oznaczenia dysków

Tomasz Grobelny tomasz w grobelny.oswiecenia.net
Nie, 26 Lut 2006, 00:56:32 CET


Jak sprawić żeby oznaczenia dysków sata zależały tylko od tego do którego 
gniazda na płycie dany dysk jest wpięty a nie były "numerowane" kolejno od 
sda?
-- 
Z poważaniem,
Tomasz Grobelny


Więcej informacji o liście dyskusyjnej pld-users-pl