[th] libgphoto2, f-spot, gthumb

Fryderyk Dziarmagowski freetz w gmx.net
Śro, 15 Lis 2006, 16:55:10 CET


--- Artur Flinta <aflinta w at.kernel.pl> wrote:

> Cześć!

hi,

> Działa komuś zestaw libgphoto2, gthumb, f-spot? Nie ważne czy th-test,
> czy samo th, ale w każdym przypadku zarówno f-spot jak i gthumb sypią
> się na imporcie z aparatu fotograficznego:
> gthumb: symbol lookup error:
> /usr/lib/gthumb/modules/libphotoimporter.so: undefined symbol: gp_camera_new

diff -aurN gthumb-2.7.8.orig/src/Makefile.am gthumb-2.7.8/src/Makefile.am
--- gthumb-2.7.8.orig/src/Makefile.am	2006-04-08 21:54:37.000000000 +0200
+++ gthumb-2.7.8/src/Makefile.am	2006-09-10 13:44:47.000000000 +0200
@@ -188,7 +188,9 @@
 
 libphotoimporter_la_SOURCES = dlg-photo-importer.c dlg-photo-importer.h
 libphotoimporter_la_LDFLAGS = $(MODULE_LIBTOOL_FLAGS)
-libphotoimporter_la_LIBADD  = $(top_builddir)/src/jpegutils/libgthumb-jpegutils.la
+libphotoimporter_la_LIBADD  = \
+	$(GPHOTO_LIBS) \
+	$(top_builddir)/src/jpegutils/libgthumb-jpegutils.la
 
 EXTRA_DIST = 			\
 	GNOME_GThumb.idl	\

-- 
Fryderyk Dziarmagowski


Więcej informacji o liście dyskusyjnej pld-users-pl