SPECS: lineak-plugin-xosd.spec - utf8 => iso8859-2 - descrption pl...

czarny czarny at pld-linux.org
Tue Mar 7 21:53:36 CET 2006


Author: czarny            Date: Tue Mar 7 20:53:36 2006 GMT
Module: SPECS             Tag: HEAD
---- Log message:
- utf8 => iso8859-2
- descrption plural => singular

---- Files affected:
SPECS:
  lineak-plugin-xosd.spec (1.2 -> 1.3) 

---- Diffs:

================================================================
Index: SPECS/lineak-plugin-xosd.spec
diff -u SPECS/lineak-plugin-xosd.spec:1.2 SPECS/lineak-plugin-xosd.spec:1.3
--- SPECS/lineak-plugin-xosd.spec:1.2	Tue Mar 7 20:57:07 2006
+++ SPECS/lineak-plugin-xosd.spec	Tue Mar 7 21:53:31 2006
@@ -21,41 +21,44 @@
 BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
-This is a set of plugins for lineakd. The plugins allow binding
-actions to special keys. This plugin allows display using the xosd
-library. It requires that you have the following configuration option
-in your lineakd.conf file:
+This is a plugin for lineakd. The plugin allows binding actions to special
+keys.
+
+This plugin allows display using the xosd library. It requires that you
+have the following configuration option in your lineakd.conf file:
 
 Display_plugin = xosd
 
 It also understands the following configuration directives.
 
- Display_font = 
- Display_color = 
- Display_pos = 
+ Display_font =
+ Display_color =
+ Display_pos =
 Display_align =
 Display_timeout =
- Display_hoffset = 
- Display_voffset = 
+ Display_hoffset =
+ Display_voffset =
 Display_soffset =
 
 %description -l pl
-To jest zbiĂłr wtyczek do lineakd. Wtyczki te pozwalajÄ
 na
-dowiÄ
zywanie akcji do specjalnych klaiwszy. Ta wtyczka pozwala na
-wyświetlanie przy pomocy biblioteki xosd. Wtyczka wymaga istnienia
-nastÄ™pujÄ
cej opcji konfiguracyjnej w Twoim pliku lineakd.conf:
+To jest wtyczka do lineakd. Wtyczka ta pozwala na dowiązywanie
+akcji do specjalnych klawiszy.
+
+Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie przy pomocy biblioteki xosd.
+Wtyczka wymaga istnienia następującej opcji konfiguracyjnej
+w Twoim pliku lineakd.conf:
 
 Display_plugin = xosd
 
-Wtyczka rozumie rĂłwnieĹź nastÄ™pujÄ
ce dyrektywy konfiguracyjne.
+Wtyczka rozumie również następujące dyrektywy konfiguracyjne.
 
- Display_font = 
- Display_color = 
- Display_pos = 
+ Display_font =
+ Display_color =
+ Display_pos =
 Display_align =
- Display_timeout = 
- Display_hoffset = 
- Display_voffset = 
+ Display_timeout =
+ Display_hoffset =
+ Display_voffset =
 Display_soffset =
 
 %prep
@@ -92,6 +95,10 @@
 * %{date} PLD Team <feedback at pld-linux.org>
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 $Log$
+Revision 1.3 2006/03/07 20:53:31 czarny
+- utf8 => iso8859-2
+- descrption plural => singular
+
 Revision 1.2 2006/03/07 19:57:07 czarny
 - cleaned
 - rm %{sysconfig}/*
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/SPECS/lineak-plugin-xosd.spec?r1=1.2&r2=1.3&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list