PLD-doc/book/pl_book__uslugi/pl_uslugi__cups.sec

qwiat cvs at pld-linux.org
Mon May 1 22:07:12 CEST 2006


Author: qwiat
Date: Mon May 1 22:07:09 2006
New Revision: 7383

Modified:
  PLD-doc/book/pl_book__uslugi/pl_uslugi__cups.sec
Log:
 - porzadek w nazwach pakietow
 - poprawienie bledu w przykladowym pliku konfiguracji Samby
 - wiecej info o Foomatic
 - link do rozdzialu o zarzadzaniu modulami


Modified: PLD-doc/book/pl_book__uslugi/pl_uslugi__cups.sec
==============================================================================
--- PLD-doc/book/pl_book__uslugi/pl_uslugi__cups.sec	(original)
+++ PLD-doc/book/pl_book__uslugi/pl_uslugi__cups.sec	Mon May 1 22:07:09 2006
@@ -26,19 +26,19 @@
 
 		<itemizedlist>
 			<listitem><para><literal>cups</literal></para></listitem>
-			<listitem><para><literal>cups-lib</literal></para></listitem>
 			<listitem><para><literal>cups-clients</literal></para></listitem>
+			<listitem><para><literal>cups-lib</literal></para></listitem>
 			<listitem><para><literal>cups-image-lib</literal></para></listitem>
-			<listitem><para><literal>cups-filter-foomatic</literal></para></listitem>
 		</itemizedlist>
 
 		<para>
 			W przypadku drukarek nie obsługujących PostScriptu
-			 konieczny będzie pakiet:
+			konieczny będą pakiety:
 		</para>
 
 		<itemizedlist>
 			<listitem><para><literal>cups-filter-pstoraster</literal></para></listitem>
+			<listitem><para><literal>ghostscript-esp</literal></para></listitem>
 		</itemizedlist>
 
 		<para>
@@ -137,13 +137,26 @@
 			</para>
 			<para>
 				System <application>CUPS</application> jest
-				dostarczany z pewną ilością sterowników
-				drukarek, jednak nie należy się jednak martwić jeśli
-				na liście nie odnajdziemy szukanego urządzenia.
-				Dodatkowe sterowniki możemy pobrać sterownik ze strony
-				<ulink url="http://www.linuxprinting.org/">
+				dostarczany z niewielką ilością sterowników
+				drukarek, jednak nie należy się jednak martwić
+				jeśli na liście nie odnajdziemy szukanego
+				urządzenia.
+				Coraz więcej producentów dostarcza ze sprzętem
+				pliki PPD (w CUPS są używane również dla
+				drukarek niepostcriptowych), możemy także
+				skorzystać z bazy Foomatic zawierającej ogromną
+				liczbę sterowników.
+			</para>
+			<para>
+				Sterowniki Foomatic możemy
+				zainstalować w postaci zbiorczego pakietu
+				sterowników danego producenta. Przykładowo jeśli
+				chcemy zainstalować sterowniki drukarek firmy
+				Samsung	to instalujemy pakiet
+				<filename>cups-foomatic-db-Samsung</filename>.
+				Możemy również pobrać pojedyncze pliki PPD z 
+				z witryny <ulink url="http://www.linuxprinting.org/">
 				http://www.linuxprinting.org</ulink>,
-				gdzie znajduje się ich ogromna baza.
 				Po wyszukaniu modelu drukarki (Driver Listings) należy
 				kliknąć link "download PPD" w celu pobrania sterownika.
 				Pobrany plik kopiujemy do katalogu
@@ -159,9 +172,6 @@
 				Możemy zainstalować wiele drukarek dla jednego
 				komputera, to do której będą trafiać wydruki zależy
 				od tego, którą z nich ustawimy jako domyślną.
-				Należy jednak unikać dodawania nadmiernej liczby sterowników
-				(więcej niż kilkadziesiąt), może to
-				spowodować odczuwalne wydłużenie startu usługi.
 			</para>
 	</section>
 
@@ -178,26 +188,24 @@
 			<hardware>USB</hardware>.
 		</para>
 		<para>
-			Zanim zaczniemy proces instalacji musimy załadować
-			odpowiednie moduły jądra (w przeciwnym wypadku dany backend
-			może być nieaktywny).
-			Jeśli nasza drukarka korzysta z portu równoległego to
-			musimy wcześniej załadować moduły:
-			<filename>parport</filename> i
-			<filename>parport_pc</filename>:
+			Zanim zaczniemy proces konfiguracji, musimy sie upewnić,
+			że są załadowane odpowiednie moduły jądra (w przeciwnym
+			wypadku dany backend może być nieaktywny).
+			Przykładowo drukarka podłączona do portu równoległego
+			to będzie wymagała modułów <filename>parport</filename> i
+			<filename>parport_pc</filename>,
+			więcej o modułach jądra i ich zarządzaniu odnajdziemy w
+			<xref linkend="kernel-urzadzenia_moduly" />			
 		</para>
-<screen># modprobe parport
-# modprobe parport_pc</screen>		
-		
 		<para>
-			Dalszą instalację przeprowadzamy zgodnie z opisem w rozdziale 
-			<emphasis>Dodanie drukarki</emphasis>.
+			Dalszą instalację przeprowadzamy zgodnie z opisem w
+			rozdziale <emphasis>Dodanie drukarki</emphasis>.
 		</para>
 		<para>	
 			Po poprawnym skonfigurowaniu urządzenia będziemy
 			mogli drukować z niemal każdego programu, 
-			CUPS akceptuje zlecenia druku w stylu klasycznego
-			systemu LPD.
+			CUPS akceptuje wywołania poleceń drukowania w stylu
+ 			klasycznego systemu LPD.
 		</para>
 	</section>
 
@@ -323,14 +331,20 @@
 			</para>
 			<screen>printing = cups
 printcap name = cups</screen>
+				
 		
 			<para>
+				Na koniec należy przygotować sekcję drukarek.
 				Prosty przykład pliku konfiguracji pakietu Samba
 				może wyglądać następująco:
 			</para>
 			<screen>[global]
+  netbios name = shilka
+  workgroup = pod_cisami
+  security = share
+
  printing = cups
-  printcap file = cups
+  printcap name = cups
 
 [printers]
  comment = Drukarki
@@ -338,6 +352,16 @@
  path = /var/spool/samba</screen>
 			</listitem>
 		</itemizedlist>
+			<para>
+				Drukarkę w MS Windows dodajemy standardowo,
+				musimy jedynie dostarczyć sterownik
+				drukarki. Istnieje możliwość umieszczenia
+				takiego sterownika na serwerze
+				<productname>Samba</productname>, wymaga
+				to jednak dodatkowych operacji konfiguracyjnych.
+				Więcej na ten temat odnajdziemy w
+				dokumentacji Samby.				
+			</para>
 	</section>
 
 


More information about the pld-cvs-commit mailing list