PLD-doc/book/pl_book__kernel-urzadzenia/pl_kernel-urzadzenia__moduly_udev.sec

qwiat cvs at pld-linux.org
Tue May 2 02:53:14 CEST 2006


Author: qwiat
Date: Tue May  2 02:53:13 2006
New Revision: 7384

Modified:
   PLD-doc/book/pl_book__kernel-urzadzenia/pl_kernel-urzadzenia__moduly_udev.sec
Log:
- poszerzenie rozdzialu


Modified: PLD-doc/book/pl_book__kernel-urzadzenia/pl_kernel-urzadzenia__moduly_udev.sec
==============================================================================
--- PLD-doc/book/pl_book__kernel-urzadzenia/pl_kernel-urzadzenia__moduly_udev.sec	(original)
+++ PLD-doc/book/pl_book__kernel-urzadzenia/pl_kernel-urzadzenia__moduly_udev.sec	Tue May  2 02:53:13 2006
@@ -1,29 +1,81 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
 <section id="kernel-urzadzenia_moduly_udev">
-	<title>udev -dynamiczne zarządzanie modułami</title>
+	<title>Udev -dynamiczne zarządzanie modułami</title>
 	<para>
-		Aby ułatwić życie użytkowników stworzono system automatycznego
-		wykrywania sprzętu i ładowania modułów, który nazwano
-		<productname>hotplug</productname>. Współpracował z systemem
-		<productname>udev</productname>, służącym do dynamicznego
-		zarządzania plikami urządzeń w katalogu /dev. Jakiś czas temu
-		włączono do udev funkcjonalność hotpluga i od tej pory udev
-		stał się niezależnym narzędziem. 
+		Statyczne zarządzanie modułami było skomplikowane, uciążliwe i
+		wymagało praw administratora. Stąd narodziła się idea systemu
+		automatycznego ładowania sterowników, tak powstał
+		<productname>hotplug</productname>, który współpracował z
+		systemem <productname>udev</productname> służącym do
+		dynamicznego zarządzania plikami urządzeń.
+		Jakiś czas temu włączono do udev funkcjonalność hotpluga i od
+		tej pory udev stał się samodzielnym narzędziem. W PLD ciągle
+		dostępne są pakiety z hotplugiem, są przechowywane jedynie
+		dla wstecznej zgodności i nie będą nam już potrzebne.
 	</para>
 	<para>
-		Udev jest w pełni bezobsługowy, po podłączeniu urządzenia
-		(np. pamięci flash USB) zostaje automatycznie utworzony
-		plik w /dev i załadowany odpowiedni moduł jądra. Jest to
-		przydatna cecha zwłaszcza w przypadku stacji roboczych.
-		Więcej o udev znajdziemy w
-		<xref linkend="kernel-urzadzenia_urzadzenia" />.
+		Udev zawiera zarówno funkcjonalność <emphasis>coldpluga</emphasis>
+		jak i <emphasis>hotpluga</emphasis>, pierwszy mechanizm
+		odpowiada za wykrycie urządzeń niemożliwych
+		do usunięcia w trakcie pracy komputera (np. karta graficzna) zaś
+		drugi za urządzenia do tego przystosowane (np. urządzenia USB)
 	</para>
 	<para>
-		W systemie domyślnie instalowany jest pakiet
-		<productname>dev</productname>, jeśli zechcemy przejść na udev
-		to wystarczy, że zainstalujemy pakiet udev
-		a następnie odinstalujemy dev np.:
+		Więcej o plikach urządzeń znajdziemy w
+		<xref linkend="kernel-urzadzenia_urzadzenia" />.
+	</para>
+
+	<section id="kernel-urzadzenia_moduly_udev_instalacja">
+		<title>Instalacja</title>
+		<para>
+			W systemie domyślnie instalowany jest pakiet
+			<productname>dev</productname>, jeśli zechcemy przejść
+			na udev to wystarczy, że zainstalujemy pakiet udev
+			a następnie odinstalujemy dev np.:
 <screen># poldek -i udev
 # poldek -e dev</screen>
-	</para>
+		</para>
+	</section>
+
+	<section id="kernel-urzadzenia_moduly_udev_konfiguracja">
+		<title>Konfiguracja</title>
+		<para>
+			Mamy do wyboru dwa tryby pracy: <literal>udevstart</literal>
+			(domyślny) i <literal>udevsynthesize</literal> (nowy).
+			Nowszy wykrywa większą liczbę urządzeń, stąd
+			warto się pokusić o wybór właśnie jego. Aby go używać
+			wystarczy, że ustawimy odpowiednią opcję
+			w pliku <filename>/etc/udev/udev.conf</filename>:
+			<screen>UDEV_STARTER="udevsynthesize"</screen>		
+		</para>
+	</section>
+
+	<section id="kernel-urzadzenia_moduly_udev_uzytkowanie">
+		<title>Udev w praktyce</title>
+		<para>
+			Liczba załadowanych modułów przez udev może przywrócić
+			o zawrót głowy, udev ładuje moduły znalezionych
+			urządzeń bez względu czy w ogóle z niego korzystamy.
+			Jedyną wadą takiego działania jest większe zużycie
+			pamięci przez nieużywane sterowniki. Nie powinno
+			przekroczyć 2MB pamięci, więc dla ogromnej większości
+			współczesnych komputerów nie będzie to stanowić
+			żadnego problemu.
+		</para>
+		<para>
+			Mamy wpływ na listę ładowanych modułów, aby zablokować
+			ładowanie jakiegoś modułu wystarczy dodać do pliku
+			<filename>/etc/modprobe.conf</filename> nazwę modułu
+			poprzedzoną słowem <literal>blacklist</literal> np.:
+<screen>blacklist rivafb
+blacklist nvidiafb</screen>
+		</para>
+		<para>
+			Powyższa metoda ma sens jedynie jeśli chcemy zablokować
+			pojedyncze moduły, jeśli mamy komputer o bardzo małej
+			ilości pamięci lepszym pomysłem będzie pozostanie przy
+			statycznej metodzie ładowania modułów.
+		</para>
+	</section>
+
 </section>


More information about the pld-cvs-commit mailing list