SPECS: tremulous.spec - much better descriptions, it's not as well...

sparky sparky at pld-linux.org
Fri May 5 18:39:55 CEST 2006


Author: sparky            Date: Fri May 5 16:39:55 2006 GMT
Module: SPECS             Tag: HEAD
---- Log message:
- much better descriptions, it's not as well-known as Q3 is and it needs
 to be presented well
- rel 1

---- Files affected:
SPECS:
  tremulous.spec (1.1 -> 1.2) 

---- Diffs:

================================================================
Index: SPECS/tremulous.spec
diff -u SPECS/tremulous.spec:1.1 SPECS/tremulous.spec:1.2
--- SPECS/tremulous.spec:1.1	Thu Apr 27 00:58:23 2006
+++ SPECS/tremulous.spec	Fri May 5 18:39:50 2006
@@ -4,11 +4,11 @@
 %bcond_with	altivec		# use altivec, no runtime detection
 %bcond_without	openal		# don't use OpenAL
 
-Summary:	Tremulous for Linux
-Summary(pl):	Tremulous dla Linuksa
+Summary:	First-person shooter with elements of strategy game
+Summary(pl):	Strzelanina w pierwszej osobie z elementami strategii
 Name:		tremulous
 Version:	1.1.0
-Release:	0.1
+Release:	1
 License:	GPL
 Group:		Applications/Games
 Source0:	%{name}-%{version}-src.tar.gz
@@ -39,14 +39,54 @@
 %define		_noautoreqdep	libGL.so.1 libGLU.so.1
 
 %description
-Tremulous for Linux.
+Tremulous is a free, open source game that blends a team based FPS
+(first-person shooter) with elements of an RTS (real-time strategy).
+Players can choose from 2 unique races, aliens and humans. Both teams
+are able to build working structures in-game like an RTS. These
+structures provide many functions, the most important being spawning.
+The designated builders must ensure there are spawn structures or
+other players will not be able to rejoin the game after death. Other
+structures provide automated base defense (to some degree), healing
+functions and much more...
+
+Player advancement is different depending on which team you are on. As
+a human, players are rewarded with credits for each alien kill. These
+credits may be used to purchase new weapons and upgrades from the
+"Armoury". The alien team advances quite differently. Upon killing a
+human foe, the alien is able to evolve into a new class. The more
+kills gained the more powerful the classes available.
+
+The overall objective behind Tremulous is to eliminate the opposing
+team. This is achieved by not only killing the opposing players but
+also removing their ability to respawn by destroying their spawn
+structures.
 
 %description -l pl
-Tremulous dla Linuksa.
+Tremulous to wolnodostępna, otwarto-źródłowa gra mieszająca cechy
+drużynowej FPS (strzelaniny widzianej oczami bohatera) z elementami
+RTS (strategii w czasie rzeczywistym). Gracze mogą wybrać między dwoma
+odmiennymi rasami: obcy lub ludzie. Obie drużyny mogą budować
+funkcjonalne struktury jak w grach RTS. Struktury te udostępniają
+wiele funkcji, najważniejszą jest "rodzenie". Wyznaczeni budowniczy
+muszą muszą zapewnić istnienie "rodzących" struktur, w przeciwnym
+przypadku gracze nie będą mogli powrócić do gry po śmierci. Inne
+struktury zapewniają zautomatyzowaną obronę bazy (do pewnego stopnia),
+funkcje leczenia i wiele więcej...
+
+Wynagrodzenie graczy jest różne w zależności od drużyny. Jako ludzie
+gracze otrzymują pieniądze za każdego zabitego obcego. Można je
+przeznaczyć na zakup nowej broni lub ulepszenie zbroi. Obcy są
+wynagradzani w inny sposób. Po zabiciu przeciwnika obcy może
+przepoczwarzyć się w osobnika innej klasy. Im więcej ludzi się zabije
+tym silniejszej klasy obcy są dostępni.
+
+Ogólnym celem gry jest całkowite wyeliminowanie przeciwnej drużyny.
+Osiąga się to nie tylko zabijając wszystkich jej graczy lecz także
+niszcząc wszystkie "rodzące" struktury.
 
 %package server
-Summary:	Tremulous server
-Summary(pl):	Serwer Tremulous
+Summary:	Tremulous dedicated server
+Summary(pl):	Serwer dedykowany Tremulousa
 Group:		Applications/Games
 Requires(post,preun):	/sbin/chkconfig
 Requires(postun):	/usr/sbin/groupdel
@@ -64,10 +104,10 @@
 Provides:	user(tremulous)
 
 %description server
-Tremulous server.
+Tremulous dedicated server.
 
 %description server -l pl
-Serwer Tremulous.
+Serwer dedykowany Tremulousa.
 
 %package smp
 Summary:	Tremulous for SMP
@@ -76,14 +116,58 @@
 Requires:	%{name}-common = %{version}-%{release}
 
 %description smp
-Tremulous for multi processor machine.
+Tremulous is a free, open source game that blends a team based FPS
+(first-person shooter) with elements of an RTS (real-time strategy).
+Players can choose from 2 unique races, aliens and humans. Both teams
+are able to build working structures in-game like an RTS. These
+structures provide many functions, the most important being spawning.
+The designated builders must ensure there are spawn structures or
+other players will not be able to rejoin the game after death. Other
+structures provide automated base defense (to some degree), healing
+functions and much more...
+
+Player advancement is different depending on which team you are on. As
+a human, players are rewarded with credits for each alien kill. These
+credits may be used to purchase new weapons and upgrades from the
+"Armoury". The alien team advances quite differently. Upon killing a
+human foe, the alien is able to evolve into a new class. The more
+kills gained the more powerful the classes available.
+
+The overall objective behind Tremulous is to eliminate the opposing
+team. This is achieved by not only killing the opposing players but
+also removing their ability to respawn by destroying their spawn
+structures.
+
+Version for multi processor machine.
 
 %description smp -l pl
-Tremulous dla maszyny wieloprocesorowej.
+Tremulous to wolnodostępna, otwarto-źródłowa gra mieszająca cechy
+drużynowej FPS (strzelaniny widzianej oczami bohatera) z elementami
+RTS (strategii w czasie rzeczywistym). Gracze mogą wybrać między dwoma
+odmiennymi rasami: obcy lub ludzie. Obie drużyny mogą budować
+funkcjonalne struktury jak w grach RTS. Struktury te udostępniają
+wiele funkcji, najważniejszą jest "rodzenie". Wyznaczeni budowniczy
+muszą muszą zapewnić istnienie "rodzących" struktur, w przeciwnym
+przypadku gracze nie będą mogli powrócić do gry po śmierci. Inne
+struktury zapewniają zautomatyzowaną obronę bazy (do pewnego stopnia),
+funkcje leczenia i wiele więcej...
+
+Wynagrodzenie graczy jest różne w zależności od drużyny. Jako ludzie
+gracze otrzymują pieniądze za każdego zabitego obcego. Można je
+przeznaczyć na zakup nowej broni lub ulepszenie zbroi. Obcy są
+wynagradzani w inny sposób. Po zabiciu przeciwnika obcy może
+przepoczwarzyć się w osobnika innej klasy. Im więcej ludzi się zabije
+tym silniejszej klasy obcy są dostępni.
+
+Ogólnym celem gry jest całkowite wyeliminowanie przeciwnej drużyny.
+Osiąga się to nie tylko zabijając wszystkich jej graczy lecz także
+niszcząc wszystkie "rodzące" struktury.
+
+Wersja dla maszyny wieloprocesorowej.
 
 %package common
 Summary:	Common files for Tremulous
-Summary(pl):	Pliki wspólne dla Tremulous
+Summary(pl):	Pliki wspólne dla Tremulousa
 Group:		Applications/Games
 Requires(triggerpostun):	/usr/sbin/groupdel
 Requires(triggerpostun):	/usr/sbin/userdel
@@ -204,7 +288,11 @@
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 
 $Log$
+Revision 1.2 2006/05/05 16:39:50 sparky
+- much better descriptions, it's not as well-known as Q3 is and it needs
+ to be presented well
+- rel 1
+
 Revision 1.1 2006/04/26 22:58:23 sparky
 - NEW, very nice quake3-engine based game
 - TODO: longer descriptions
-
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/SPECS/tremulous.spec?r1=1.1&r2=1.2&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list