PLD-doc/book: pl_book__instalacja/pl_instalacja__chroot.sec pl_book__instalacja/pl_instalacja__insta...

qwiat cvs at pld-linux.org
Sat May 6 21:46:43 CEST 2006


Author: qwiat
Date: Sat May 6 21:46:40 2006
New Revision: 7387

Modified:
  PLD-doc/book/pl_book__instalacja/pl_instalacja__chroot.sec
  PLD-doc/book/pl_book__instalacja/pl_instalacja__instalacja.sec
  PLD-doc/book/pl_book__instalacja/pl_instalacja__po_instalacji.sec
  PLD-doc/book/pl_book__wstep/pl_logo-PLD.chp
  PLD-doc/book/pl_book__wstep/pl_wstep.chp
Log:
- poprawki literowek i bladow przeslanych przez Marcina Przysowa


Modified: PLD-doc/book/pl_book__instalacja/pl_instalacja__chroot.sec
==============================================================================
--- PLD-doc/book/pl_book__instalacja/pl_instalacja__chroot.sec	(original)
+++ PLD-doc/book/pl_book__instalacja/pl_instalacja__chroot.sec	Sat May 6 21:46:40 2006
@@ -192,7 +192,7 @@
 			tak by odpowiadał wybranemu przez nas układowi partycji i
 			systemów plików. Więcej o fstab w
 			<xref linkend="konfiguracja_pliki" />. Następnie montujemy
-			pseudosystem plików <filename>/proc</filename>:
+			pseudo system plików <filename>/proc</filename>:
 			<screen># mount none /pldroot/proc -t proc</screen>
 		</para>
 		<para>
@@ -209,7 +209,7 @@
 		<title>Bootloader</title>
 		<para>
 			Jeśli wybraliśmy <productname>LILO</productname> jako
-			bootloader to powinnysmy odpowiednio zmodyfikować plik
+			bootloader to powinniśmy odpowiednio zmodyfikować plik
 			konfiguracji (<filename>/etc/lilo.conf</filename>),
 			w przypadku użytej w przykładach konfiguracji będzie 
 			wyglądał następująco:
@@ -240,7 +240,7 @@
 initrd /boot/initrd</screen>
 			Teraz instalujemy bootloader:
 <screen># chroot /pldroot /sbin/grub</screen>
-			Kiedy zgłosi się nam powłoka GRUB-a kolejno zwydamy
+			Kiedy zgłosi się nam powłoka GRUB-a kolejno wydamy
 			następujące polecenia:
 <screen>grub&gt; root (hd0,1)
 grub&gt; setup (hd0)

Modified: PLD-doc/book/pl_book__instalacja/pl_instalacja__instalacja.sec
==============================================================================
--- PLD-doc/book/pl_book__instalacja/pl_instalacja__instalacja.sec	(original)
+++ PLD-doc/book/pl_book__instalacja/pl_instalacja__instalacja.sec	Sat May 6 21:46:40 2006
@@ -44,7 +44,7 @@
 		</mediaobject>
 	</figure>
 	<para>
-		Teraz pojawiło nam się menu, w którym mamy do wyboru sposoby instalacji. Jeżeli posiadasz większą niż podstawową wiedzę nt. linuksa możesz wybrać "Standartowe UI", gdzie większość opcji umieszczona jest na jednym przejrzystym ekranie. Także kolejne opcje pozwolą ustawić partycje, wybrać pakiety, prekonfigurować system oraz ustawic bootmanagera. Do edycji partycji mamy do wyboru program <command>fdisk</command> lub <command>parted</command>. 
+		Teraz pojawiło nam się menu, w którym mamy do wyboru sposoby instalacji. Jeżeli posiadasz większą niż podstawową wiedzę nt. linuksa możesz wybrać "Standartowe UI", gdzie większość opcji umieszczona jest na jednym przejrzystym ekranie. Także kolejne opcje pozwolą ustawić partycje, wybrać pakiety, prekonfigurować system oraz ustawić bootmanagera. Do edycji partycji mamy do wyboru program <command>fdisk</command> lub <command>parted</command>. 
 	</para>
 	<para>
 		My wybieramy jednak opcję "Automagiczny Instalator", który sam przeprowadzi nas gładko przez proces instalacji.

Modified: PLD-doc/book/pl_book__instalacja/pl_instalacja__po_instalacji.sec
==============================================================================
--- PLD-doc/book/pl_book__instalacja/pl_instalacja__po_instalacji.sec	(original)
+++ PLD-doc/book/pl_book__instalacja/pl_instalacja__po_instalacji.sec	Sat May 6 21:46:40 2006
@@ -2,7 +2,7 @@
 <section id="instalacja_po_instalacji">
 	<title>Po instalacji</title>
 	<para>
-		Po instalacji system uruchamiany jest w w trzecim
+		Po instalacji system uruchamiany jest w trzecim
 		"poziomie pracy". Jeśli dana maszyna będzie korzystała z 
 		X-Window to zapewne zechcemy aby korzystała z
 		piątego poziomu, o zarządzaniu poziomami pracy

Modified: PLD-doc/book/pl_book__wstep/pl_logo-PLD.chp
==============================================================================
--- PLD-doc/book/pl_book__wstep/pl_logo-PLD.chp	(original)
+++ PLD-doc/book/pl_book__wstep/pl_logo-PLD.chp	Sat May 6 21:46:40 2006
@@ -90,8 +90,8 @@
 </para>
 <para>
 	 To logo i jego zmodyfikowane wersje mogą być zamieszczane 
-	 dla podreślnenia poparcia dla projektu, lecz nie oznacza 
-	 ono, że dany produkt jest częscią projektu.
+	 dla podkreślenia poparcia dla projektu, lecz nie oznacza 
+	 ono, że dany produkt jest częścią projektu.
 </para>
 <para>
 	 Przypomnienie: docenimy jeśli dodasz do obrazka 
@@ -166,7 +166,7 @@
 <para>
 	 To logo i jego zmodyfikowane wersje mogą być zamieszczane 
 	 dla podkreślenia poparcia dla projektu, 
-	 lecz nie oznacza ono, że dany produkt jest częscią projektu.
+	 lecz nie oznacza ono, że dany produkt jest częścią projektu.
 </para>
 <para>
 	<emphasis>Przypomnienie:</emphasis> docenimy jeśli dodasz do obrazka link 

Modified: PLD-doc/book/pl_book__wstep/pl_wstep.chp
==============================================================================
--- PLD-doc/book/pl_book__wstep/pl_wstep.chp	(original)
+++ PLD-doc/book/pl_book__wstep/pl_wstep.chp	Sat May 6 21:46:40 2006
@@ -478,7 +478,7 @@
 			posiadających prawo zapisu do repozytorium CVS (o którym poniżej), ale także
 			użytkowników zgłaszających informacje o błędach lub nadsyłających poprawki
 			lub propozycje zmian. Z chęcią przyjmiemy nowych developerów, a osoby chcące
-			być bardziej związane z projektem powinny zapisac się na listę dyskusyjną
+			być bardziej związane z projektem powinny zapisać się na listę dyskusyjną
 			developerów pld-devel-pl at lists.pld-linux.org.
 		</para>
 		<para>
@@ -535,7 +535,7 @@
 					</para>
 					<para>
 						Gdyby PLD Linux Distribution było firmą, Core
-						Developers Group najtrafniej możnaby określić jako
+						Developers Group najtrafniej można by określić jako
 						Radę Nadzorczą. Jej celem jest podejmowanie w sposób
 						demokratyczny krytycznych dla dystrybucji decyzji
 						oraz rozwiązywanie konfliktów, których nie dało się


More information about the pld-cvs-commit mailing list