SPECS: kmymoney2.spec - pl fix; thanks to Tadeusz Andrzej Kadlubowski

ankry ankry at pld-linux.org
Wed Jul 19 06:54:11 CEST 2006


Author: ankry            Date: Wed Jul 19 04:54:11 2006 GMT
Module: SPECS             Tag: HEAD
---- Log message:
- pl fix; thanks to Tadeusz Andrzej Kadlubowski

---- Files affected:
SPECS:
  kmymoney2.spec (1.17 -> 1.18) 

---- Diffs:

================================================================
Index: SPECS/kmymoney2.spec
diff -u SPECS/kmymoney2.spec:1.17 SPECS/kmymoney2.spec:1.18
--- SPECS/kmymoney2.spec:1.17	Sat May 20 22:40:55 2006
+++ SPECS/kmymoney2.spec	Wed Jul 19 06:54:06 2006
@@ -30,8 +30,8 @@
 
 %description -l pl
 KMyMoney stara się być w pełni funkcjonalnym zamiennikiem dla
-windowsowych programów finansowych. Jest to oprogramowanie o podwójnej
-roli, do użytku osobistego i dla małych firm.
+windowsowych programów finansowych. Jest to kompletny system podwójnego
+księgowania przeznaczony do użytku osobistego i dla małych firm.
 
 %package devel
 Summary:	kmymoney2 - header files
@@ -170,6 +170,9 @@
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 
 $Log$
+Revision 1.18 2006/07/19 04:54:06 ankry
+- pl fix; thanks to Tadeusz Andrzej Kadlubowski
+
 Revision 1.17 2006/05/20 20:40:55 adamg
 - updated to 0.8.4
 
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/SPECS/kmymoney2.spec?r1=1.17&r2=1.18&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list