SPECS: krusader.spec - check-files cleanup

glen glen at pld-linux.org
Thu Jul 20 00:28:42 CEST 2006


Author: glen             Date: Wed Jul 19 22:28:42 2006 GMT
Module: SPECS             Tag: HEAD
---- Log message:
- check-files cleanup

---- Files affected:
SPECS:
  krusader.spec (1.42 -> 1.43) 

---- Diffs:

================================================================
Index: SPECS/krusader.spec
diff -u SPECS/krusader.spec:1.42 SPECS/krusader.spec:1.43
--- SPECS/krusader.spec:1.42	Tue Jul 18 08:23:22 2006
+++ SPECS/krusader.spec	Thu Jul 20 00:28:37 2006
@@ -29,6 +29,8 @@
 BuildRequires:	sed >= 4.0
 BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
+%undefine	with_ccache
+
 %description
 Krusader is a filemanager for KDE 3, patterned after old-school
 managers like midnight commander and norton commander. It features
@@ -43,8 +45,8 @@
 Commander. Zaspokaja w zasadzie wszystkie podstawowe potrzeby w
 zarządzaniu plików, dodatkowo obsługuje archiwa, montowanie systemów
 plików, FTP i o wiele, wiele więcej. Jest (prawie) całkowicie
-ustawialny, bardzo przyjazny dla użytkownika, szybki i cholernie
-ładny :-). Powinieneś go wypróbować.
+ustawialny, bardzo przyjazny dla użytkownika, szybki i cholernie ładny
+:-). Powinieneś go wypróbować.
 
 %prep
 %setup -q
@@ -80,6 +82,9 @@
 
 %find_lang %{name} --with-kde
 
+# locolor icons are deprecated (see kde .spec-s)
+rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/locolor/*/apps/*.png
+
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
@@ -103,6 +108,9 @@
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 
 $Log$
+Revision 1.43 2006/07/19 22:28:37 glen
+- check-files cleanup
+
 Revision 1.42 2006/07/18 06:23:22 shadzik
 - 1.70.1
 
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/SPECS/krusader.spec?r1=1.42&r2=1.43&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list