PLD-doc/TODO

spider cvs at pld-linux.org
Thu Jul 20 09:25:58 CEST 2006


Author: spider
Date: Thu Jul 20 09:25:56 2006
New Revision: 7536

Modified:
   PLD-doc/TODO
Log:
- added svn


Modified: PLD-doc/TODO
==============================================================================
--- PLD-doc/TODO	(original)
+++ PLD-doc/TODO	Thu Jul 20 09:25:56 2006
@@ -10,7 +10,8 @@
 rsync				somebody	# przyszłość
 diskless			somebody	# botowanie terminali z sieci
 LVMS				somebody	# przerobienie z queue do docbook-a
+svn				spider		# serwer svn
 pl_book_instalacja_NewWorld	anyone ?	# docbookize: http://ppcrcd.pld-linux.org/install.html, i przetlumaczyc
-http://www.shimari.com/dm-crypt-on-raid/	somebody	#rozdziaż do dokumentacji PLD po przetżumaczeniu i dostosowaniu
+http://www.shimari.com/dm-crypt-on-raid/	somebody	#rozdziaż do dokumentacji PLD po przetłumaczeniu i dostosowaniu
 
 


More information about the pld-cvs-commit mailing list