SPECS: nagios-nsca.spec, nagios-nrpe.spec - updated pl

qboosh qboosh at pld-linux.org
Thu Jul 20 18:37:24 CEST 2006


Author: qboosh            Date: Thu Jul 20 16:37:24 2006 GMT
Module: SPECS             Tag: HEAD
---- Log message:
- updated pl

---- Files affected:
SPECS:
  nagios-nsca.spec (1.8 -> 1.9) , nagios-nrpe.spec (1.30 -> 1.31) 

---- Diffs:

================================================================
Index: SPECS/nagios-nsca.spec
diff -u SPECS/nagios-nsca.spec:1.8 SPECS/nagios-nsca.spec:1.9
--- SPECS/nagios-nsca.spec:1.8	Thu Jul 20 17:30:13 2006
+++ SPECS/nagios-nsca.spec	Thu Jul 20 18:37:19 2006
@@ -1,6 +1,4 @@
 # $Revision$, $Date$
-# TODO
-# - update pl
 #
 # Conditional build:
 %bcond_without	mcrypt	# build without mcrypt support
@@ -33,8 +31,8 @@
 
 %description
 The NSCA addon is designed to accept passive host and service check
-results from clients that use the send_nsca utility (also included in
-this package) and pass them along to the Nagios process by using the
+results from clients that use the send_nsca utility (included in client
+subpackage) and pass them along to the Nagios process by using the
 external command interface. The NSCA daemon can either be run as a
 standalone daemon or as a service under inetd. If you have libmcrypt
 installed on your systems, you can choose from multiple crypto
@@ -45,8 +43,17 @@
 Nagios.
 
 %description -l pl
-Demon NSCA dla Nagiosa - zbiera wyniki testów ze zdalnych maszyn
-(wysłane przez send_ncsa z pakietu nagios-ncsa-client).
+Dodatek NSCA służy do przyjmowania wyników pasywnych testów hostów i
+usług od klientów używających narzędzia send_nsca (zawartego w
+podpakiecie client) i przekazywanai ich do procesu Nagiosa poprzez
+interfejs zewnętrznych poleceń. Demon NSCA może działać jako
+samodzielny demon albo usługa inetd. Korzystając z biblioteki
+libmcrypt można używać wybrać jeden z wielu algorytmów
+kryptograficznych (DES, 3DES, CAST, xTEA, Twofish, LOKI97, RJINDAEL,
+SERPENT, GOST, SAFER/SAFER+ itp.) do szyfrowania ruchu między klientem
+a serwerem. Szyfrowanie jest istotne, jako że zapobiega wysyłaniu do
+Nagiosa fałszywych wyników testów przez nieautoryzowanych
+użytkowników.
 
 %package client
 Summary:	NSCA client
@@ -119,6 +126,9 @@
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 
 $Log$
+Revision 1.9 2006/07/20 16:37:19 qboosh
+- updated pl
+
 Revision 1.8 2006/07/20 15:30:13 glen
 - add todo
 

================================================================
Index: SPECS/nagios-nrpe.spec
diff -u SPECS/nagios-nrpe.spec:1.30 SPECS/nagios-nrpe.spec:1.31
--- SPECS/nagios-nrpe.spec:1.30	Thu Jul 20 17:30:13 2006
+++ SPECS/nagios-nrpe.spec	Thu Jul 20 18:37:19 2006
@@ -1,6 +1,4 @@
 # $Revision$, $Date$
-# TODO
-# - update pl
 Summary:	Nagios remote plugin execution service/plugin
 Summary(pl):	Demon i wtyczka zdalnego wywoływania wtyczek Nagios
 Name:		nagios-nrpe
@@ -41,8 +39,13 @@
 DH mode).
 
 %description -l pl
-Nagios npre pozwala zdalnie uruchamiać wtyczki na innych hostach, a
-wynik ich działania zwracać z powrotem do hosta monitorującego.
+NRPE to dodatek do Nagiosa pozwalający na wywoływanie "lokalnych"
+wtyczek (takich jak check_disk, check_procs itp.) na zdalnych
+maszynach. Wtyczka check_nrpe jest wywoływana z poziomu Nagiosa i
+wysyła żądania uruchomienia wtyczek do demona NRPE działającego na
+zdalnej maszynie (jako samodzielny demon lub usługa inetd). Obsługuje
+przekazywanie argumentów poleceń do serwera, a także natywne
+szyfrowanie SSL/TLS (w trybie anonimowego DH).
 
 %package plugin
 Summary:	check_nrpe plugin for Nagios
@@ -116,6 +119,9 @@
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 
 $Log$
+Revision 1.31 2006/07/20 16:37:19 qboosh
+- updated pl
+
 Revision 1.30 2006/07/20 15:30:13 glen
 - add todo
 
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/SPECS/nagios-nsca.spec?r1=1.8&r2=1.9&f=u
  http://cvs.pld-linux.org/SPECS/nagios-nrpe.spec?r1=1.30&r2=1.31&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list