SPECS: dunelegacy.spec - typos, use package name in BR

qboosh qboosh at pld-linux.org
Thu Jul 20 19:06:57 CEST 2006


Author: qboosh            Date: Thu Jul 20 17:06:57 2006 GMT
Module: SPECS             Tag: HEAD
---- Log message:
- typos, use package name in BR

---- Files affected:
SPECS:
  dunelegacy.spec (1.2 -> 1.3) 

---- Diffs:

================================================================
Index: SPECS/dunelegacy.spec
diff -u SPECS/dunelegacy.spec:1.2 SPECS/dunelegacy.spec:1.3
--- SPECS/dunelegacy.spec:1.2	Wed Jul 12 08:50:20 2006
+++ SPECS/dunelegacy.spec	Thu Jul 20 19:06:51 2006
@@ -15,7 +15,7 @@
 BuildRequires:	SDL_net-devel
 BuildRequires:	SDL_ttf-devel
 BuildRequires:	libstdc++-devel
-BuildRequires:	pkg-config
+BuildRequires:	pkgconfig
 BuildRequires:	zziplib-devel
 BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
@@ -41,12 +41,12 @@
 procesie udoskonalania i stwórz armię zdolną powstrzymać próby innych
 rodzin w zmuszeniu Cię do zaprzestania zbierania przyprawy!
 
-Dune Legacy jest podjetą przez grupę utalentowanych programistów próbą
+Dune Legacy jest podjętą przez grupę utalentowanych programistów próbą
 ożywienia pierwszej strategii czasu rzeczywistego. Gra była wzorem dla
 odnoszącej olbrzymie sukcesy serii Command and Conquer, a styl gry
 został powielony w dużej ilości innych gier.
 
-UWAGA: Potrzebne sa pliki wchodzące w skład Dune 2.
+UWAGA: Potrzebne są pliki wchodzące w skład Dune 2.
 
 %prep
 %setup -q
@@ -76,9 +76,11 @@
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 
 $Log$
+Revision 1.3 2006/07/20 17:06:51 qboosh
+- typos, use package name in BR
+
 Revision 1.2 2006/07/12 06:50:20 spider
 - pl unify
 
 Revision 1.1 2006/07/12 00:10:11 adamg
 - new, NFY
-
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/SPECS/dunelegacy.spec?r1=1.2&r2=1.3&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list