SPECS: liblockfile.spec - pl, moved dotlockfile(1) manual to prope...

qboosh qboosh at pld-linux.org
Thu Jul 20 21:13:02 CEST 2006


Author: qboosh            Date: Thu Jul 20 19:13:02 2006 GMT
Module: SPECS             Tag: HEAD
---- Log message:
- pl, moved dotlockfile(1) manual to proper package

---- Files affected:
SPECS:
  liblockfile.spec (1.2 -> 1.3) 

---- Diffs:

================================================================
Index: SPECS/liblockfile.spec
diff -u SPECS/liblockfile.spec:1.2 SPECS/liblockfile.spec:1.3
--- SPECS/liblockfile.spec:1.2	Tue Jul 18 23:25:04 2006
+++ SPECS/liblockfile.spec	Thu Jul 20 21:12:57 2006
@@ -1,5 +1,6 @@
 # $Revision$, $Date$
 Summary:	NFS-safe locking library, includes dotlockfile program
+Summary(pl):	Biblioteka blokowania plików uwzględniająca NFS wraz z programem dotlockfile
 Name:		liblockfile
 Version:	1.06.1
 Release:	1
@@ -14,15 +15,25 @@
 Liblockfile is a shared library with NFS-safe locking functions. It
 includes the command-line utility ``dotlockfile''.
 
+%description -l pl
+liblockfile to biblioteka współdzielona z funkcjami blokowania plików
+bezpiecznymi także w przypadku używania NFS-a. Zawiera działający z
+linii poleceń program dotlockfile.
+
 %package devel
-Summary:	Development library for liblockfile
+Summary:	Header files for liblockfile library
+Summary(pl):	Pliki nagłówkowe biblioteki liblockfle
 Group:		Development/Libraries
 Requires:	%{name} = %{version}-%{release}
 
 %description devel
-This is a development library for liblockfile. It includes headers and
+This is a development package for liblockfile. It includes headers and
 documentation.
 
+%description devel -l pl
+To jest pakiet programistyczny dla liblockfile, zawiera pliki
+nagłówkowe i dokumentację.
+
 %prep
 %setup -q
 
@@ -53,13 +64,13 @@
 %doc README
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dotlockfile
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/liblockfile.so.*.*
+%{_mandir}/man1/dotlockfile.1*
 
 %files devel
 %defattr(644,root,root,755)
-%{_libdir}/liblockfile.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/liblockfile.so
 %{_includedir}/lockfile.h
 %{_includedir}/maillock.h
-%{_mandir}/man1/dotlockfile.1*
 %{_mandir}/man3/lockfile_create.3*
 %{_mandir}/man3/maillock.3*
 
@@ -69,6 +80,9 @@
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 
 $Log$
+Revision 1.3 2006/07/20 19:12:57 qboosh
+- pl, moved dotlockfile(1) manual to proper package
+
 Revision 1.2 2006/07/18 21:25:04 glen
 - fix group
 
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/SPECS/liblockfile.spec?r1=1.2&r2=1.3&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list