SPECS: logcheck.spec - pl

qboosh qboosh at pld-linux.org
Thu Jul 20 22:15:45 CEST 2006


Author: qboosh            Date: Thu Jul 20 20:15:45 2006 GMT
Module: SPECS             Tag: HEAD
---- Log message:
- pl

---- Files affected:
SPECS:
  logcheck.spec (1.32 -> 1.33) 

---- Diffs:

================================================================
Index: SPECS/logcheck.spec
diff -u SPECS/logcheck.spec:1.32 SPECS/logcheck.spec:1.33
--- SPECS/logcheck.spec:1.32	Tue Jul 18 23:49:47 2006
+++ SPECS/logcheck.spec	Thu Jul 20 22:15:40 2006
@@ -1,5 +1,6 @@
 # $Revision$, $Date$
 Summary:	Mails anomalies in the system logfiles to the administrator
+Summary(pl):	Wysyłanie anomalii w logach systemowych pocztą do administratora
 Name:		logcheck
 Version:	1.2.46
 Release:	0.7
@@ -43,8 +44,23 @@
 Logcheck was part of the Abacus Project of security tools, but this
 version has been rewritten.
 
+%description -l pl
+logcheck to proste narzędzie zaprojektowane aby umożliwić
+administratorowi systemu oglądanie plików logów tworzonych przez
+maszyny, które ma pod kontrolą.
+
+Wykonuje to poprzez wysyłanie pocztą elektroniczną do administratora
+podsumowań plików logów po odfiltrowaniu "zwykłych" wpisów.
+
+Zwykłe wpisy to wpisy pasujące do jednego z wielu załączonych plików
+wyrażeń regularnych zawartych w bazie danych.
+
+logcheck był częścią projektu Abacus z narzędziami związanymi z 
+bezpieczeństwem, ale ta wersja została przepisana.
+
 %package database
-Summary:	database of system log rules for the use of log checkers
+Summary:	Database of system log rules for the use of log checkers
+Summary(pl):	Baza danych reguł loga systemowego do używania z narzędziami sprawdzającymi logi
 Group:		Applications/System
 
 %description database
@@ -52,8 +68,14 @@
 others. It brings a database of regular expressions for matching
 system log entries after various criteria.
 
+%description database -l pl
+Ta baza danych jest częścią pakietu logcheck, ale może być używana
+przez inne programy. Zawiera wyrażenia regularne do dopasowywania
+wpisów logów systemowych z użyciem różnych kryteriów.
+
 %package -n logtail
 Summary:	Print log file lines that have not been read
+Summary(pl):	Wypisywanie nieprzeczytanych linii pliku loga
 Group:		Applications/System
 
 %description -n logtail
@@ -67,6 +89,19 @@
 This program is mainly used by logcheck, because it returns only parts
 of the system logfiles that have not already been checked.
 
+%description -n logtail -l pl
+Ten program czyta standardowy plik tekstowy, a po doczytaniu do końca
+tworzy znacznik offsetu. Przy następnym uruchomieniu logtaila
+odczytywany jest znacznik offsetu i wskaźnik tekstu jest przesuwany do
+tego offsetu. Pozwala to logtailowi czytać kolejne linie danych za
+znacznikiem. Jest to dobre narzędzie do oznaczania plików logów dla
+narzędzi do automatycznego sprawdzania plików logów i monitorowania
+zdarzeń systemowych.
+
+Ten program jest używany głównie przez logcheck, ponieważ zwraca tylko
+te części plików logów systemowych, które nie zostały jeszcze
+przeczytane.
+
 %prep
 %setup -q
 %patch0 -p1
@@ -140,6 +175,9 @@
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 
 $Log$
+Revision 1.33 2006/07/20 20:15:40 qboosh
+- pl
+
 Revision 1.32 2006/07/18 21:49:47 glen
 - adjust deps
 
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/SPECS/logcheck.spec?r1=1.32&r2=1.33&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list