SPECS: sawdog.spec - better summaries - pl description - cosmetics

adamg adamg at pld-linux.org
Thu Sep 28 10:14:44 CEST 2006


Author: adamg            Date: Thu Sep 28 08:14:44 2006 GMT
Module: SPECS             Tag: HEAD
---- Log message:
- better summaries
- pl description
- cosmetics

---- Files affected:
SPECS:
  sawdog.spec (1.4 -> 1.5) 

---- Diffs:

================================================================
Index: SPECS/sawdog.spec
diff -u SPECS/sawdog.spec:1.4 SPECS/sawdog.spec:1.5
--- SPECS/sawdog.spec:1.4	Thu Sep 28 09:57:33 2006
+++ SPECS/sawdog.spec	Thu Sep 28 10:14:39 2006
@@ -1,6 +1,6 @@
 # $Revision$, $Date$
-Summary:	sawdog
-Name:		sawdog
+Summary:	sawdog - suite of server monitoring scripts
+Name:		sawdog - zestaw skryptów monitorujących serwery
 Version:	2.4
 Release:	0.2
 License:	GPL v2
@@ -25,12 +25,31 @@
 the system operators of mission critical servers in the case of a
 failure. A set of small executables (i.e. expect scripts) are
 executed, and if one executable fails, it sends an email or an SMS to
-the sysop. There are 3 states known to sawdog: alive, unknown, and
-dead. Only certain state transitions trigger a notification. On a Web
-interface, the states of all hosts are visible. So far, there are
-scripts to check for DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IMAP, MS SQL, MySQL,
-Notes, NTP, POP3, PostgreSQL, SMB, SMTP, SNMP, SSH, telnet, TWS, VNM,
-and Webmin.
+the sysop.
+
+There are 3 states known to sawdog: alive, unknown, and dead. Only
+certain state transitions trigger a notification. On a Web interface,
+the states of all hosts are visible.
+
+So far, there are scripts to check for DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP,
+IMAP, MS SQL, MySQL, Notes, NTP, POP3, PostgreSQL, SMB, SMTP, SNMP,
+SSH, telnet, TWS, VNM, and Webmin.
+
+%description -l pl
+Sawdog (prosty aktywny watchdog) to zestaw skryptów informujących
+operatorów systemów o usterce serwerów krytycznych dla działania
+projektu. Jeżeli jeden z zestawu małych plików wykonywalnych (n.p.
+skryptów expect) zwróci błąd, wysyłany jest email lub SMS to
+operatora.
+
+Sawdog określa stan maszyny na trzy sposoby: sprawny, nieznany,
+niesprawny. Powiadomienie jest wysyłane tylko przy z góry określonym
+przejściu z jednego stanu do drugiego. Za pomocą interfejsu www
+możliwy jest podgląd stanów wszystkich dostępnych maszyn.
+
+Na chwilę obecną sawdog posiada skrypt do sprawdzania usług DNS, FTP.
+HTTP, HTTPS, ICMP, IMAP, MS SQL, MySQL, NTP, POP3, PostgreSQL, SMB,
+SMTP, SNMP, SSH, telnet, TWS, VNM oraz webmin.
 
 %prep
 %setup -q
@@ -39,7 +58,6 @@
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
-# create directories if necessary
 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
 install -d $RPM_BUILD_ROOT/var/sawdog
 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/sawdog
@@ -78,7 +96,7 @@
 %defattr(644,root,root,755)
 %doc README
 
-%%dir %{_sysconfdir}
+%dir %{_sysconfdir}
 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/sawdog.conf
 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/apache.conf
 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/httpd.conf
@@ -92,6 +110,11 @@
 * %{date} PLD Team <feedback at pld-linux.org>
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 $Log$
+Revision 1.5 2006/09/28 08:14:39 adamg
+- better summaries
+- pl description
+- cosmetics
+
 Revision 1.4 2006/09/28 07:57:33 paszczus
 - install sawdog.conf direct to sysconfdir
 
@@ -103,4 +126,3 @@
 
 Revision 1.1 2006/09/28 07:34:16 paszczus
 - initial spec
-
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/SPECS/sawdog.spec?r1=1.4&r2=1.5&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list