SPECS: gambas2.spec - up to 2.8.1

twittner twittner at pld-linux.org
Thu Aug 21 21:22:32 CEST 2008


Author: twittner           Date: Thu Aug 21 19:22:32 2008 GMT
Module: SPECS             Tag: HEAD
---- Log message:
- up to 2.8.1

---- Files affected:
SPECS:
  gambas2.spec (1.2 -> 1.3) 

---- Diffs:

================================================================
Index: SPECS/gambas2.spec
diff -u SPECS/gambas2.spec:1.2 SPECS/gambas2.spec:1.3
--- SPECS/gambas2.spec:1.2	Wed Aug 20 23:20:47 2008
+++ SPECS/gambas2.spec	Thu Aug 21 21:22:26 2008
@@ -2,12 +2,12 @@
 Summary:	Gambas - a free VB-like language
 Summary(pl.UTF-8):	Gambas - wolnodostępny język podobny do VB
 Name:		gambas2
-Version:	2.8.0
+Version:	2.8.1
 Release:	0.1
 License:	GPL v2
 Group:		Development/Languages
 Source0:	http://dl.sourceforge.net/gambas/%{name}-%{version}.tar.bz2
-# Source0-md5:	e77b7c8589facc6bd7af8d4cdbc16bce
+# Source0-md5:	94898663d4b8c093dcb432d3cfa2e777
 Source1:	%{name}.desktop
 URL:		http://gambas.sourceforge.net/
 BuildRequires:	SDL_mixer-devel
@@ -38,11 +38,11 @@
 interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
 Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
 interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
-PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć program
-na wiele języków itd.
+PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć
+program na wiele języków itd.
 
-Ten pakiet dostarcza narzędzia działające z linii poleceń, a także
-interpreter potrzebny do uruchamiania aplikacji Gambas.
+Ten pakiet dostarcza narzędzia działające z linii poleceń, a
+także interpreter potrzebny do uruchamiania aplikacji Gambas.
 
 %package doc
 Summary:	Documentation for Gambas language
@@ -63,8 +63,8 @@
 interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
 Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
 interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
-PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć program
-na wiele języków itd.
+PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć
+program na wiele języków itd.
 
 Ten pakiet zawiera dokumentację dla języka Gambas.
 
@@ -84,8 +84,8 @@
 with the database manager and all necessary components.
 
 %description ide -l pl.UTF-8
-Ten pakiet zawiera kompletne środowisko programistyczne, łącznie
-z menedżerem baz danych i wszystkimi niezbędnymi komponentami.
+Ten pakiet zawiera kompletne środowisko programistyczne, łącznie z
+menedżerem baz danych i wszystkimi niezbędnymi komponentami.
 
 %package examples
 Summary:	The examples for Gambas language
@@ -111,8 +111,8 @@
 the bzip2 and zip algorithms.
 
 %description gb-compress -l pl.UTF-8
-Ten komponent pozwala pakować/rozpakowywać dane lub pliki przy użyciu
-algorytmów bzip2 i zip.
+Ten komponent pozwala pakować/rozpakowywać dane lub pliki przy
+użyciu algorytmów bzip2 i zip.
 
 %package gb-db
 Summary:	The Gambas database component
@@ -188,8 +188,8 @@
 used by the Gambas Eval() function.
 
 %description gb-eval -l pl.UTF-8
-Ten komponent pozwala na obliczanie wyrażeń w programach. Jest używany
-przez funkcję Gambasa Eval().
+Ten komponent pozwala na obliczanie wyrażeń w programach. Jest
+używany przez funkcję Gambasa Eval().
 
 %package gb-net
 Summary:	The Gambas networking component
@@ -216,8 +216,8 @@
 clients.
 
 %description gb-net-curl -l pl.UTF-8
-Ten komponent pozwala programom w łatwy sposób stać się klientami FTP
-lub HTTP.
+Ten komponent pozwala programom w łatwy sposób stać się klientami
+FTP lub HTTP.
 
 %package gb-qt
 Summary:	The Gambas Qt GUI component
@@ -229,8 +229,8 @@
 This package includes the Gambas Qt GUI component.
 
 %description gb-qt -l pl.UTF-8
-Ten pakiet zawiera komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt dla
-Gambasa.
+Ten pakiet zawiera komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt
+dla Gambasa.
 
 %package gb-qt-ext
 Summary:	The Gambas extended Qt GUI component
@@ -255,8 +255,8 @@
 highlighting. It is used by the IDE.
 
 %description gb-qt-editor -l pl.UTF-8
-Ten komponent zawiera edytor kodu źródłowego Gambasa z podświetlaniem
-składni. Jest używany przez IDE.
+Ten komponent zawiera edytor kodu źródłowego Gambasa z
+podświetlaniem składni. Jest używany przez IDE.
 
 %package gb-qt-kde
 Summary:	The Gambas KDE component
@@ -298,8 +298,9 @@
 you to simultaneously play many sounds and a music stored in a file.
 
 %description gb-sdl -l pl.UTF-8
-Ten komponent używa tylko części dźwiękowej biblioteki SDL. Pozwala na
-jednoczesne odtwarzanie wielu dźwięków i muzyki zapisanej w pliku.
+Ten komponent używa tylko części dźwiękowej biblioteki SDL.
+Pozwala na jednoczesne odtwarzanie wielu dźwięków i muzyki
+zapisanej w pliku.
 
 %package gb-vb
 Summary:	The Gambas Visual Basic(TM) compatibility component
@@ -314,8 +315,8 @@
 
 %description gb-vb -l pl.UTF-8
 Ten komponent zawiera trochę funkcji, których celem jest imitowanie
-zachowania funkcji Visual Basica(TM). Należy go używać wyłącznie przy
-próbach sportowania projektów VB.
+zachowania funkcji Visual Basica(TM). Należy go używać wyłącznie
+przy próbach sportowania projektów VB.
 
 %package gb-xml
 Summary:	The Gambas XML components based on the libxml and libxslt libraries
@@ -332,6 +333,8 @@
 libxslt.
 %endif
 
+Te komponenty dostarczają do Gambasa potęgę bibliotek libxml i
+libxslt.
 %prep
 %setup -q
 
@@ -372,120 +375,123 @@
 %{_datadir}/%{name}/info/gb.list
 
 %{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.compress.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.compress.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.compress.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.corba.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.corba.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.corba.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.corba.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.corba.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.db.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.db.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.db.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.debug.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.debug.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.debug.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.debug.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.debug.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.draw.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.draw.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.draw.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.draw.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.draw.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.eval.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.eval.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.eval.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.eval.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.eval.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.gui.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.gui.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.gui.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gui.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gui.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.image.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.image.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.image.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.image.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.image.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.net.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.net.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.net.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.option.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.option.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.option.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.option.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.option.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.qt.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.qt.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so.0.0.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.component
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.component
 %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.vb.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.vb.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.vb.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.vb.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.vb.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.xml.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.xml.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so.0.0.0
 
 %{_libdir}/%{name}/gb.chart.component
 %{_libdir}/%{name}/gb.chart.gambas
@@ -508,6 +514,7 @@
 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.component
 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.component
 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.gambas
+%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.component
 %{_libdir}/%{name}/gb.gui.component
 %{_libdir}/%{name}/gb.image.component
 %{_libdir}/%{name}/gb.info.component
@@ -531,8 +538,8 @@
 %{_libdir}/%{name}/gb.settings.component
 %{_libdir}/%{name}/gb.settings.gambas
 %{_libdir}/%{name}/gb.so
-%{_libdir}/%{name}/gb.so.0
-%{_libdir}/%{name}/gb.so.0.0.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.so.0.0.0
 %{_libdir}/%{name}/gb.v4l.component
 %{_libdir}/%{name}/gb.vb.component
 %{_libdir}/%{name}/gb.web.component
@@ -569,6 +576,8 @@
 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.list
 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.info
 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.svg.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.svg.list
 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.info
 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.list
 %{_datadir}/%{name}/info/gb.image.info
@@ -747,6 +756,9 @@
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 
 $Log$
+Revision 1.3 2008/08/21 19:22:26 twittner
+- up to 2.8.1
+
 Revision 1.2 2008/08/20 21:20:47 twittner
 - - cleaning, install desktop & icon files
 
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/SPECS/gambas2.spec?r1=1.2&r2=1.3&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list