SOURCES: slrn-pl.po-update.patch - updated for 0.9.9

qboosh qboosh at pld-linux.org
Sat Aug 23 22:34:17 CEST 2008


Author: qboosh            Date: Sat Aug 23 20:34:17 2008 GMT
Module: SOURCES            Tag: HEAD
---- Log message:
- updated for 0.9.9

---- Files affected:
SOURCES:
  slrn-pl.po-update.patch (1.2 -> 1.3) 

---- Diffs:

================================================================
Index: SOURCES/slrn-pl.po-update.patch
diff -u SOURCES/slrn-pl.po-update.patch:1.2 SOURCES/slrn-pl.po-update.patch:1.3
--- SOURCES/slrn-pl.po-update.patch:1.2	Fri Sep 16 10:37:17 2005
+++ SOURCES/slrn-pl.po-update.patch	Sat Aug 23 22:34:11 2008
@@ -1,1239 +1,176 @@
-diff -urN slrn-0.9.8.1pl1.org/po/pl.po slrn-0.9.8.1pl1/po/pl.po
---- slrn-0.9.8.1pl1.org/po/pl.po	2005-02-17 20:54:00.000000000 +0100
-+++ slrn-0.9.8.1pl1/po/pl.po	2005-09-16 10:37:25.000000000 +0200
-@@ -15,12 +15,12 @@
+--- slrn-0.9.9/po/pl.po.orig	2008-08-14 21:33:33.000000000 +0200
++++ slrn-0.9.9/po/pl.po	2008-08-23 22:17:50.306121739 +0200
+@@ -3,24 +3,18 @@
+ # Slrn-pl developers <slrn-pl-devel at yahoogroups.com>
+ # Arkadiusz Sochala <jojoro at wp.pl>, 2001.
+ # Jarek Baczynski <jarek at fanthom.irc.pl>, 2001.
+-# Tomasz Sienicki <tsca at edb.dk>, 2002, 2003.
+-#
+-# Zmiany:
+-# 2003-10-16: Uaktualnienie do wersji 0980; Tomasz Sienicki <tsca at edb.dk>
+-# 2002-11-03: Uaktualnienie; Tomasz Sienicki <tsca at edb.dk>
+-# 2002-03-12: Uaktualnienie do wersji 0974,
+-# 2001-11-11: Wiele poprawek zgloszonych przez:
+-#  Tomasz Sienicki <tsca at mailserver.dk>,
+-#  Jerzy Klejnowski <ksionrze at poczta.wp.pl>.
++# Jerzy Klejnowski <ksionrze at poczta.wp.pl>, 2001 (poprawki).
++# Tomasz Sienicki <tsca at edb.dk>, 2001-2003.
++# Jakub Bogusz <qboosh at pld-linux.org>, 2008.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 -"Project-Id-Version: slrn 0.9.8.0\n"
-+"Project-Id-Version: slrn 0.9.8.1\n"
++"Project-Id-Version: slrn 0.9.9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
--"POT-Creation-Date: 2005-02-17 20:53+0100\n"
+ "POT-Creation-Date: 2008-08-14 15:31-0400\n"
 -"PO-Revision-Date: 2003-10-16 12:03+0100\n"
-+"POT-Creation-Date: 2004-10-07 01:44+0200\n"
-+"PO-Revision-Date: 2004-11-24 22:00+0100\n"
- "Last-Translator: Tomasz Sienicki <tsca at edb.dk>\n"
+-"Last-Translator: Tomasz Sienicki <tsca at edb.dk>\n"
 -"Language-Team: Polish <pl at li.org>\n"
++"PO-Revision-Date: 2008-08-23 20:52+0200\n"
++"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh at pld-linux.org>\n"
 +"Language-Team: Polish <translation-team-pl at lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-@@ -29,178 +29,178 @@
- msgid "No next digest."
- msgstr "Brak kolejnych punktów w artykule."
- 
--#: src/art.c:1049
-+#: src/art.c:1025
- msgid "Invalid Browser definition."
- msgstr "Nieprawid³owa definicja przegl±darki."
- 
--#: src/art.c:1083
-+#: src/art.c:1059
- msgid "Browse (^G aborts): "
- msgstr "Przegl±daj (^G anuluje): "
- 
--#: src/art.c:1085 src/art.c:4388
-+#: src/art.c:1061 src/art.c:4326
- msgid "Aborted."
- msgstr "Anulowano."
- 
--#: src/art.c:1111
-+#: src/art.c:1087
- msgid "Show all available groups"
- msgstr "Poka¿ wszystkie dostêpne grupy"
+@@ -82,7 +76,7 @@
 
--#: src/art.c:1121
-+#: src/art.c:1097
- #, c-format
- msgid "Try switching to %s"
- msgstr "Spróbuj prze³±czyæ na %s"
- 
--#: src/art.c:1127
-+#: src/art.c:1103
- msgid "Group contains no articles."
- msgstr "Grupa nie zawiera artyku³ów."
- 
--#: src/art.c:1142
-+#: src/art.c:1118
- msgid "No Web Browser has been defined."
- msgstr "Nie zosta³a zdefiniowana ¿adna przegl±darka."
- 
--#: src/art.c:1193
-+#: src/art.c:1169
- msgid "No URLs found."
- msgstr "Nie znaleziono ¿adnych adresów URL."
- 
--#: src/art.c:1225
-+#: src/art.c:1201
- msgid "Search: "
- msgstr "Znajd¼: "
- 
--#: src/art.c:1229 src/art.c:5081 src/group.c:1219
-+#: src/art.c:1205 src/art.c:4984 src/group.c:1188
- msgid "Not found."
- msgstr "Nie znaleziono."
- 
--#: src/art.c:1328
-+#: src/art.c:1304
- #, c-format
- msgid "At end of article, press %s for next group."
- msgstr "Koniec artyku³u. %s: przej¶cie do nastêpnej grupy."
- 
--#: src/art.c:1331
-+#: src/art.c:1307
- #, c-format
- msgid "At end of article, press %s for next unread article."
- msgstr "Koniec artyku³u. %s: przej¶cie do nast. nieprzeczytanej wiadomo¶ci."
- 
--#: src/art.c:1355 src/help.c:572
-+#: src/art.c:1331 src/help.c:571
+ #: src/art.c:1374 src/help.c:581
 msgid "<Space>"
 -msgstr ""
 +msgstr "<Spacja>"
 
--#: src/art.c:2191
-+#: src/art.c:2165
+ #: src/art.c:2207
 msgid "Goto article: "
- msgstr "Przejd¼ do artyku³u: "
- 
--#: src/art.c:2208
-+#: src/art.c:2182
- msgid "Article not found."
- msgstr "Nie znaleziono artyku³u."
+@@ -99,17 +93,15 @@
 
--#: src/art.c:2281
-+#: src/art.c:2255
- #, c-format
- msgid "#%2d/%-2d: Retrieving... %s"
- msgstr "#%2d/%-2d: Wyszukiwanie... %s"
- 
--#: src/art.c:2284
-+#: src/art.c:2258
- #, c-format
- msgid "[%d] Reading..."
- msgstr "[%d] Czytam..."
+ #: src/art.c:2300 src/art.c:2378 src/art.c:2381
+ msgid "["
+-msgstr ""
++msgstr "["
 
--#: src/art.c:2291
-+#: src/art.c:2265
- msgid "Server failed to return article."
+ #: src/art.c:2307
+-#, fuzzy
+ msgid "Server failed to return the article."
 msgstr "Serwer nie zwróci³ artyku³u."
 
--#: src/art.c:2295
-+#: src/art.c:2269
- #, c-format
- msgid "Article %d unavailable."
- msgstr "Artyku³ %d jest niedostêpny."
+ #: src/art.c:2311 src/art_sort.c:915
+-#, fuzzy
+ msgid "Article "
+-msgstr "artyku³y"
++msgstr "Artyku³ "
 
--#: src/art.c:2334
-+#: src/art.c:2308
+ #: src/art.c:2350
 msgid "Article transfer aborted or connection lost."
- msgstr "Przerwano przesy³anie artyku³u lub po³±czenie zosta³o zerwane."
- 
--#: src/art.c:2352
-+#: src/art.c:2326
- #, c-format
- msgid "#%2d/%-2d: Read %4d/%-4d lines (%s) at %.2fkB/sec"
- msgstr "#%2d/%-2d: Odczytano %4d/%-4d linii (%s) przy %.2fkB/sek"
- 
--#: src/art.c:2356
-+#: src/art.c:2330
- #, c-format
- msgid "#%2d/%-2d: Read %4d/%-4d lines (%s)"
- msgstr "#%2d/%-2d: Odczytano %4d/%-4d linii (%s)"
- 
--#: src/art.c:2362
-+#: src/art.c:2336
- #, c-format
- msgid "[%d] Read %d/%d lines so far at %.2fkB/sec"
- msgstr "[%d] Odczytano dot±d %d/%d linii przy %.2fkB/sek"
- 
--#: src/art.c:2365
-+#: src/art.c:2339
- #, c-format
- msgid "[%d] Read %d/%d lines so far"
- msgstr "[%d] Odczytano dot±d %d/%d linii"
- 
--#: src/art.c:2405
-+#: src/art.c:2379
- msgid "Server sent empty article."
+@@ -130,9 +122,8 @@
 msgstr "Serwer zwróci³ pusty artyku³."
 
--#: src/art.c:2729
-+#: src/art.c:2703
- msgid "%Y-%m-%d"
- msgstr "%d.%m.%Y"
- 
--#: src/art.c:2772
-+#: src/art.c:2746
- msgid "This operation requires an article"
- msgstr "Ta operacja wymaga artyku³u."
- 
--#: src/art.c:2898
-+#: src/art.c:2855
- #, c-format
- msgid "%s appears invalid. Continue anyway"
- msgstr "%s wygl±da na nieprawid³owy. Kontynuowaæ mimo to"
- 
--#: src/art.c:2899 src/art.c:3409
-+#: src/art.c:2856 src/art.c:3366
- msgid "Email address"
- msgstr "Adres e-mail"
- 
--#: src/art.c:2910 src/art.c:3086 src/art.c:3429 src/art.c:3679
--#: src/slrnpull.c:404 src/slrnpull.c:481 src/slrnpull.c:1149
--#: src/slrnpull.c:1203
-+#: src/art.c:2867 src/art.c:3043 src/art.c:3386 src/art.c:3636
-+#: src/slrnpull.c:389 src/slrnpull.c:466 src/slrnpull.c:1134
-+#: src/slrnpull.c:1188
- #, c-format
- msgid "Unable to open %s for writing."
- msgstr "Nie mogê otworzyæ %s do zapisu."
- 
--#: src/art.c:3036
-+#: src/art.c:2993
- msgid "Are you sure you want to reply"
- msgstr "Czy na pewno chcesz odpisaæ autorowi"
- 
--#: src/art.c:3063
-+#: src/art.c:3020
- msgid "Forward to (^G aborts): "
- msgstr "Prze¶lij do (^G anuluje): "
- 
--#: src/art.c:3065
-+#: src/art.c:3022
- msgid "Aborted. An email address is required."
- msgstr "Anulowano. Musisz podaæ adres e-mail."
- 
--#: src/art.c:3069
-+#: src/art.c:3026
- msgid "Edit the message before sending"
- msgstr "Edytuj wiadomo¶æ przed wys³aniem"
- 
--#: src/art.c:3173 src/art.c:3635
-+#: src/art.c:3130 src/art.c:3592
- msgid "Posting not allowed by server"
- msgstr "Serwer nie zezwala na wysy³anie"
- 
--#: src/art.c:3180
-+#: src/art.c:3137
- msgid "Are you sure you want to followup"
- msgstr "Czy na pewno chcesz odpisaæ na grupê"
- 
--#: src/art.c:3222
-+#: src/art.c:3179
- msgid "Do you want to reply to POSTER as poster prefers"
- msgstr "Chcesz odpisaæ bezpo¶rednio do AUTORA zgodnie z jego ¿yczeniem"
- 
--#: src/art.c:3260
-+#: src/art.c:3217
- #, c-format
- msgid "Followup to %s as poster prefers"
- msgstr "Wys³aæ na %s zgodnie z ¿yczeniem autora"
+ #: src/art.c:2522
+-#, fuzzy
+ msgid "MIME processing unsuccessful"
+-msgstr "B³±d przy przetwarzaniu pliku punktacji %s."
++msgstr "Przetwarzanie MIME nie powiod³o siê"
 
--#: src/art.c:3302
-+#: src/art.c:3259
- msgid "fFaAtTcC"
+ #: src/art.c:2727
+ msgid "%Y-%m-%d"
+@@ -196,11 +187,8 @@
 msgstr "fFwWtTrR"
 
--#: src/art.c:3305
-+#: src/art.c:3262
- msgid ""
- "Crossposting. Set \"Followup-To\", Post to all groups / this group only,"
- " Cancel?"
-@@ -208,244 +208,244 @@
- "Crosspost. Ustaw \"Followup-To\", wy¶lij na Wszystkie / Tylko tê grupê,"
- " Rezygnuj?"
+ #: src/art.c:3360
+-#, fuzzy
+ msgid "Crosspost using: (F)ollowup-To, (A)ll groups, (T)his group, (C)ancel ?"
+-msgstr ""
+-"Crosspost. Ustaw \"Followup-To\", wy¶lij na Wszystkie / Tylko tê grupê,"
+-" Rezygnuj?"
++msgstr "Crosspost: ustaw \"(F)ollowup-To\", wy¶lij na (W)szystkie / (T)ylko tê grupê, (R)ezygnuj?"
 
--#: src/art.c:3391
-+#: src/art.c:3348
+ #: src/art.c:3444
 msgid "Cc message as requested by poster"
- msgstr "Czy wys³aæ kopiê wiadomo¶ci do autora, zgodnie z jego ¿yczeniem"
- 
--#: src/art.c:3397
-+#: src/art.c:3354
- msgid "Cc message to poster"
- msgstr "Czy wys³aæ kopiê wiadomo¶ci do autora"
- 
--#: src/art.c:3409
-+#: src/art.c:3366
- #, c-format
- msgid "%s appears invalid. CC anyway"
- msgstr "%s wygl±da na nieprawid³owy. Wys³aæ mimo to"
- 
--#: src/art.c:3582 src/post.c:1026
-+#: src/art.c:3539 src/post.c:1017
- #, c-format
- msgid "Cannot open file: %s"
- msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku %s"
- 
--#: src/art.c:3589 src/post.c:1033
-+#: src/art.c:3546 src/post.c:1024
- #, c-format
- msgid "Zero length file: %s"
- msgstr "Pusty plik: %s"
- 
--#: src/art.c:3649 src/art.c:6880
-+#: src/art.c:3597
-+msgid "Are you sure you want to supersede"
-+msgstr "Czy na pewno zast±piæ artyku³ przez edycjê oryginalnego tekstu"
-+
-+#: src/art.c:3615 src/art.c:6788
- #, c-format
- msgid "Failed: Your name: '%s' is not '%s'"
- msgstr "B³±d: Twój adres: %s nie pasuje do %s"
- 
--#: src/art.c:3654
--msgid "Are you sure you want to supersede"
--msgstr "Czy na pewno zast±piæ artyku³ przez edycjê oryginalnego tekstu"
--
--#: src/art.c:3774 src/art.c:3823
-+#: src/art.c:3731 src/art.c:3780
- msgid "End of buffer."
- msgstr "Koniec."
- 
--#: src/art.c:3795 src/art.c:3813 src/group.c:1055
-+#: src/art.c:3752 src/art.c:3770 src/group.c:1024
- msgid "Top of buffer."
- msgstr "Pocz±tek."
- 
--#: src/art.c:3858
-+#: src/art.c:3815
- msgid "No previous unread articles."
- msgstr "Nie ma wcze¶niejszych nieprzeczytanych artyku³ów."
- 
--#: src/art.c:3904
-+#: src/art.c:3861
- msgid "No following unread articles."
- msgstr "Nie ma wiêcej nieprzeczytanych artyku³ów."
- 
--#: src/art.c:3945 src/art.c:3958
-+#: src/art.c:3902 src/art.c:3915
- #, c-format
- msgid "No following unread articles. Press %s for next group."
- msgstr "Pozosta³e artyku³y s± przeczytane. %s: przej¶cie do nastêpnej grupy."
- 
--#: src/art.c:3989
-+#: src/art.c:3946
- msgid "No more high scoring articles."
- msgstr "Nie ma wiêcej wa¿nych artyku³ów."
- 
--#: src/art.c:4023 src/group.c:1762
-+#: src/art.c:3975 src/group.c:1722
- msgid "Subject: "
- msgstr "Temat: "
- 
--#: src/art.c:4059
-+#: src/art.c:4000
- msgid "No more articles on that subject."
- msgstr "Nie ma wiêcej artyku³ów z tym tematem."
- 
--#: src/art.c:4095
-+#: src/art.c:4033
- #, c-format
- msgid "Goto Header: %d"
- msgstr "Przejd¼ do nag³ówka: %d"
- 
--#: src/art.c:4177 src/group.c:2633 src/post.c:462
-+#: src/art.c:4115 src/group.c:2593 src/post.c:462
- #, c-format
- msgid "Unable to open %s."
- msgstr "Nie mogê otworzyæ pliku %s."
- 
--#: src/art.c:4183 src/slrnpull.c:1156 src/slrnpull.c:1164 src/slrnpull.c:1211
--#: src/slrnpull.c:1219
-+#: src/art.c:4121 src/slrnpull.c:1141 src/slrnpull.c:1149 src/slrnpull.c:1196
-+#: src/slrnpull.c:1204
- #, c-format
- msgid "Error writing to %s."
- msgstr "B³±d zapisu do pliku %s."
- 
--#: src/art.c:4293
-+#: src/art.c:4231
- msgid "Save tagged articles"
- msgstr "Zapisz zaznaczone artyku³y"
- 
--#: src/art.c:4301
-+#: src/art.c:4239
- msgid "Save this thread"
- msgstr "Zapisz ten w±tek"
- 
--#: src/art.c:4322 src/post.c:1655
-+#: src/art.c:4260 src/post.c:1642
- #, c-format
- msgid "Do you want to create directory %s"
- msgstr "Czy utworzyæ katalog %s"
- 
--#: src/art.c:4325 src/post.c:1659
-+#: src/art.c:4263 src/post.c:1646
- #, c-format
- msgid "Unable to create directory. (errno = %d)"
- msgstr "Nie mogê utworzyæ katalogu. (errno = %d)"
- 
--#: src/art.c:4330
-+#: src/art.c:4268
- #, c-format
- msgid "Warning: %s is a regular file."
- msgstr "Uwaga: %s jest zwyk³ym plikiem"
- 
--#: src/art.c:4384
-+#: src/art.c:4322
- msgid "Temporary file (^G aborts): "
- msgstr "Plik tymczasowy (^G anuluje): "
- 
--#: src/art.c:4385
-+#: src/art.c:4323
- msgid "Save to file (^G aborts): "
- msgstr "Zapisz do pliku (^G anuluje): "
- 
--#: src/art.c:4394 src/editscore.c:173 src/post.c:644
-+#: src/art.c:4332 src/editscore.c:167 src/post.c:635
- #, c-format
- msgid "Unable to open %s"
- msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku %s"
- 
--#: src/art.c:4492
-+#: src/art.c:4422
- #, c-format
- msgid "decoding %10s (%3d/%3d) %s"
- msgstr "dekodowanie %10s (%3d/%3d) %s"
- 
--#: src/art.c:4508
-+#: src/art.c:4438
- msgid "Filename buffer not large enough."
- msgstr "Za ma³y bufor nazwy pliku."
- 
--#: src/art.c:4512
-+#: src/art.c:4442
- msgid "Calling uudeview ..."
- msgstr "Wywo³ujê uudeview ..."
- 
--#: src/art.c:4521
-+#: src/art.c:4451
- #, c-format
- msgid "could not load %s: errno = %d"
- msgstr "nie mogê za³adowaæ %s: errno = %d"
- 
--#: src/art.c:4524
-+#: src/art.c:4454
- #, c-format
- msgid "could not load %s: %s"
- msgstr "nie mogê za³adowaæ %s: %s"
- 
--#: src/art.c:4543
-+#: src/art.c:4473
- msgid "I/O error."
- msgstr "B³±d Wej¶cia/Wyj¶cia."
- 
--#: src/art.c:4546
-+#: src/art.c:4476
- #, c-format
- msgid "error decoding %s: %s"
- msgstr "b³±d dekodowania %s: %s"
- 
--#: src/art.c:4570
-+#: src/art.c:4500
- #, c-format
- msgid "Decode %s"
- msgstr "Zdekodowaæ %s"
- 
--#: src/art.c:4581
-+#: src/art.c:4511
- #, c-format
- msgid "Delete %s"
- msgstr "Usun±æ %s"
- 
--#: src/art.c:4584
-+#: src/art.c:4514
- #, c-format
- msgid "Unable to delete %s"
- msgstr "Nie mogê usun±æ %s"
- 
--#: src/art.c:4622
-+#: src/art.c:4552
- #, c-format
- msgid "Unable to open pipe to %s"
- msgstr "Nie mogê otworzyæ potoku do %s"
- 
--#: src/art.c:4633 src/art.c:4654 src/decode.c:65
-+#: src/art.c:4563 src/art.c:4584 src/decode.c:65
- msgid "Piping not implemented on this system."
- msgstr "Potoki nie s± dostêpne na tym systemie."
- 
--#: src/art.c:4645
-+#: src/art.c:4575
- msgid "Pipe to command: "
- msgstr "Prze¶lij potokiem do polecenia: "
- 
--#: src/art.c:4647
-+#: src/art.c:4577
- msgid "Aborted. Command name is required."
- msgstr "Anulowano. Musisz podaæ polecenie."
- 
--#: src/art.c:4652
-+#: src/art.c:4582
- #, c-format
- msgid "Error piping to %s."
- msgstr "B³±d potokowania do %s."
- 
--#: src/art.c:4668
-+#: src/art.c:4598
- msgid "Printing article..."
- msgstr "Drukowanie artyku³u..."
- 
--#: src/art.c:4699
-+#: src/art.c:4629
- msgid "Printing article...done"
- msgstr "Drukowanie artyku³u...zakoñczone"
- 
--#: src/art.c:4715
-+#: src/art.c:4645
- msgid "Are you sure you want to print the article"
- msgstr "Czy na pewno wydrukowaæ ten artyku³"
- 
--#: src/art.c:4987
-+#: src/art.c:4917
- msgid "Mark set."
- msgstr "Znacznik ustawiony."
- 
--#: src/art.c:4999
-+#: src/art.c:4929
- msgid "Mark not set."
- msgstr "Znacznik nie ustawiony."
- 
--#: src/art.c:5025
-+#: src/art.c:4950
- msgid "Subject search "
- msgstr "Szukaj tematu "
- 
--#: src/art.c:5025
-+#: src/art.c:4950
- msgid "Author search "
- msgstr "Szukaj autora "
- 
--#: src/art.c:5026
-+#: src/art.c:4951
- msgid "(forward)"
- msgstr "(w przód)"
- 
--#: src/art.c:5026
-+#: src/art.c:4951
- msgid "(backward)"
- msgstr "(w ty³)"
- 
--#: src/art.c:5234 src/slrnpull.c:1354
-+#: src/art.c:5137 src/slrnpull.c:1339
+@@ -427,7 +415,7 @@
+ #: src/art.c:5297 src/slrnpull.c:1368
 #, c-format
 msgid "Score %d killed article %s\n"
 -msgstr "Punktacja %d zabitego artyku³u %s\n"
 +msgstr "Punktacja %d zabi³a artyku³ %s\n"
 
--#: src/art.c:5238 src/slrnpull.c:1360
-+#: src/art.c:5141 src/slrnpull.c:1345
- #, c-format
<<Diff was trimmed, longer than 597 lines>>

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/SOURCES/slrn-pl.po-update.patch?r1=1.2&r2=1.3&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list