SOURCES: xrdp.README.PLD.pl - removed fixed bug from "known bugs"

pawelz pawelz at pld-linux.org
Wed Sep 10 15:35:41 CEST 2008


Author: pawelz            Date: Wed Sep 10 13:35:41 2008 GMT
Module: SOURCES            Tag: HEAD
---- Log message:
- removed fixed bug from "known bugs"

---- Files affected:
SOURCES:
  xrdp.README.PLD.pl (1.1 -> 1.2) 

---- Diffs:

================================================================
Index: SOURCES/xrdp.README.PLD.pl
diff -u SOURCES/xrdp.README.PLD.pl:1.1 SOURCES/xrdp.README.PLD.pl:1.2
--- SOURCES/xrdp.README.PLD.pl:1.1	Wed Jul 2 19:07:42 2008
+++ SOURCES/xrdp.README.PLD.pl	Wed Sep 10 15:35:35 2008
@@ -11,7 +11,3 @@
 
 Aby ograniczyć prawo do korzystania z xrdp do określonej grupy uzytkowników,
 można wpisać tą grupę w pliku /etc/xrdp/sesman.ini w polu TerminalServerUsers.
-
-=== Znane błędy: ===
-
-Sesman nie potrafi uruchomić Xvnc, jeżeli pam korzysta z LDAPa.
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/SOURCES/xrdp.README.PLD.pl?r1=1.1&r2=1.2&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list