SOURCES (DEVEL): hugin-pl.po-update.patch - updated for 0.7.0-rc5 (mostly f...

qboosh qboosh at pld-linux.org
Wed Sep 10 19:56:13 CEST 2008


Author: qboosh            Date: Wed Sep 10 17:56:13 2008 GMT
Module: SOURCES            Tag: DEVEL
---- Log message:
- updated for 0.7.0-rc5 (mostly from upstream)

---- Files affected:
SOURCES:
  hugin-pl.po-update.patch (1.12 -> 1.12.2.1) 

---- Diffs:

================================================================
Index: SOURCES/hugin-pl.po-update.patch
diff -u SOURCES/hugin-pl.po-update.patch:1.12 SOURCES/hugin-pl.po-update.patch:1.12.2.1
--- SOURCES/hugin-pl.po-update.patch:1.12	Wed Apr 4 16:11:19 2007
+++ SOURCES/hugin-pl.po-update.patch	Wed Sep 10 19:56:07 2008
@@ -1,896 +1,4215 @@
---- hugin-0.7_beta4/src/hugin/po/pl.po.orig	2007-02-02 23:03:24.000000000 +0100
-+++ hugin-0.7_beta4/src/hugin/po/pl.po	2007-04-04 16:01:15.563107648 +0200
-@@ -3,14 +3,14 @@
- # This file is distributed under the same license as the hugin package.
+--- hugin-0.7.0/src/translations/pl.po.orig	2008-09-03 22:59:24.000000000 +0200
++++ hugin-0.7.0/src/translations/pl.po	2008-09-10 19:43:36.304990661 +0200
+@@ -5,35 +5,31 @@
+ #
 # Marek Januszewski <spec at webtech.pl>, 2004.
 # Pablo d'Angelo <pablo.dangelo at mathematik.uni-ulm.de>, 2005.
 -# Jakub Bogusz <qboosh at pld-linux.org>, 2005-2006.
-+# Jakub Bogusz <qboosh at pld-linux.org>, 2005-2007.
- #
+-# Michał Smoczyk <msmoczyk at wp.pl>, 2007.
++# Jakub Bogusz <qboosh at pld-linux.org>, 2005-2008.
++# Michał Smoczyk <msmoczyk at wp.pl>, 2007, 2008.
 msgid ""
 msgstr ""
--"Project-Id-Version: hugin 0.6.1-CVS\n"
-+"Project-Id-Version: hugin 0.7_beta4\n"
- "Report-Msgid-Bugs-To: pablo.dangelo at web.de\n"
- "POT-Creation-Date: 2007-02-02 23:00+0100\n"
--"PO-Revision-Date: 2006-08-17 18:50+0200\n"
-+"PO-Revision-Date: 2007-04-04 15:10+0200\n"
- "Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh at pld-linux.org>\n"
- "Language-Team: Polish <translation-team-pl at lists.sourceforge.net>\n"
+-"Project-Id-Version: pl\n"
+-"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?"
+-"group_id=77506&atid=550441\n"
+-"POT-Creation-Date: 2008-05-22 20:33+0200\n"
+-"PO-Revision-Date: 2007-12-24 10:58+0100\n"
+-"Last-Translator: Michał Smoczyk <msmoczyk at wp.pl>\n"
+-"Language-Team: Polish <pl at li.org>\n"
++"Project-Id-Version: hugin 0.7.0-rc5\n"
++"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?group_id=77506&atid=550441\n"
++"POT-Creation-Date: 2008-09-10 19:18+0200\n"
++"PO-Revision-Date: 2008-09-06 16:40+0200\n"
++"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh at pld-linux.org>\n"
++"Language-Team: Polish <translation-team-pl at lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-@@ -19,74 +19,72 @@
+ "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+ "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+-"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
 
- #: src/hugin/AssistantPanel.cpp:225
- msgid "Please load images by pressing on the Load images button."
+ #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:47 hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:82
+ #, c-format
+-msgid ""
+-"External program %s not found as specified in preferences, reverting to "
+-"bundled version"
 -msgstr ""
-+msgstr "Proszę wczytać zdjęcia naciskając przycisk \"Wczytaj zdjęcia\"."
++msgid "External program %s not found as specified in preferences, reverting to bundled version"
++msgstr "Program zewnętrzny %s podany w ustawieniach nie został znaleziony, przywracanie wersji z pakietu instalacyjnego"
 
- #: src/hugin/AssistantPanel.cpp:255
+ #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:47 hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:57
+ #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:69 hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:82
+-#: hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:239 hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:376
+-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:553
+-#: hugin1/hugin/OptimizePhotometricPanel.cpp:488
+-#: hugin1/hugin/OptimizePhotometricPanel.cpp:508
++#: hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:239 hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:370
++#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:416 hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:548
++#: hugin1/hugin/OptimizePhotometricPanel.cpp:487
++#: hugin1/hugin/OptimizePhotometricPanel.cpp:507
+ msgid "Error"
+ msgstr "Błąd"
+ 
+@@ -41,17 +37,17 @@
+ #: hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:239
 #, c-format
- msgid "%d images loaded."
+ msgid "External program %s not found in the bundle, reverting to system path"
 -msgstr ""
-+msgstr "Wczytano %d zdjęć."
++msgstr "Program zewnętrzny %s nie został znaleziony w pakiecie instalacyjnym, przywracanie ścieżki systemowej"
 
- #: src/hugin/AssistantPanel.cpp:289
+ #: hugin1/base_wx/ImageCache.cpp:539
+ #, c-format
+ msgid "Loading image %s"
+-msgstr "Ładuję zdjęcie %s"
++msgstr "Wczytuję zdjęcie %s"
+ 
+ #: hugin1/base_wx/ImageCache.cpp:683
 -#, fuzzy, c-format
 +#, c-format
- msgid "Images are connected by %d control points.\n"
--msgstr "Na pewno usunąć %d punktów kontrolnych?"
-+msgstr "Zdjęcia są połączone %d punktami kontrolnymi.\n"
+ msgid "Error reading image: %s"
+-msgstr "Ładuję zdjęcie %s"
++msgstr "Błąd odczytu zdjęcia: %s"
+ 
+ #: hugin1/base_wx/ImageCache.cpp:691 hugin_base/huginapp/ImageCache.cpp:660
+ msgid "Cannot load image: "
+@@ -60,22 +56,22 @@
+ #: hugin1/base_wx/ImageCache.cpp:719
+ #, c-format
+ msgid "Scaling image %s"
+-msgstr "Skaluję zdjęcie %s"
++msgstr "Skalowanie zdjęcia %s"
 
- #: src/hugin/AssistantPanel.cpp:298
+ #: hugin1/base_wx/ImageCache.cpp:820
 #, c-format
- msgid "%d unconnected image groups found: "
--msgstr ""
-+msgstr "Znaleziono %d nie połączonych grup zdjęć: "
+ msgid "Creating grayscale %s"
+-msgstr "Tworzę odcienie szarości %s"
++msgstr "Tworzenie odcieni szarości %s"
 
- #: src/hugin/AssistantPanel.cpp:299
--#, fuzzy
- msgid ""
- "Please use the Control Points tab to connect all images with control "
- "points.\n"
- msgstr ""
--"Można nacisnąć środkowy klawisz myszy, aby przewinąć obrazy w zakładce "
--"punktów kontrolnych."
-+"Proszę użyć zakładki \"Punkty kontrolne\" aby połączyć wszystkie zdjęcia punktami kontrolnymi.\n"
+ #: hugin1/base_wx/ImageCache.cpp:838
+ #, c-format
+ msgid "Creating pyramid image for %s, level %d"
+-msgstr "Tworzę zdjęcie piramidalne dla %s, poziom %d"
++msgstr "Tworzenie zdjęcia piramidalnego dla %s, poziom %d"
 
- #: src/hugin/AssistantPanel.cpp:302
- msgid "Images or control points have changed, new alignment is needed."
+ #: hugin1/base_wx/MyExternalCmdExecDialog.cpp:137
+ #, c-format
+ msgid "Failed to kill process %ld, error %d: %s"
 -msgstr ""
-+msgstr "Zdjęcia lub punkty kontrolne uległy zmianie, potrzebne jest nowe wyrównanie."
++msgstr "Nieudane zatrzymanie procesu %ld, błąd %d: %s"
 
- #: src/hugin/AssistantPanel.cpp:313
- msgid "Very good fit."
+ #: hugin1/base_wx/MyExternalCmdExecDialog.cpp:430
+ #: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:123 translations/xrc.cpp:85
+@@ -83,9 +79,9 @@
+ msgid "Cancel"
+ msgstr "Anuluj"
+ 
+-#: hugin1/base_wx/MyExternalCmdExecDialog.h:171
++#: hugin1/base_wx/MyExternalCmdExecDialog.h:172
+ msgid "Command Line Progress"
 -msgstr ""
-+msgstr "Bardzo dobre dopasowanie."
++msgstr "Postęp linii poleceń"
 
- #: src/hugin/AssistantPanel.cpp:315
- msgid "Good fit."
--msgstr ""
-+msgstr "Dobre dopasowanie."
+ #: hugin1/base_wx/MyProgressDialog.cpp:36
+ msgid "Elapsed time : "
+@@ -96,23 +92,15 @@
+ msgstr "Optymalizuję panoramę"
 
- #: src/hugin/AssistantPanel.cpp:317
- msgid ""
- "Bad fit, some control points might be bad, or there are parallax and "
- "movement errors"
+ #: hugin1/base_wx/platform.h:39
+-#, fuzzy
+-msgid ""
+-"All Image files|*.jpg;*.JPG;*jpeg;*JPEG;*.tif;*.TIF;*.tiff;*.TIFF;*.png;*."
+-"PNG;*.bmp;*.BMP;*.gif;*.GIF;*.pnm;*.PNM;*.sun;*.viff;*.hdr|JPEG files (*.jpg,"
+-"*.jpeg)|*.jpg;*.JPG;*.jpeg;*.JPEG|All files (*)|*"
 -msgstr ""
-+msgstr "Złe dopasowanie, niektóre punkty kontrolne mogą być błędne albo mogą występować błędy paralaksy czy przesunięcia"
+-"Wszystkie pliki zdjęć|*.jpg;*.JPG;*.tif;*.TIF;*.tiff;*.TIFF;*.png;*.PNG;*."
+-"bmp;*.BMP;*.gif;*.GIF;*.pnm;*.PNM;*.sun;*.viff|*.hdr|Pliki JPEG (*.jpg)|*."
+-"jpg;*.JPG|Wszystkie pliki (*)|*"
++msgid "All Image files|*.jpg;*.JPG;*jpeg;*JPEG;*.tif;*.TIF;*.tiff;*.TIFF;*.png;*.PNG;*.bmp;*.BMP;*.gif;*.GIF;*.pnm;*.PNM;*.sun;*.viff;*.hdr|JPEG files (*.jpg,*.jpeg)|*.jpg;*.JPG;*.jpeg;*.JPEG|All files (*)|*"
++msgstr "Wszystkie pliki zdjęć|*.jpg;*.JPG;*jpeg;*JPEG;*.tif;*.TIF;*.tiff;*.TIFF;*.png;*.PNG;*.bmp;*.BMP;*.gif;*.GIF;*.pnm;*.PNM;*.sun;*.viff;*.hdr|Pliki JPEG (*.jpg,*.jpeg)|*.jpg;*.JPG;*.jpeg;*.JPEG|Wszystkie pliki (*)|*"
 
- #: src/hugin/AssistantPanel.cpp:319
+-#: hugin1/base_wx/PTWXDlg.cpp:63 hugin1/base_wx/PTWXDlg.cpp:81
+-#: hugin1/base_wx/PTWXDlg.cpp:133 translations/xrc.cpp:518 xrc.cpp:518
++#: hugin1/base_wx/PTWXDlg.cpp:65 hugin1/base_wx/PTWXDlg.cpp:83
++#: hugin1/base_wx/PTWXDlg.cpp:135 translations/xrc.cpp:518 xrc.cpp:518
+ msgid "Panorama Tools"
+-msgstr "Panarama Tools"
++msgstr "Panorama Tools"
+ 
+-#: hugin1/base_wx/PTWXDlg.cpp:82 hugin1/base_wx/PTWXDlg.cpp:134
+-#, fuzzy
++#: hugin1/base_wx/PTWXDlg.cpp:84
 msgid ""
- "Very bad fit. Check for bad control points, lens parameters, or images with "
- "parallax or movement. The optimizer might have failed. Manual intervention "
- "required."
--msgstr ""
-+msgstr "Bardzo złe dopasowanie. Proszę sprawdzić błędne punkty kontrolne, parametry obiektywu oraz zdjęcia z paralaksą lub przesunięciem. Optymalizator mógł zadziałać niewłaściwie. Wymagana jest ręczna interwencja."
+ "\n"
+ "\n"
+@@ -121,52 +109,75 @@
+ "\n"
+ "\n"
+ "\n"
++
++#: hugin1/base_wx/PTWXDlg.cpp:137
++msgid ""
++"0123456789012345678901234567890123456789012345\n"
++"\n"
++"\n"
++"\n"
++"\n"
++msgstr ""
++"0123456789012345678901234567890123456789012345\n"
++"\n"
++"\n"
++"\n"
++""
++
++#: hugin1/base_wx/PTWXDlg.cpp:139
++msgid ""
++"0123456789012345678901234567890123456789012345\n"
++"\n"
++"\n"
++msgstr ""
++"0123456789012345678901234567890123456789012345\n"
++"\n"
+ "\n"
 
- #: src/hugin/AssistantPanel.cpp:321
- #, c-format
- msgid "Mean error after optimization: %.1f pixel, max: %.1f\n"
--msgstr ""
-+msgstr "Średni błąd po optymalizacji: %.1f pikseli, maksymalny: %.1f\n"
+ #: hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:106
+-#, fuzzy
+ msgid "Could not open project file:"
+-msgstr "Otwórz projekt"
++msgstr "Nie można otworzyć pliku projektu:"
 
- #: src/hugin/AssistantPanel.cpp:358
- msgid "At least two images are required."
--msgstr ""
-+msgstr "Wymagane są przynajmniej dwa zdjęcia."
+ #: hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:116 hugin1/nona_gui/nona_gui.cpp:232
+-#, fuzzy, c-format
++#, c-format
+ msgid "could not open script : %s"
+-msgstr "Nie można otworzyć"
++msgstr "nie można otworzyć skryptu : %s"
 
- #: src/hugin/AssistantPanel.cpp:358
- msgid "Error"
--msgstr ""
-+msgstr "Błąd"
+ #: hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:133 hugin1/nona_gui/nona_gui.cpp:239
+-#, fuzzy, c-format
++#, c-format
+ msgid "error while parsing panotools script: %s"
+-msgstr "Błąd podczas otwierania projektu:  "
++msgstr "Błąd podczas przetwarzania skryptu panotools: %s"
 
- #: src/hugin/AssistantPanel.cpp:400
- #, c-format
- msgid "Warning %d unconnected image groups found:"
--msgstr ""
-+msgstr "Uwaga, znaleziono %d nie połączone grupy zdjęć:"
+ #: hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:169 hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:187
+-#: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:764
+-#, fuzzy
++#: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:884
+ msgid "Could not create temporary file"
+-msgstr "Błąd odczytu rozmiaru zdjęcia"
++msgstr "Nie można utworzyć pliku tymczasowego"
 
- #: src/hugin/AssistantPanel.cpp:401
+ #: hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:221
+-#, fuzzy
 msgid ""
-@@ -95,6 +93,9 @@
+ "Overwrite existing images?\n"
 "\n"
- "After adding the points, press the \"Align\" button again"
- msgstr ""
-+"Proszę utworzyć punkty kontrolne pomiędzy nie połączonymi zdjęciami korzystając z zakładki \"Punkty kontrolne\".\n"
+-msgstr "Nadpisać plik?"
++msgstr ""
++"Nadpisać istniejące pliki?\n"
 +"\n"
-+"Po dodaniu punktów proszę nacisnąć przycisk \"Wyrównaj...\" ponownie"
- 
- #: src/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:103
- msgid "Autopano (version 1.03 or greater), from http://autopano.kolor.com"
-@@ -242,9 +243,8 @@
- msgstr "autopano nie powiodło się"
 
- #: src/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:343
+ #: hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:221
 -#, fuzzy
- msgid "Select autopano program"
--msgstr "Wybierz typ autopano"
-+msgstr "Wybierz program autopano"
+ msgid "Overwrite existing images"
+-msgstr "Nadpisać plik?"
++msgstr "Nadpisanie istniejących plików"
+ 
+ #: hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:232
+-#, fuzzy, c-format
++#, c-format
+ msgid "Stitching %s"
+-msgstr "Składam"
++msgstr "Składanie %s"
 
- #: src/hugin/AutoCtrlPointCreator.cpp:416
+ #: hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:248
+-#, fuzzy, c-format
++#, c-format
 msgid ""
-@@ -343,15 +343,14 @@
- msgstr "Nie znaleziono podobnego punktu"
+ "Error while stitching project\n"
+ "%s"
+-msgstr "Błąd podczas otwierania projektu:  "
++msgstr ""
++"Błąd podczas składania projektu\n"
++"%s"
 
- #: src/hugin/CPEditorPanel.cpp:1186 src/hugin/CPEditorPanel.cpp:1197
--#, fuzzy
- msgid "Add new Line"
--msgstr "dodaj nowy punkt"
-+msgstr "Dodaj nową linię"
+ #: hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:249 hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:254
+ #: hugin1/hugin/NonaStitcherPanel.cpp:326
+@@ -175,204 +186,154 @@
+ msgid "Error during stitching"
+ msgstr "Błąd podczas składania"
+ 
+-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:241
++#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:235
+ msgid "Please load images by pressing on the Load images button."
+-msgstr "Proszę wczytaj fotografie - naciśnij przycisk \"Wczytaj obrazy\"."
++msgstr "Proszę wczytaj fotografie naciskając przycisk \"Wczytaj zdjęcia\"."
 
- #: src/hugin/CPEditorPanel.cpp:1192 src/hugin/CPEditorPanel.cpp:1195
- #: src/hugin/CPEditorPanel.cpp:1472 src/hugin/CPListFrame.cpp:406
+-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:271
++#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:265
 #, c-format
- msgid "Line %d"
--msgstr ""
-+msgstr "Linia %d"
+ msgid "%d images loaded."
+-msgstr "Załadowano %d obrazów."
++msgstr "Wczytano %d zdjęć."
 
- #: src/hugin/CPEditorPanel.cpp:1463 src/hugin/CPListFrame.cpp:397
- #: src/hugin/PreviewFrame.cpp:230 src/hugin/xrc/cp_editor_panel.xrs:8
-@@ -377,6 +376,9 @@
- "To create less points,\n"
- "enter a higher number."
- msgstr ""
-+"Utwórz punkty kontrolne.\n"
-+"Aby utworzyć mniej punktów,\n"
-+"wpisz większą liczbę."
+-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:305
++#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:299
+ #, c-format
+ msgid "Images are connected by %d control points.\n"
+-msgstr "Obrazy są połączone %d punktami kontrolnymi.\n"
++msgstr "Zdjęcia są połączone za pomocą %d punktów kontrolnych.\n"
 
- #: src/hugin/CPEditorPanel.cpp:1788
- msgid "Corner Detection threshold"
-@@ -392,9 +394,8 @@
- msgstr "Skala wykrywania rogów"
+-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:314
+-#, fuzzy, c-format
++#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:308
++#, c-format
+ msgid "%d unconnected image groups found: "
+-msgstr "Znaleziono %d niepołączonych grup obrazów: "
++msgstr "Znaleziono %d niepołączonych grup zdjęć: "
 
- #: src/hugin/CPEditorPanel.cpp:1804
--#, fuzzy
- msgid "Error during control point creation:\n"
--msgstr "Błąd podczas składania"
-+msgstr "Błąd podczas tworzenia punktów kontrolnych:\n"
+-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:315
+-msgid ""
+-"Please use the Control Points tab to connect all images with control "
+-"points.\n"
+-msgstr ""
+-"Użyj zakładki Punkty kontrolne aby połączyć wszystkie obrazy punktami "
+-"kontrolnymi.\n"
+-"Można nacisnąć środkowy klawisz myszy, aby przewinąć obrazy w zakładce "
+-"punktów kontrolnych.\n"
++#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:309
++msgid "Please use the Control Points tab to connect all images with control points.\n"
++msgstr "Proszę użyć zakładki Punkty kontrolne aby połączyć wszystkie zdjęcia punktami kontrolnymi.\n"
 
- #: src/hugin/CPEditorPanel.cpp:1935
- msgid "Select Point in right image"
-@@ -734,15 +735,14 @@
- msgstr "Otwórz projekt: anuluj"
+-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:318
++#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:312
+ msgid "Images or control points have changed, new alignment is needed."
+-msgstr ""
+-"Obrazy lub punkty kontrolne zostały zmienione. Należy ponownie wykonać "
+-"wyrównanie."
++msgstr "Zdjęcia lub punkty kontrolne zostały zmienione. Należy ponownie wykonać wyrównanie."
 
- #: src/hugin/MainFrame.cpp:707 src/hugin/wxPanoCommand.cpp:278
--#, fuzzy
- msgid ""
- "All Image files|*.jpg;*.JPG;*.tif;*.TIF;*.tiff;*.TIFF;*.png;*.PNG;*.bmp;*."
- "BMP;*.gif;*.GIF;*.pnm;*.PNM;*.sun;*.viff;*.hdr|JPEG files (*.jpg,*.jpeg)|*."
- "jpg;*.JPG;*.jpeg;*.JPEG|All files (*)|*"
- msgstr ""
- "Wszystkie pliki zdjęć|*.jpg;*.JPG;*.tif;*.TIF;*.tiff;*.TIFF;*.png;*.PNG;*."
--"bmp;*.BMP;*.gif;*.GIF;*.pnm;*.PNM;*.sun;*.viff|*.hdr|Pliki JPEG (*.jpg)|*."
--"jpg;*.JPG|Wszystkie pliki (*)|*"
-+"bmp;*.BMP;*.gif;*.GIF;*.pnm;*.PNM;*.sun;*.viff|*.hdr|Pliki JPEG (*.jpg,*.jpeg)|*."
-+"jpg;*.JPG;*.jpeg;*.JPEG|Wszystkie pliki (*)|*"
+-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:329
++#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:323
+ msgid "Very good fit."
+ msgstr "Bardzo dobre dopasowanie."
 
- #: src/hugin/MainFrame.cpp:710 src/hugin/wxPanoCommand.cpp:279
- msgid "Add images"
-@@ -803,16 +803,13 @@
- msgstr "Błąd CreateProcess"
+-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:331
++#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:325
+ msgid "Good fit."
+ msgstr "Dobre dopasowanie."
+ 
+-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:333
+-msgid ""
+-"Bad fit, some control points might be bad, or there are parallax and "
+-"movement errors"
+-msgstr ""
+-"Złe dopasowanie, niektóre punkty kontrolne mogą być złe lub też występują "
+-"błędy paralaksy lub poruszenia"
++#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:327
++msgid "Bad fit, some control points might be bad, or there are parallax and movement errors"
++msgstr "Złe dopasowanie, niektóre punkty kontrolne mogą być złe lub też występują błędy paralaksy lub poruszenia."
+ 
+-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:335
+-msgid ""
+-"Very bad fit. Check for bad control points, lens parameters, or images with "
+-"parallax or movement. The optimizer might have failed. Manual intervention "
+-"required."
+-msgstr ""
+-"Bardzo złe dopasowanie. Sprawdź złe punkty kontrolne, parametry obiektywu, "
+-"lub błędy paralaksy i poruszenia. Wymagana jest ręczna interwencja i zmiana "
+-"ustawień."
++#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:329
++msgid "Very bad fit. Check for bad control points, lens parameters, or images with parallax or movement. The optimizer might have failed. Manual intervention required."
++msgstr "Bardzo złe dopasowanie. Sprawdź złe punkty kontrolne, parametry obiektywu oraz błędy paralaksy i poruszenia. Wymagana jest ręczna interwencja i zmiana ustawień."
 
- #: src/hugin/MyExternalCmdExecDialog.cpp:115
+-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:337
 -#, fuzzy, c-format
++#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:331
 +#, c-format
- msgid "Running %s"
--msgstr "Uruchomiono Enblend"
-+msgstr "Uruchamianie %s"
+ msgid "Mean error after optimization: %.1f pixel, max: %.1f\n"
+-msgstr "Błąd uśredniania po optymalizacji: %.1f piksel, maks.: %.1f\n"
++msgstr "Średni błąd po optymalizacji: %.1f piksel, maksymalnie: %.1f\n"
 
- #: src/hugin/MyExternalCmdExecDialog.cpp:115
+-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:376
 -#, fuzzy
- msgid "You can watch the enblend progress in the command window"
--msgstr ""
--"Enblend zajmie chwilę, aby zakończyć pracę nad panoramą\n"
--"Możesz podglądać przebieg programu enblend w oknie poleceń"
-+msgstr "Można oglądać przebieg programu enblend w oknie poleceń"
- 
- #: src/hugin/MyExternalCmdExecDialog.cpp:119
++#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:370
 msgid ""
-@@ -863,16 +860,15 @@
- msgstr "Nie wybrano narzędzia enblend"
+ "At least two images are required.\n"
+ "Please add more images."
+-msgstr "Wymagane są co najmniej dwa obrazy."
++msgstr ""
++"Wymagane są co najmniej dwa zdjęcia.\n"
++"Proszę dodać więcej zdjęć."
 
- #: src/hugin/NonaStitcherPanel.cpp:427
+-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:396
 -#, fuzzy
- msgid ""
- "Can not call enblend with a command line > 32766 characters.\n"
- "This is a Windows limitation\n"
- "Please use less images, or place the images in a folder with\n"
- "a shorter pathname"
- msgstr ""
--"Nie można uruchomić enblenda z linią poleceń > 2000 znaków.\n"
-+"Nie można uruchomić enblenda z linią poleceń > 32766 znaków.\n"
- "To jest ograniczenie Windows\n"
--"Proszę użyć mniejszej liczby zdjęć, lub skopiować je do folderu\n"
-+"Proszę użyć mniejszej liczby zdjęć lub skopiować je do folderu\n"
- "o krótszej nazwie ścieżki"
++#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:390
+ msgid "Aligning images"
+-msgstr "Skaluję zdjęcie %s"
++msgstr "Wyrównywanie zdjęć"
 
- #: src/hugin/NonaStitcherPanel.cpp:445
-@@ -1181,9 +1177,8 @@
- msgstr "szerokość powinna być liczbą większą od 0"
- 
- #: src/hugin/PanoPanel.cpp:401
+-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:396
 -#, fuzzy
- msgid "height needs to be an integer bigger than 0"
--msgstr "szerokość powinna być liczbą większą od 0"
-+msgstr "wysokość powinna być liczbą większą od 0"
- 
- #: src/hugin/PanoPanel.cpp:666
- msgid "Create panorama image"
-@@ -1196,10 +1191,13 @@
- "\n"
- "Overwrite?"
- msgstr ""
-+"Plik %s już istnieje\n"
-+"\n"
-+"Nadpisać go?"
- 
- #: src/hugin/PanoPanel.cpp:681
- msgid "Overwrite file?"
++#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:390
+ msgid "Finding corresponding points"
+-msgstr "Nie znaleziono odpowiadającego punktu"
++msgstr "Szukanie odpowiadających sobie punktów"
+ 
+-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:406
++#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:400
+ msgid "Determining placement of the images"
 -msgstr ""
-+msgstr "Nadpisać plik?"
++msgstr "Określanie położenia zdjęć"
 
- #: src/hugin/PreferencesDialog.cpp:123
- msgid "System default"
-@@ -1259,7 +1257,7 @@
+-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:421
+-#, fuzzy, c-format
++#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:415
++#, c-format
+ msgid "Warning %d unconnected image groups found:"
+-msgstr "Ostrzeżenie. Znaleziono %d niepołączonych grup obrazów:"
++msgstr "Uwaga: znaleziono %d niepołączone grupy zdjęć:"
 
- #: src/hugin/PreferencesDialog.cpp:165
- msgid "Slovak"
--msgstr ""
-+msgstr "Słowacki"
+-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:422
++#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:416
+ msgid ""
+-"Please create control points between unconnected images using the Control "
+-"Points tab.\n"
++"Please create control points between unconnected images using the Control Points tab.\n"
+ "\n"
+ "After adding the points, press the \"Align\" button again"
+ msgstr ""
+-"Utwórz punkty kontrolne między niepołączonymi obrazami używając zakładki "
+-"Punkty kontrolne.\n"
++"Utwórz punkty kontrolne między niepołączonymi zdjęciami używając zakładki Punkty kontrolne.\n"
+ "\n"
+ "Po dodaniu punktów, naciśnij przycisk \"Wyrównaj\" ponownie."
 
- #: src/hugin/PreferencesDialog.cpp:168
- msgid "Swedish"
-@@ -1274,9 +1272,8 @@
- msgstr "Wybierz PTStitcher"
+-#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:457
+-#, fuzzy
++#: hugin1/hugin/AssistantPanel.cpp:451
<<Diff was trimmed, longer than 597 lines>>

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/SOURCES/hugin-pl.po-update.patch?r1=1.12&r2=1.12.2.1&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list