SPECS: zfs-fuse.spec - updates to snap 20080911, source uploaded to dropin

paszczus paszczus at pld-linux.org
Thu Sep 11 10:56:07 CEST 2008


Author: paszczus           Date: Thu Sep 11 08:56:07 2008 GMT
Module: SPECS             Tag: HEAD
---- Log message:
- updates to snap 20080911, source uploaded to dropin

---- Files affected:
SPECS:
  zfs-fuse.spec (1.9 -> 1.10) 

---- Diffs:

================================================================
Index: SPECS/zfs-fuse.spec
diff -u SPECS/zfs-fuse.spec:1.9 SPECS/zfs-fuse.spec:1.10
--- SPECS/zfs-fuse.spec:1.9	Thu Jul 3 10:11:16 2008
+++ SPECS/zfs-fuse.spec	Thu Sep 11 10:56:01 2008
@@ -1,6 +1,6 @@
 # $Revision$, $Date$
 %define	snap	beta1
-%define date	20080629
+%define date	20080911
 Summary:	ZFS Filesystem for FUSE/Linux
 Summary(pl.UTF-8):	System plików ZFS dla Linuksa z FUSE
 Name:		zfs-fuse
@@ -9,8 +9,8 @@
 License:	CCDL 1.0
 Group:		Applications/Emulators
 #Source0:	http://download.berlios.de/zfs-fuse/%{name}-%{version}_%{snap}.tar.bz2
-Source0:	%{name}-%{date}.tar.bz2
-# Source0-md5:	c46e0739446d8d2ea586a78f056e38af
+Source0:	%{name}-%{date}.tar.gz
+# Source0-md5:	cf12296c2bc13d8f558393eee555d564
 URL:		http://www.wizy.org/wiki/ZFS_on_FUSE
 BuildRequires:	libaio-devel
 BuildRequires:	libfuse-devel
@@ -35,8 +35,8 @@
 - Built-in (optional) compression
 - Highly scalable
 - Pooled storage model - creating filesystems is as easy as creating a
- new directory. You can efficiently have thousands of filesystems,
- each with it's own quotas and reservations, and different properties
+ new directory. You can efficiently have thousands of filesystems, each
+ with it's own quotas and reservations, and different properties
  (compression algorithm, checksum algorithm, etc..).
 - Built-in stripes (RAID-0), mirrors (RAID-1) and RAID-Z (it's like
  software RAID-5, but more efficient due to ZFS's copy-on-write
@@ -50,17 +50,17 @@
 - kontrolowana integralność - wszystkie dane (i metadane) mają
  obliczane sumy kontrole, które umożliwiają wykrywanie błędów
  sprzętowych (uszkodzeń twardych dysków, niesprawnych kabli IDE).
-- atomowe uaktualnienia - stan na dysku zawsze jest spójny, nie
- ma potrzeby wykonywania długiego sprawdzania systemu plików po
+- atomowe uaktualnienia - stan na dysku zawsze jest spójny, nie ma
+ potrzeby wykonywania długiego sprawdzania systemu plików po
  wymuszonych rebootach czy utracie zasilania.
 - natychmiastowe migawki i kopie - można mieć godzinne, dzienne i
- tygodniowe kopie zapasowe w sposób wydajny, a także eksperymentować
- z nowymi konfiguracjami systemu plików bez żadnego ryzyka.
+ tygodniowe kopie zapasowe w sposób wydajny, a także eksperymentować z
+ nowymi konfiguracjami systemu plików bez żadnego ryzyka.
 - wbudowana (opcjonalna) kompresja
 - duża skalowalność
 - model przechowywania danych oparty na pulach - tworzenie systemu
- plików jest tak łatwe, jak utworzenie nowego katalogu. Można w
- sposób wydajny mieć tysiące systemów plików, każdy z nich z własnymi
+ plików jest tak łatwe, jak utworzenie nowego katalogu. Można w sposób
+ wydajny mieć tysiące systemów plików, każdy z nich z własnymi
  ograniczeniami (quotą) i rezerwacjami oraz różnymi właściwościami
  (algorytmem kompresji, algorytmem sum kontrolnych itp.).
 - wbudowany RAID-0 (striping), RAID-1 (mirroring) i RAID-Z (podobny do
@@ -102,6 +102,9 @@
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 
 $Log$
+Revision 1.10 2008/09/11 08:56:01 paszczus
+- updates to snap 20080911, source uploaded to dropin
+
 Revision 1.9 2008/07/03 08:11:16 adamg
 - up to 20080629 snap
 
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/SPECS/zfs-fuse.spec?r1=1.9&r2=1.10&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list