SPECS: jalbum.spec - pl - lang() fixes - BR sed 4

qboosh qboosh at pld-linux.org
Fri Sep 12 18:04:21 CEST 2008


Author: qboosh            Date: Fri Sep 12 16:04:21 2008 GMT
Module: SPECS             Tag: HEAD
---- Log message:
- pl
- lang() fixes
- BR sed 4

---- Files affected:
SPECS:
  jalbum.spec (1.9 -> 1.10) 

---- Diffs:

================================================================
Index: SPECS/jalbum.spec
diff -u SPECS/jalbum.spec:1.9 SPECS/jalbum.spec:1.10
--- SPECS/jalbum.spec:1.9	Fri Sep 12 16:12:48 2008
+++ SPECS/jalbum.spec	Fri Sep 12 18:04:15 2008
@@ -1,8 +1,8 @@
 # $Revision$, $Date$
 # TODO
 # - system java deps from lib/ dir
-# - verify the %lang tags
 Summary:	Jalbum web album software
+Summary(pl.UTF-8):	Jalbum - oprogramowanie do albumów WWW
 Name:		jalbum
 Version:	8.0.9
 Release:	3
@@ -15,6 +15,7 @@
 Source3:	x-%{name}.desktop
 Source4:	%{name}.sh
 URL:		http://jalbum.net/
+BuildRequires:	sed >= 4.0
 BuildRequires:	unzip
 Requires:	jre
 # ifarch and x86 tray library
@@ -36,6 +37,15 @@
 you to share your albums straight from JAlbum. You can also share your
 albums on a CD.
 
+%description -l pl.UTF-8
+JAlbum tworzy albumy WWW ze zdjęć cyfrowych. Do oglądania zdjęć nie
+jest potrzebny żaden dodatkowy program poza przeglądarką WWW. W
+przeciwieństwie do skryptów działających po stronie serwera galerie
+utworzone przez JAlbum mogą być udostępniane przez zwykły serwer WWW
+bez obsługi skryptów. Wbudowany w JAlbum serwer WWW umożliwia
+udostępnianie zdjęć bezpośrednio z programu. Można także udostępniać
+albumy na płytach CD.
+
 %prep
 %setup -qcT
 
@@ -120,7 +130,7 @@
 %lang(ja) %{_appdir}/texts/texts_ja.properties
 %lang(ko) %{_appdir}/texts/texts_ko.properties
 %lang(nl) %{_appdir}/texts/texts_nl.properties
-%lang(no) %{_appdir}/texts/texts_no.properties
+%lang(nb) %{_appdir}/texts/texts_no.properties
 %lang(pl) %{_appdir}/texts/texts_pl.properties
 %lang(pt) %{_appdir}/texts/texts_pt.properties
 %lang(ro) %{_appdir}/texts/texts_ro.properties
@@ -170,14 +180,14 @@
 %lang(is) %{_appdir}/skins/Chameleon/texts/texts_is.properties
 %lang(it) %{_appdir}/skins/Chameleon/texts/texts_it.properties
 %lang(nl) %{_appdir}/skins/Chameleon/texts/texts_nl.properties
-%lang(no) %{_appdir}/skins/Chameleon/texts/texts_no.properties
+%lang(nb) %{_appdir}/skins/Chameleon/texts/texts_no.properties
 %lang(pl) %{_appdir}/skins/Chameleon/texts/texts_pl.properties
 %lang(pt) %{_appdir}/skins/Chameleon/texts/texts_pt.properties
 %lang(ru) %{_appdir}/skins/Chameleon/texts/texts_ru.properties
 %lang(sk) %{_appdir}/skins/Chameleon/texts/texts_sk.properties
 %lang(sl) %{_appdir}/skins/Chameleon/texts/texts_sl.properties
 %lang(sr) %{_appdir}/skins/Chameleon/texts/texts_sr.properties
-%lang(sr at Latn) %{_appdir}/skins/Chameleon/texts/texts_sr_latin.properties
+%lang(sr at latin) %{_appdir}/skins/Chameleon/texts/texts_sr_latin.properties
 %lang(sv) %{_appdir}/skins/Chameleon/texts/texts_sv.properties
 %lang(uk) %{_appdir}/skins/Chameleon/texts/texts_uk.properties
 %lang(zh) %{_appdir}/skins/Chameleon/texts/texts_zh.properties
@@ -193,6 +203,11 @@
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 
 $Log$
+Revision 1.10 2008/09/12 16:04:15 qboosh
+- pl
+- lang() fixes
+- BR sed 4
+
 Revision 1.9 2008/09/12 14:12:48 glen
 - configurable appdir; rel 3
 
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/SPECS/jalbum.spec?r1=1.9&r2=1.10&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list