SPECS: neverball.spec - 1.5.0 - adapter

lisu lisu at pld-linux.org
Fri Feb 6 12:14:23 CET 2009


Author: lisu             Date: Fri Feb 6 11:14:23 2009 GMT
Module: SPECS             Tag: HEAD
---- Log message:
- 1.5.0
- adapter

---- Files affected:
SPECS:
  neverball.spec (1.28 -> 1.29) 

---- Diffs:

================================================================
Index: SPECS/neverball.spec
diff -u SPECS/neverball.spec:1.28 SPECS/neverball.spec:1.29
--- SPECS/neverball.spec:1.28	Tue Feb 13 08:16:49 2007
+++ SPECS/neverball.spec	Fri Feb 6 12:14:17 2009
@@ -7,13 +7,13 @@
 Summary:	Neverball - 3D game with rolling the ball
 Summary(pl.UTF-8):	Neverball - gra 3D polegająca na toczeniu kulki
 Name:		neverball
-Version:	1.4.0
+Version:	1.5.0
 Release:	1
 Epoch:		1
 License:	GPL
 Group:		X11/Applications/Games
-Source0:	http://icculus.org/%{name}/%{name}-%{version}.tar.gz
-# Source0-md5:	2ea124706cf290027b44fc23f48f3096
+Source0:	http://icculus.org/neverball/%{name}-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5:	c170b502e2c5507846e946cdddd8a0ad
 Source1:	%{name}.desktop
 Source2:	neverputt.desktop
 Source3:	%{name}.png
@@ -39,13 +39,13 @@
 game using the physics and graphics of Neverball.
 
 %description -l pl.UTF-8
-Gra polega na przechylaniu stołu, aby przetoczyć kulkę przez tor
-z przeszkodami przed upływem czasu. Neverball jest częściowo grą
-logiczną, częściowo zręcznościową i w całości jest sprawdzianem
-umiejętności.
+Gra polega na przechylaniu stołu, aby przetoczyć kulkę przez tor z
+przeszkodami przed upływem czasu. Neverball jest częściowo grą
+logiczną, częściowo zręcznościową i w całości jest
+sprawdzianem umiejętności.
 
-Załączony jest również Neverputt, miniaturowy golf dla wielu graczy
-siedzących przy jednym komputerze używający fizyki i grafiki
+Załączony jest również Neverputt, miniaturowy golf dla wielu
+graczy siedzących przy jednym komputerze używający fizyki i grafiki
 Neverballa.
 
 %prep
@@ -86,6 +86,10 @@
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 
 $Log$
+Revision 1.29 2009/02/06 11:14:17 lisu
+- 1.5.0
+- adapter
+
 Revision 1.28 2007/02/13 07:16:49 glen
 - tabs in preamble
 
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/SPECS/neverball.spec?r1=1.28&r2=1.29&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list