SVN: PLD-doc/book/pl_book__administracja/pl_administracja__bezpieczenstwo.sec

pawelz pawelz at pld-linux.org
Mon Oct 26 23:36:25 CET 2009


Author: pawelz
Date: Mon Oct 26 23:36:24 2009
New Revision: 10865

Modified:
   PLD-doc/book/pl_book__administracja/pl_administracja__bezpieczenstwo.sec
Log:
- updated link to Vserver article at http://pld-linux.org


Modified: PLD-doc/book/pl_book__administracja/pl_administracja__bezpieczenstwo.sec
==============================================================================
--- PLD-doc/book/pl_book__administracja/pl_administracja__bezpieczenstwo.sec	(original)
+++ PLD-doc/book/pl_book__administracja/pl_administracja__bezpieczenstwo.sec	Mon Oct 26 23:36:24 2009
@@ -64,7 +64,7 @@
 		</para>
 		<para>
 			PLD wspiera tak¿e mechanizm
-			<ulink url="http://pld-linux.org/Vserver">Linux VServers</ulink>, 
+			<ulink url="http://pld-linux.org/Docs/Vserver">Linux VServers</ulink>, 
 			zwany potocznie "chrootem na sterydach". Wymaga on zainstalowania
 			odpowiedniej wersji kernela i odpowiedniego zestawu narzêdzi.
 		</para>


More information about the pld-cvs-commit mailing list