packages: mysql/mysql.spec - pl for mysqlhotcopy

qboosh qboosh at pld-linux.org
Wed Oct 28 16:48:12 CET 2009


Author: qboosh            Date: Wed Oct 28 15:48:12 2009 GMT
Module: packages           Tag: HEAD
---- Log message:
- pl for mysqlhotcopy

---- Files affected:
packages/mysql:
  mysql.spec (1.464 -> 1.465) 

---- Diffs:

================================================================
Index: packages/mysql/mysql.spec
diff -u packages/mysql/mysql.spec:1.464 packages/mysql/mysql.spec:1.465
--- packages/mysql/mysql.spec:1.464	Tue Oct 27 15:33:15 2009
+++ packages/mysql/mysql.spec	Wed Oct 28 16:48:07 2009
@@ -243,6 +243,7 @@
 
 %package -n mysqlhotcopy
 Summary:	mysqlhotcopy - A MySQL database backup program
+Summary(pl.UTF-8):	mysqlhotcopy - program do tworzenia kopii zapasowych baz MySQL
 Group:		Applications/Databases
 Requires:	%{name}-libs = %{version}-%{release}
 Requires:	perl-DBD-mysql
@@ -256,6 +257,17 @@
 
 See innobackup package to backup InnoDB tables.
 
+%description -n mysqlhotcopy -l pl.UTF-8
+mysqlhotcopy wykorzystuje LOCK TABLES, FLUSH TABLES oraz cp i scp do
+szybkiego tworzenia kopii zapasowych baz danych. Jest to najszybszy
+sposób wykonania kopii zapasowej bazy danych lub pojedynczych tabel,
+ale może działać tylko na maszynie, na której znajdują się katalogi z
+bazą danych. mysqlhotcopy działa tylko dla tabel typu MyISAM i
+ARCHIVE.
+
+Narzędzie do tworzenia kopii tabel InnoDB znajduje się w pakiecie
+innobackup.
+
 %package extras
 Summary:	MySQL additional utilities
 Summary(pl.UTF-8):	Dodatkowe narzędzia do MySQL
@@ -1105,6 +1117,9 @@
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 
 $Log$
+Revision 1.465 2009/10/28 15:48:07 qboosh
+- pl for mysqlhotcopy
+
 Revision 1.464 2009/10/27 14:33:15 glen
 - fixing php-cli with php-mysql ext segfault:
  https://bugs.launchpad.net/mysql-server/+bug/343870
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/packages/mysql/mysql.spec?r1=1.464&r2=1.465&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list