packages (MYSQL_5_0): mysql/mysql.spec - pl for mysqlhotcopy (qboosh at HEAD)

glen glen at pld-linux.org
Wed Oct 28 18:38:36 CET 2009


Author: glen             Date: Wed Oct 28 17:38:36 2009 GMT
Module: packages           Tag: MYSQL_5_0
---- Log message:
- pl for mysqlhotcopy (qboosh at HEAD)

---- Files affected:
packages/mysql:
  mysql.spec (1.353.2.83 -> 1.353.2.84) 

---- Diffs:

================================================================
Index: packages/mysql/mysql.spec
diff -u packages/mysql/mysql.spec:1.353.2.83 packages/mysql/mysql.spec:1.353.2.84
--- packages/mysql/mysql.spec:1.353.2.83	Wed Oct 28 14:31:12 2009
+++ packages/mysql/mysql.spec	Wed Oct 28 18:38:30 2009
@@ -261,6 +261,7 @@
 
 %package -n mysqlhotcopy
 Summary:	mysqlhotcopy - A MySQL database backup program
+Summary(pl.UTF-8):	mysqlhotcopy - program do tworzenia kopii zapasowych baz MySQL
 Group:		Applications/Databases
 Requires:	%{name}-libs = %{version}-%{release}
 Requires:	perl-DBD-mysql
@@ -274,6 +275,17 @@
 
 See innobackup package to backup InnoDB tables.
 
+%description -n mysqlhotcopy -l pl.UTF-8
+mysqlhotcopy wykorzystuje LOCK TABLES, FLUSH TABLES oraz cp i scp do
+szybkiego tworzenia kopii zapasowych baz danych. Jest to najszybszy
+sposób wykonania kopii zapasowej bazy danych lub pojedynczych tabel,
+ale może działać tylko na maszynie, na której znajdują się katalogi z
+bazą danych. mysqlhotcopy działa tylko dla tabel typu MyISAM i
+ARCHIVE.
+
+Narzędzie do tworzenia kopii tabel InnoDB znajduje się w pakiecie
+innobackup.
+
 %package extras
 Summary:	MySQL additional utilities
 Summary(pl.UTF-8):	Dodatkowe narzędzia do MySQL
@@ -1109,6 +1121,9 @@
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 
 $Log$
+Revision 1.353.2.84 2009/10/28 17:38:30 glen
+- pl for mysqlhotcopy (qboosh at HEAD)
+
 Revision 1.353.2.83 2009/10/28 13:31:12 glen
 - release 3
 
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/packages/mysql/mysql.spec?r1=1.353.2.83&r2=1.353.2.84&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list