packages: perl-Devel-Cycle/perl-Devel-Cycle.spec - S: perl-PadWalker

sparky sparky at pld-linux.org
Sat Oct 31 21:25:36 CET 2009


Author: sparky            Date: Sat Oct 31 20:25:36 2009 GMT
Module: packages           Tag: HEAD
---- Log message:
- S: perl-PadWalker

---- Files affected:
packages/perl-Devel-Cycle:
  perl-Devel-Cycle.spec (1.6 -> 1.7) 

---- Diffs:

================================================================
Index: packages/perl-Devel-Cycle/perl-Devel-Cycle.spec
diff -u packages/perl-Devel-Cycle/perl-Devel-Cycle.spec:1.6 packages/perl-Devel-Cycle/perl-Devel-Cycle.spec:1.7
--- packages/perl-Devel-Cycle/perl-Devel-Cycle.spec:1.6	Thu Sep 10 09:38:44 2009
+++ packages/perl-Devel-Cycle/perl-Devel-Cycle.spec	Sat Oct 31 21:25:31 2009
@@ -18,6 +18,7 @@
 URL:		http://search.cpan.org/dist/Devel-Cycle/
 BuildRequires:	perl-devel >= 1:5.8.0
 BuildRequires:	rpm-perlprov >= 4.1-13
+Suggests:	perl-PadWalker
 BuildArch:	noarch
 BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
@@ -27,12 +28,20 @@
 reference-count based memory management, circular references will
 cause memory leaks.
 
+Suggested packages:
+ - perl-PadWalker - If the PadWalker module is installed, Devel::Cycle
+  will also report cycles in code closures.
+
 %description -l pl.UTF-8
 Ten pakiet zawiera proste narzędzie dla programisty do znajdowania
 zapętlonych odniesień w obiektach i innych rodzajach referencji. W
 wyniku perlowego zarządzania pamięcią opartego o zliczanie odniesień
 zapętlone odniesienia powodują wycieki pamięci.
 
+Sugerowane pakiety:
+ - perl-PadWalker - Po zainstalowaniu modułu PadWalker, Devel::Cycle
+  będzie w stanie zgłaszać pętle w zagnieżdżonym kodzie.
+
 %prep
 %setup -q -n %{pdir}-%{pnam}-%{version}
 
@@ -64,6 +73,9 @@
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 
 $Log$
+Revision 1.7 2009/10/31 20:25:31 sparky
+- S: perl-PadWalker
+
 Revision 1.6 2009/09/10 07:38:44 amateja
 - updated to 1.11
 
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/packages/perl-Devel-Cycle/perl-Devel-Cycle.spec?r1=1.6&r2=1.7&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list