packages: adplug/adplug.spec - up to 2.2

lisu lisu at pld-linux.org
Wed Jan 13 14:46:59 CET 2010


Author: lisu             Date: Wed Jan 13 13:46:59 2010 GMT
Module: packages           Tag: HEAD
---- Log message:
- up to 2.2

---- Files affected:
packages/adplug:
  adplug.spec (1.11 -> 1.12) 

---- Diffs:

================================================================
Index: packages/adplug/adplug.spec
diff -u packages/adplug/adplug.spec:1.11 packages/adplug/adplug.spec:1.12
--- packages/adplug/adplug.spec:1.11	Mon Jan 5 19:44:10 2009
+++ packages/adplug/adplug.spec	Wed Jan 13 14:46:53 2010
@@ -2,12 +2,12 @@
 Summary:	AdLib sound player library
 Summary(pl.UTF-8):	Biblioteka odtwarzacza dźwięku AdLib
 Name:		adplug
-Version:	2.1
+Version:	2.2
 Release:	1
 License:	LGPL
 Group:		Libraries
-Source0:	http://dl.sourceforge.net/adplug/%{name}-%{version}.tar.bz2
-# Source0-md5:	bc75cf9d1d2241e287e2eb80b84bd2cd
+Source0:	http://downloads.sourceforge.net/adplug/%{name}-%{version}.tar.bz2
+# Source0-md5:	1aaf200f6558e93f89600cd4aea3b01f
 Patch0:		%{name}-info.patch
 URL:		http://adplug.sourceforge.net/
 BuildRequires:	autoconf
@@ -30,10 +30,10 @@
 
 %description -l pl.UTF-8
 AdPlug to wolnodostępna, wieloplatformowa, niezależna od sprzętu
-biblioteka odtwarzacza dźwięku AdLib, napisana głównie w C++.
-AdPlug odtwarza dane dźwiękowe stworzone pierwotnie dla karty
-dźwiękowej AdLib (OPL2) przy użyciu emulatora OPL2 lub prawdziwego
-sprzętu. Do odtwarzania nie jest wymagany układ OPL2.
+biblioteka odtwarzacza dźwięku AdLib, napisana głównie w C++. AdPlug
+odtwarza dane dźwiękowe stworzone pierwotnie dla karty dźwiękowej
+AdLib (OPL2) przy użyciu emulatora OPL2 lub prawdziwego sprzętu. Do
+odtwarzania nie jest wymagany układ OPL2.
 
 %package devel
 Summary:	Header files for AdPlug library
@@ -120,6 +120,9 @@
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 
 $Log$
+Revision 1.12 2010/01/13 13:46:53 lisu
+- up to 2.2
+
 Revision 1.11 2009/01/05 18:44:10 lisu
 - autotools
 - include string.h to avoid "not declared in this scope" errors
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/packages/adplug/adplug.spec?r1=1.11&r2=1.12&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list