packages: lordsawar/lordsawar.spec - updated to 0.2.0, merged with DEVEL - ...

lisu lisu at pld-linux.org
Mon Apr 18 12:00:05 CEST 2011


Author: lisu             Date: Mon Apr 18 10:00:05 2011 GMT
Module: packages           Tag: HEAD
---- Log message:
- updated to 0.2.0, merged with DEVEL
- drop obsoleted -configure.patch and -desktop.patch (it now uses .pot)
- add new -link.patch to fix linking
- pl desc fixes and changes

---- Files affected:
packages/lordsawar:
  lordsawar.spec (1.3 -> 1.4) 

---- Diffs:

================================================================
Index: packages/lordsawar/lordsawar.spec
diff -u packages/lordsawar/lordsawar.spec:1.3 packages/lordsawar/lordsawar.spec:1.4
--- packages/lordsawar/lordsawar.spec:1.3	Wed Jul 14 11:16:03 2010
+++ packages/lordsawar/lordsawar.spec	Mon Apr 18 12:00:00 2011
@@ -2,15 +2,13 @@
 Summary:	Turn-based strategy game
 Summary(pl.UTF-8):	Turowa gra strategiczna
 Name:		lordsawar
-Version:	0.1.9
+Version:	0.2.0
 Release:	1
 License:	GPL v3+
 Group:		X11/Applications/Games
 Source0:	http://download.savannah.gnu.org/releases-noredirect/lordsawar/%{name}-%{version}.tar.gz
-# Source0-md5:	f6e6b6c05c4494b5029402eb0e5535e0
-Source1:	%{name}.png
-Patch0:		%{name}-configure.patch
-Patch1:		%{name}-desktop.patch
+# Source0-md5:	06772b3fe86fd5af6d54fd6474b77487
+Patch0:		%{name}-link.patch
 URL:		http://www.nongnu.org/lordsawar/
 BuildRequires:	SDL_mixer-devel
 BuildRequires:	autoconf
@@ -41,15 +39,14 @@
 do 8 graczy usiłuje zdobyć jak najwięcej miast. Gracze budują nowe
 armie w zdobytch już miastach, aby zdobywać kolejne miasta. Miasta
 przynoszą zysk, który wykorzystywany jest do budowy nowych armii,
-które z służą z kolei do zajęcia większej ilości miast. Wysyłając
-bohatera do świątyni, otrzymuje się zadania, można też zwiedzać
+które służą z kolei do zajmowania większej liczby miast. Wysyłając
+bohatera do świątyni otrzymuje się zadania, można też zwiedzać
 pobliskie ruiny. W grze istnieje możliwość gry z innymi żywymi
 graczami lub przeciwko komputerowi.
 
 %prep
 %setup -q
 %patch0 -p1
-%patch1 -p1
 
 %build
 %{__aclocal} -I m4
@@ -65,8 +62,6 @@
 %{__make} install \
 	DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
 
-install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}
-
 %find_lang %{name} --all-name
 
 %clean
@@ -105,7 +100,8 @@
 %dir %{_datadir}/%{name}/various/items
 %{_datadir}/%{name}/various/items/*.xml
 %{_desktopdir}/lordsawar.desktop
-%{_pixmapsdir}/lordsawar.png
+%{_iconsdir}/hicolor/32x32/apps/lordsawar.png
+%{_iconsdir}/hicolor/64x64/apps/lordsawar.png
 
 %define date	%(echo `LC_ALL="C" date +"%a %b %d %Y"`)
 %changelog
@@ -113,6 +109,15 @@
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 
 $Log$
+Revision 1.4 2011/04/18 10:00:00 lisu
+- updated to 0.2.0, merged with DEVEL
+- drop obsoleted -configure.patch and -desktop.patch (it now uses .pot)
+- add new -link.patch to fix linking
+- pl desc fixes and changes
+
+Revision 1.3.2.1 2010/09/07 10:05:54 lisu
+- up to 0.2.0-pre1
+
 Revision 1.3 2010/07/14 09:16:03 lisu
 - apply -desktop.patch
 
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/packages/lordsawar/lordsawar.spec?r1=1.3&r2=1.4&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list