packages: awesome/awesome.spec - pl for themes - Obsoletes for obsolete plu...

qboosh qboosh at pld-linux.org
Thu Apr 21 18:37:15 CEST 2011


Author: qboosh            Date: Thu Apr 21 16:37:15 2011 GMT
Module: packages           Tag: HEAD
---- Log message:
- pl for themes
- Obsoletes for obsolete plugins

---- Files affected:
packages/awesome:
  awesome.spec (1.102 -> 1.103) 

---- Diffs:

================================================================
Index: packages/awesome/awesome.spec
diff -u packages/awesome/awesome.spec:1.102 packages/awesome/awesome.spec:1.103
--- packages/awesome/awesome.spec:1.102	Sun Mar 6 14:05:25 2011
+++ packages/awesome/awesome.spec	Thu Apr 21 18:37:10 2011
@@ -47,6 +47,10 @@
 Provides:	awesome-plugin-beautiful
 Obsoletes:	awesome-plugin-awful
 Obsoletes:	awesome-plugin-beautiful
+Obsoletes:	awesome-plugin-invaders
+Obsoletes:	awesome-plugin-revelation
+Obsoletes:	awesome-plugin-tabulous
+Obsoletes:	awesome-plugin-telak
 BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
@@ -69,7 +73,7 @@
 przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
 w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
 myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
-innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
+innych pracujących na co dzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
 kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
 
 %package client
@@ -153,7 +157,7 @@
 %package themes
 Summary:	Themes for awesome window manager (metapackage)
 Summary(hu.UTF-8):	Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag)
-Summary(pl.UTF-8):	Tematy dla zarządcy okien awesome
+Summary(pl.UTF-8):	Motywy dla zarządcy okien awesome
 Group:		X11/Window Managers/Tools
 Requires:	%{name}-themes-default = %{version}-%{release}
 Requires:	%{name}-themes-sky = %{version}-%{release}
@@ -166,11 +170,12 @@
 Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag).
 
 %description themes -l pl.UTF-8
-Dodatkowe "tematy" (definicje wyglądu) zarządcy okien awesome.
+Dodatkowe motywy (definicje wyglądu) zarządcy okien awesome.
 
 %package themes-default
 Summary:	Default theme for awesome window manager
 Summary(hu.UTF-8):	Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz
+Summary(pl.UTF-8):	Domyślny motyw dla zarządcy okien awesome
 Group:		X11/Window Managers/Tools
 Requires:	%{name} = %{version}-%{release}
 
@@ -180,9 +185,13 @@
 %description themes-default -l hu.UTF-8
 Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz.
 
+%description themes-default -l pl.UTF-8
+Domyślny motyw dla zarządcy okien awesome.
+
 %package themes-sky
 Summary:	Sky theme for awesome window manager
 Summary(hu.UTF-8):	Sky téma az awesome ablakkezelőhöz
+Summary(pl.UTF-8):	Motyw Sky dla zarządcy okien awesome
 Group:		X11/Window Managers/Tools
 Requires:	%{name} = %{version}-%{release}
 
@@ -192,9 +201,13 @@
 %description themes-sky -l hu.UTF-8
 Sky téma az awesome ablakkezelőhöz.
 
+%description themes-sky -l pl.UTF-8
+Motyw Sky dla zarządcy okien awesome.
+
 %package themes-zenburn
 Summary:	Zenburn theme for awesome window manager
 Summary(hu.UTF-8):	Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz
+Summary(pl.UTF-8):	Motyw Zenburn dla zarządcy okien awesome
 Group:		X11/Window Managers/Tools
 Requires:	%{name} = %{version}-%{release}
 
@@ -204,6 +217,9 @@
 %description themes-zenburn -l hu.UTF-8
 Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz.
 
+%description themes-zenburn -l pl.UTF-8
+Motyw Zenburn dla zarządcy okien awesome.
+
 %prep
 %setup -q
 %patch0 -p1
@@ -314,6 +330,10 @@
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 
 $Log$
+Revision 1.103 2011/04/21 16:37:10 qboosh
+- pl for themes
+- Obsoletes for obsolete plugins
+
 Revision 1.102 2011/03/06 13:05:25 atler
 - release 3
 
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/packages/awesome/awesome.spec?r1=1.102&r2=1.103&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list