[packages/capi4k-utils] - general cleanup, more verbose files, new versions note

qboosh qboosh at pld-linux.org
Tue Jan 29 19:55:54 CET 2013


commit 10f6fb6ac5f080ad4565b441e38aba374cba8fa6
Author: Jakub Bogusz <qboosh at pld-linux.org>
Date:  Tue Jan 29 19:56:46 2013 +0100

  - general cleanup, more verbose files, new versions note

 capi4k-utils.spec | 47 ++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 file changed, 24 insertions(+), 23 deletions(-)
---
diff --git a/capi4k-utils.spec b/capi4k-utils.spec
index b824681..414aad3 100644
--- a/capi4k-utils.spec
+++ b/capi4k-utils.spec
@@ -1,3 +1,4 @@
+# NOTE: for more recent CAPI utils see isdn4k-utils.spec
 #
 # Conditional build:
 %bcond_with	capifax	# capifax has some error and won't build right now
@@ -8,7 +9,7 @@ Summary(pl.UTF-8):	Biblioteki i narzędzia konfiguracyjne CAPI 2.0
 Name:		capi4k-utils
 Version:	2005.07.18
 Release:	4
-License:	GPL
+License:	GPL v2+
 Group:		Applications/Communications
 Source0:	ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/%{name}-2005-07-18.tar.gz
 # Source0-md5:	c745759b6b3d64e19763727176648cdf
@@ -87,7 +88,6 @@ Static versions of capi libraries.
 %description static -l pl.UTF-8
 Statyczne wersje bibliotek capi.
 
-%if %{with capifax}
 %package capifax
 Summary:	CAPI 2.0 fax tool
 Summary(de.UTF-8):	CAPI 2.0 Fax Programm
@@ -113,12 +113,10 @@ Podstawowe programy do wysyłania i odbierania faksów przez CAPI 2.0.
 PORADA: Jeśli zamierzasz korzystać z innego pakietu do obsługi faksów
     (np. capisuite lub hylafax) to nie potrzebujesz tego pakietu.
 
-%endif
-
 %package remotecapi
 Summary:	CAPI 2.0 remote tool
 Summary(de.UTF-8):	CAPI 2.0 Fernsteuerungsprogramm
-Summary(pl.UTF-8):	Program udostępniający interface CAPI 2.0 przez sieć
+Summary(pl.UTF-8):	Program udostępniający interfejs CAPI 2.0 przez sieć
 Group:		Applications/Communications
 Requires:	%{name} = %{version}-%{release}
 
@@ -135,22 +133,22 @@ ACHTUNG: Dieses Programm ist BETA Testsoftware.
     Vermeiden Sie dieses Paket zu installieren.
 
 %description remotecapi -l pl.UTF-8
-Program udostępniający interface CAPI 2.0 przez sieć
+Program udostępniający interfejs CAPI 2.0 przez sieć.
 
-UWAGA: To jest na razie BETA. Tylko do testów.
+UWAGA: Jest on na razie BETA. Tylko do testów.
 
 %package -n ppp-plugin-capi
-Summary:	capiplugin for pppd
-Summary(pl.UTF-8):	Wtyczka capi dla pppd
+Summary:	CAPI plugin for pppd
+Summary(pl.UTF-8):	Wtyczka CAPI dla pppd
 Group:		Applications/Communications
 Requires:	%{name} = %{version}-%{release}
 Requires:	ppp
 
 %description -n ppp-plugin-capi
-capiplugin for pppd.
+CAPI plugin for pppd.
 
 %description -n ppp-plugin-capi -l pl.UTF-8
-Wtyczka capi dla pppd.
+Wtyczka CAPI dla pppd.
 
 %prep
 %setup -q -n %{name}
@@ -224,33 +222,35 @@ fi
 %defattr(644,root,root,755)
 %doc CHANGES pppdcapiplugin/examples
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/capiinfo
-%attr(755,root,root) %{_sbindir}/capiinit
 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/avmcapictrl
-%ghost %{_libdir}/libcapi20.so.3
-%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*
+%attr(755,root,root) %{_sbindir}/capiinit
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libcapi20.so.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libcapi20.so.3
 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/capi
-%{_mandir}/man8/capiinfo.8*
 %{_mandir}/man8/avmcapictrl.8*
+%{_mandir}/man8/capiinfo.8*
 %dir %{_datadir}/isdn
 %dir %{_sysconfdir}/capi
 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/capi/capi.conf
-# mi to nie chce dzialac, wypisuje ze brak pliku
-#%ghost %{_sysconfdir}/capi.conf
 
 %files devel
 %defattr(644,root,root,755)
-%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
-%{_libdir}/lib*.la
-%{_includedir}/*
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libcapi20.so
+%{_libdir}/libcapi20.la
+%{_includedir}/capi20.h
+%{_includedir}/capicmd.h
+%{_includedir}/capiutils.h
 
 %files static
 %defattr(644,root,root,755)
-%{_libdir}/lib*.a
+%{_libdir}/libcapi20.a
+%{_libdir}/libcapi20dyn.a
 
 %if %{with capifax}
 %files capifax
 %defattr(644,root,root,755)
-%attr(755,root,root) %{_bindir}/capifax*
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/capifax
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/capifaxrcvd
 %endif
 
 %files remotecapi
@@ -261,5 +261,6 @@ fi
 %defattr(644,root,root,755)
 %exclude %{_sysconfdir}/drdsl
 %exclude %{_sysconfdir}/ppp
-%{_libdir}/pppd/plugins/*
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/pppd/plugins/capiplugin.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/pppd/plugins/userpass.so
 %{_mandir}/man8/capiplugin.8*
================================================================

---- gitweb:

http://git.pld-linux.org/gitweb.cgi/packages/capi4k-utils.git/commitdiff/10f6fb6ac5f080ad4565b441e38aba374cba8fa6More information about the pld-cvs-commit mailing list