[packages/python-psycopg2] Smaller cover of %if %{with python3}

matkor matkor at pld-linux.org
Thu Aug 8 17:32:49 CEST 2013


commit a8e74b3feb562a932b4eec7656250abac010328a
Author: Mateusz Korniak <matkor at pld-linux.org>
Date:   Thu Aug 8 17:32:43 2013 +0200

    Smaller cover of %if %{with python3}

 python-psycopg2.spec | 8 ++------
 1 file changed, 2 insertions(+), 6 deletions(-)
---
diff --git a/python-psycopg2.spec b/python-psycopg2.spec
index 5ae3eff..7dd9b1f 100644
--- a/python-psycopg2.spec
+++ b/python-psycopg2.spec
@@ -61,16 +61,14 @@ z założeniem że ma być bardzo mały, szybki i stabilny. Główna zaletą
 psycopg jest, że w jest pełni zgodny z standardem DBAPI-2.0 i jest
 'thread safe' na poziomie 2.
 
-
-%if %{with python3}
 %package -n python3-%{module}
 Summary:	psycopg is a PostgreSQL database adapter for Python
 Summary(pl.UTF-8):	psycopg jest przeznaczonym dla Pythona interfejsem do bazy PostgreSQL
 Group:		Libraries/Python
-
+%if %{with python3}
 Requires:	python3-modules
 Requires:	python3-pytz
-
+%endif
 
 %description -n python3-%{module}
 psycopg is a PostgreSQL database adapter for the Python programming
@@ -86,8 +84,6 @@ z założeniem że ma być bardzo mały, szybki i stabilny. Główna zaletą
 psycopg jest, że w jest pełni zgodny z standardem DBAPI-2.0 i jest
 'thread safe' na poziomie 2.
 
-%endif
-
 %prep
 %setup -q -n %{module}-%{version}
 #%if "%{_lib}" == "lib64"
================================================================

---- gitweb:

http://git.pld-linux.org/gitweb.cgi/packages/python-psycopg2.git/commitdiff/a8e74b3feb562a932b4eec7656250abac010328aMore information about the pld-cvs-commit mailing list