[packages/read-edid] - updated to 3.0.0

qboosh qboosh at pld-linux.org
Thu Sep 12 17:01:19 CEST 2013


commit af8fa325eba5554a535e3a142122f4c79bea47d0
Author: Jakub Bogusz <qboosh at pld-linux.org>
Date:   Thu Sep 12 17:01:24 2013 +0200

    - updated to 3.0.0

 read-edid.spec | 20 ++++++++++++++------
 1 file changed, 14 insertions(+), 6 deletions(-)
---
diff --git a/read-edid.spec b/read-edid.spec
index 85c798e..9a0872d 100644
--- a/read-edid.spec
+++ b/read-edid.spec
@@ -1,13 +1,14 @@
 Summary:	Gets various useful informations from a conforming PnP monitor
 Summary(pl.UTF-8):	Pobieranie różnych przydatnych informacji z monitora zgodnego z PnP
 Name:		read-edid
-Version:	2.0.0
+Version:	3.0.0
 Release:	1
 License:	GPL v2
 Group:		Applications/System
 Source0:	http://polypux.org/projects/read-edid/%{name}-%{version}.tar.gz
-# Source0-md5:	586e7fa1167773b27f4e505edc93274b
+# Source0-md5:	2ac6821cb3ef2eb7f62583f49f0867e0
 URL:		http://polypux.org/projects/read-edid/
+BuildRequires:	cmake >= 2.6
 BuildRequires:	libx86-devel
 BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
@@ -39,7 +40,7 @@ pobiera te informacje z monitora poprzez DDC (Data Display Channel).
 parse-edid analizuje tę strukturę danych i wypisuje dane nadające się
 do wstawienia do pliku konfiguracyjnego XFree86 lub X.org.
 
-get-edit używa specyficznych dla architektury metod odpytywania karty
+get-edid używa specyficznych dla architektury metod odpytywania karty
 graficznej (instrukcji w trybie rzeczywistym x86 na i386, analizy
 drzewa urządzeń OpenFirmware na PowerMacu), więc jest dostępne tylko
 dla architektur i386 i powerpc.
@@ -48,7 +49,7 @@ dla architektur i386 i powerpc.
 %setup -q
 
 %build
-%configure
+%cmake .
 %{__make}
 
 %install
@@ -57,12 +58,19 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{__make} install \
 	DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
 
+# bleh... broken cmakefiles
+%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_prefix}/{bin,sbin}
+install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
+%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_prefix}/man/get-edid.man $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/get-edid.1
+# packaged as %doc
+%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_prefix}/doc
+
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README
-%attr(755,root,root) %{_sbindir}/parse-edid
 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/get-edid
-%{_mandir}/man1/*-edid.1*
+%attr(755,root,root) %{_sbindir}/parse-edid
+%{_mandir}/man1/get-edid.1*
================================================================

---- gitweb:

http://git.pld-linux.org/gitweb.cgi/packages/read-edid.git/commitdiff/af8fa325eba5554a535e3a142122f4c79bea47d0More information about the pld-cvs-commit mailing list