[packages/pwdutils] - release 5 (by relup.sh)

arekm arekm at pld-linux.org
Fri Sep 14 21:31:12 CEST 2018


commit ca1186f0b10112358fbf30f3cc43c7567f339d81
Author: Arkadiusz Miśkiewicz <arekm at maven.pl>
Date:   Fri Sep 14 21:31:03 2018 +0200

    - release 5 (by relup.sh)

 pwdutils.spec | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
---
diff --git a/pwdutils.spec b/pwdutils.spec
index f6c8114..ddb3bca 100644
--- a/pwdutils.spec
+++ b/pwdutils.spec
@@ -11,7 +11,7 @@ Summary:	Utilities to manage the passwd and shadow user information
 Summary(pl.UTF-8):	Narzędzia do zarządzania informacjami o użytkownikach z passwd i shadow
 Name:		pwdutils
 Version:	3.2.19
-Release:	4
+Release:	5
 License:	GPL v2
 Group:		Base
 #Source0:	ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/net/NIS/%{name}-%{version}.tar.bz2
================================================================

---- gitweb:

http://git.pld-linux.org/gitweb.cgi/packages/pwdutils.git/commitdiff/ca1186f0b10112358fbf30f3cc43c7567f339d81More information about the pld-cvs-commit mailing list