[packages/gnome-games] - overwritten by current GNOME Games app (games library)

qboosh qboosh at pld-linux.org
Thu Nov 28 15:59:52 CET 2019


commit a96b450ee6209b2ce5fda34ea361f248c5493876
Author: Jakub Bogusz <qboosh at pld-linux.org>
Date:   Thu Nov 28 16:00:15 2019 +0100

    - overwritten by current GNOME Games app (games library)

 gnome-games.spec | 780 ++++---------------------------------------------------
 1 file changed, 52 insertions(+), 728 deletions(-)
---
diff --git a/gnome-games.spec b/gnome-games.spec
index 869f2fc..d173d97 100644
--- a/gnome-games.spec
+++ b/gnome-games.spec
@@ -1,399 +1,71 @@
-Summary:	GNOME games
-Summary(es.UTF-8):	Juegos de GNOME
-Summary(fr.UTF-8):	Jeux pour GNOME
-Summary(pl.UTF-8):	GNOME - gry
-Summary(ru.UTF-8):	Игры под GNOME
-Summary(uk.UTF-8):	Ігри під GNOME
-Summary(wa.UTF-8):	Djeus po GNOME
+Summary:	Video games for GNOME
+Summary(pl.UTF-8):	Gry wideo dla GNOME
 Name:		gnome-games
-Version:	3.6.1
-Release:	2
+Version:	3.34.2
+Release:	1
 Epoch:		1
-License:	LGPL
+License:	GPL v3+
 Group:		X11/Applications/Games
-Source0:	http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-games/3.6/%{name}-%{version}.tar.xz
-# Source0-md5:	4f57151eefcb5de4349c2b5f570eff64
-URL:		http://live.gnome.org/GnomeGames
-BuildRequires:	OpenGL-GLU-devel
-BuildRequires:	autoconf >= 2.53
-BuildRequires:	automake >= 1:1.11
-BuildRequires:	cairo-devel >= 1.10.0
-BuildRequires:	clutter-devel >= 1.0.0
-BuildRequires:	clutter-gtk-devel >= 1.0.0
-BuildRequires:	docbook-dtd412-xml
+Source0:	http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-games/3.34/%{name}-%{version}.tar.xz
+# Source0-md5:	f9cdbaaecab5100bb2c84f2210c07fe0
+URL:		https://wiki.gnome.org/Apps/Games
 BuildRequires:	gettext-tools
-BuildRequires:	glib2-devel >= 1:2.26.0
-BuildRequires:	glibc-misc
-BuildRequires:	gnome-common >= 2.24.0
-BuildRequires:	gnome-doc-utils >= 0.14.0
-BuildRequires:	gobject-introspection-devel >= 0.10.0
-BuildRequires:	gtk+3-devel >= 3.4.0
-BuildRequires:	intltool >= 0.40.4
-BuildRequires:	libcanberra-gtk3-devel >= 0.26
+BuildRequires:	glib2-devel >= 1:2.38
+BuildRequires:	grilo-devel >= 0.3
+BuildRequires:	gtk+3-devel >= 3.0
+BuildRequires:	libarchive-devel
+BuildRequires:	libhandy-devel >= 0.0.10
+BuildRequires:	libmanette-devel >= 0.2.0
 BuildRequires:	librsvg-devel >= 1:2.32.0
-BuildRequires:	libstdc++-devel
-BuildRequires:	libtool
-BuildRequires:	pkgconfig >= 1:0.15
-BuildRequires:	python-devel >= 1:2.4
-BuildRequires:	python-pygobject3-devel >= 3.0.0
-BuildRequires:	rpm-pythonprov
-BuildRequires:	rpmbuild(find_lang) >= 1.23
-BuildRequires:	rpmbuild(macros) >= 1.311
-BuildRequires:	scrollkeeper >= 0.3.8
-BuildRequires:	sqlite3-devel
+BuildRequires:	libxml2-devel >= 2.0
+BuildRequires:	meson >= 0.46.1
+BuildRequires:	ninja >= 1.5
+BuildRequires:	pkgconfig
+BuildRequires:	retro-gtk-devel >= 0.18.0
+BuildRequires:	rpmbuild(macros) >= 1.736
 BuildRequires:	tar >= 1:1.22
+BuildRequires:	tracker-devel >= 2.0
 BuildRequires:	vala >= 2:0.15.1
-BuildRequires:	xorg-lib-libSM-devel
-BuildRequires:	xorg-proto-glproto-devel
+BuildRequires:	vala-grilo >= 0.3
+BuildRequires:	vala-libhandy >= 0.0.10
+BuildRequires:	vala-libmanette >= 0.2.0
+BuildRequires:	vala-librsvg >= 1:2.32.0
+BuildRequires:	vala-retro-gtk >= 0.18.0
+BuildRequires:	vala-tracker >= 2.0
 BuildRequires:	xz
-BuildRequires:	yelp-tools
 Requires(post,postun):	gtk-update-icon-cache
-Requires(post,postun):	glib2 >= 1:2.26.0
+Requires(post,postun):	glib2 >= 1:2.38
+Requires:	glib2-devel >= 1:2.38
 Requires:	hicolor-icon-theme
+Requires:	libhandy >= 0.0.10
 Requires:	librsvg >= 1:2.32.0
-Obsoletes:	gnect
-Obsoletes:	gnome
-Obsoletes:	gnome-games-blackjack
-Obsoletes:	gnome-games-devel
-Obsoletes:	gnome-games-gataxx
-Obsoletes:	gnome-games-servers
-Obsoletes:	gnome-games-static
-Obsoletes:	gnome-games-stones
-# sr at Latn vs. sr at latin
-Conflicts:	glibc-misc < 6:2.7
 BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
-%define		_localstatedir	/var
-%define		_gamesdir	%{_localstatedir}/games
-
 %description
-Gnome-games is a collection of simple, but addictive, games from the
-GNOME desktop project. They represent many of the popular games and
-include card games, puzzle games and arcade games.
+Games is a GNOME 3 application to browse your video games library and
+to easily pick and play a game from it. It aims to do for games what
+Music already does for your music library.
 
 %description -l pl.UTF-8
-Gnome-games jest kolekcją prostych, choć uzależniających gier projektu
-GNOME. Są wśród nich reprezentanci wielu popularnych gier, wliczając
-karciane, układanki i zręcznościowe.
-
-%description -l uk.UTF-8
-Пакет gnome-games включає ігри для середовища робочого столу GNOME,
-серед яких GnomeScott, freecell, gnibbles, gnobots, gnobots2,
-gnome-stones, gnomine, gnotravex, gtali, gturing, iagno, mahjongg,
-same-gnome та sol.
-
-%description -l ru.UTF-8
-Пакет gnome-games включает игры для среды рабочего стола GNOME, среди
-которых GnomeScott, freecell, gnibbles, gnobots, gnobots2,
-gnome-stones, gnomine, gnotravex, gtali, gturing, iagno, mahjongg,
-same-gnome и sol.
-
-%package glchess
-Summary:	GNOME glChess - a 2D/3D chess interface
-Summary(pl.UTF-8):	GNOME glChess - dwu i trójwymiarowy interfejs do szachów
-Group:		X11/Applications/Games
-Requires(post,postun):	desktop-file-utils
-Requires(post,postun):	gtk-update-icon-cache
-Requires(post,postun):	glib2 >= 1:2.26.0
-Requires:	%{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
-Requires:	hicolor-icon-theme
-Suggests:	crafty
-Suggests:	gnuchess
-Obsoletes:	glchess
-
-%description glchess
-glChess is a 2D/3D chess game interfacing via the Chess Engine
-Communication Protocol (CECP) by Tim Mann. This means it can currently
-use engines such as GNUChess, Sjeng, Faile, Amy, Crafty and Phalanx.
-
-%description glchess -l pl.UTF-8
-glChess to dwu i trójwymiarowa gra w szachy komunikująca się za pomocą
-protokołu CECP (Chess Engine Communication Protocol) Tima Manna.
-Oznacza to, że aktualnie może używać silników takich jak GNUChess,
-Sjeng, Faile, Amy, Crafty i Phalanx.
-
-%package glines
-Summary:	Five or more game
-Summary(pl.UTF-8):	Gra "Pięć albo więcej"
-Group:		X11/Applications/Games
-Requires(post):	coreutils
-Requires(post,postun):	gtk-update-icon-cache
-Requires(post,postun):	glib2 >= 1:2.26.0
-Requires:	%{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
-Requires:	hicolor-icon-theme
-
-%description glines
-Remove colored balls from the board by forming lines.
-
-%description glines -l pl.UTF-8
-Gra polegająca na usuwaniu kolorowych kul poprzez układanie ich w
-linie.
-
-%package gnect
-Summary:	Four-in-a-row game
-Summary(pl.UTF-8):	Gra "Cztery w rzędzie"
-Group:		X11/Applications/Games
-Requires(post,postun):	gtk-update-icon-cache
-Requires(post,postun):	glib2 >= 1:2.26.0
-Requires:	%{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
-Requires:	hicolor-icon-theme
-
-%description gnect
-Compete to make lines of the same color.
-
-%description gnect -l pl.UTF-8
-Gra, której celem jest utworzenie linii w jednym kolorze.
-
-%package gnibbles
-Summary:	GNOME Nibbles
-Summary(pl.UTF-8):	Nibbles dla GNOME
-Group:		X11/Applications/Games
-Requires(post):	coreutils
-Requires(post,postun):	gtk-update-icon-cache
-Requires(post,postun):	glib2 >= 1:2.26.0
-Requires:	%{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
-Requires:	hicolor-icon-theme
-
-%description gnibbles
-Guide a worm around a maze.
-
-%description gnibbles -l pl.UTF-8
-Gra polegająca na przeprowadzeniu robaka przez labirynt.
-
-%package gnobots2
-Summary:	GNOME Robots
-Summary(pl.UTF-8):	Robots dla GNOME
-Group:		X11/Applications/Games
-Requires(post):	coreutils
-Requires(post,postun):	gtk-update-icon-cache
-Requires(post,postun):	glib2 >= 1:2.26.0
-Requires:	%{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
-Requires:	hicolor-icon-theme
-
-%description gnobots2
-Avoid the robots and make them crash into each other.
-
-%description gnobots2 -l pl.UTF-8
-Gra polegająca na zapobieganiu zderzeniom robotów.
-
-%package gnomine
-Summary:	GNOME Mines
-Summary(pl.UTF-8):	Miny dla GNOME
-Group:		X11/Applications/Games
-Requires(post):	coreutils
-Requires(post,postun):	gtk-update-icon-cache
-Requires(post,postun):	glib2 >= 1:2.26.0
-Requires:	%{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
-Requires:	hicolor-icon-theme
-
-%description gnomine
-Clear mines from a minefield.
-
-%description gnomine -l pl.UTF-8
-Gra, której celem jest rozminowanie pola minowego.
-
-%package gnotravex
-Summary:	GNOME Tetravex
-Summary(pl.UTF-8):	Tetravex dla GNOME
-Group:		X11/Applications/Games
-Requires(post):	coreutils
-Requires(post,postun):	gtk-update-icon-cache
-Requires(post,postun):	glib2 >= 1:2.26.0
-Requires:	%{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
-Requires:	hicolor-icon-theme
-
-%description gnotravex
-Puzzle game.
-
-%description gnotravex -l pl.UTF-8
-Układanka.
-
-%package gnotski
-Summary:	Gnome Klotski
-Summary(pl.UTF-8):	Klotski dla GNOME
-Group:		X11/Applications/Games
-Requires(post):	coreutils
-Requires(post,postun):	gtk-update-icon-cache
-Requires(post,postun):	glib2 >= 1:2.26.0
-Requires:	%{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
-Requires:	hicolor-icon-theme
-
-%description gnotski
-Clone of the Klotski game. The objective is to move the patterned
-block to the area bordered by green markers.
-
-%description gnotski -l pl.UTF-8
-Klon gry Klotski. Celem gry jest przesunięcie zaznaczonego klocka w
-pole ograniczone zielonymi znacznikami.
-
-%package gtali
-Summary:	GNOME Tali
-Summary(pl.UTF-8):	Tali dla GNOME
-Group:		X11/Applications/Games
-Requires(post):	coreutils
-Requires(post,postun):	gtk-update-icon-cache
-Requires(post,postun):	glib2 >= 1:2.26.0
-Requires:	%{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
-Requires:	hicolor-icon-theme
-
-%description gtali
-Poker-style dice game.
-
-%description gtali -l pl.UTF-8
-Gra w kości w pokerowym stylu.
-
-%package iagno
-Summary:	GNOME Iagno
-Summary(pl.UTF-8):	Iagno dla GNOME
-Group:		X11/Applications/Games
-Requires(post,postun):	gtk-update-icon-cache
-Requires(post,postun):	glib2 >= 1:2.26.0
-Requires:	%{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
-Requires:	hicolor-icon-theme
-
-%description iagno
-Reversi like game.
-
-%description iagno -l pl.UTF-8
-Gra podobna do Reversi.
-
-%package lightsoff
-Summary:	Lights Off
-Summary(pl.UTF-8):	Gra Lights Off dla GNOME
-Group:		X11/Applications/Games
-Requires(post,postun):	gtk-update-icon-cache
-Requires(post,postun):	glib2 >= 1:2.26.0
-Requires:	%{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
-Requires:	hicolor-icon-theme
-
-%description lightsoff
-Lights Off is a puzzle game, where the objective is to turn off all of
-the tiles on the board. Each click toggles the state of the clicked
-tile and its non-diagonal neighbors.
-
-%description lightsoff -l pl.UTF-8
-Lights Off to układanka, której celem jest zgaszenie wszystkich pól na
-planszy. Każde kliknięcie zmienia stan klikniętego pola oraz jego
-najbliższych sąsiadów (nie po przekątnej).
-
-%package mahjongg
-Summary:	GNOME Mahjongg
-Summary(pl.UTF-8):	Mahjongg dla GNOME
-Group:		X11/Applications/Games
-Requires(post):	coreutils
-Requires(post,postun):	gtk-update-icon-cache
-Requires(post,postun):	glib2 >= 1:2.26.0
-Requires:	%{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
-Requires:	hicolor-icon-theme
-
-%description mahjongg
-Disassemble a pile of tiles by removing matching pairs.
-
-%description mahjongg -l pl.UTF-8
-Gra polegająca na demontażu stosu kafli poprzez usuwanie pasujących
-par.
-
-%package quadrapassel
-Summary:	GNOME Tetris
-Summary(pl.UTF-8):	Tetris dla GNOME
-Group:		X11/Applications/Games
-Requires(post):	coreutils
-Requires(post,postun):	gtk-update-icon-cache
-Requires(post,postun):	glib2 >= 1:2.26.0
-Requires:	%{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
-Requires:	hicolor-icon-theme
-Provides:	gnome-games-gnometris
-Obsoletes:	gnome-games-gnometris
-
-%description quadrapassel
-Tetris like game.
-
-%description quadrapassel -l pl.UTF-8
-Gra podobna do Tetrisa.
-
-%package sudoku
-Summary:	Simple interface for playing, saving, printing and solving Sudoku
-Summary(pl.UTF-8):	Prosty interfejs do grania, zapisywania, drukowania i rozwiązywania Sudoku
-Group:		X11/Applications/Games
-Requires(post,postun):	gtk-update-icon-cache
-Requires(post,postun):	glib2 >= 1:2.26.0
-Requires:	%{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
-Requires:	gobject-introspection >= 0.10.0
-Requires:	gtk+3
-Requires:	hicolor-icon-theme
-Requires:	python-pycairo
-Requires:	python-pygobject3
-Obsoletes:	gnome-sudoku
-
-%description sudoku
-GNOME Sudoku provides a simple interface for playing, saving, printing
-and solving Sudoku.
-
-%description sudoku -l pl.UTF-8
-GNOME Sudoku dostarcza prosty interfejs do grania, zapisywania,
-drukowania i rozwiązywania Sudoku.
-
-%package swell-foop
-Summary:	Swell Foop
-Summary(pl.UTF-8):	Gra Swell Foop dla GNOME
-Group:		X11/Applications/Games
-Requires(post):	coreutils
-Requires(post,postun):	gtk-update-icon-cache
-Requires(post,postun):	glib2 >= 1:2.26.0
-Requires:	%{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
-Requires:	hicolor-icon-theme
-Provides:	gnome-games-same-gnome
-Obsoletes:	gnome-games-same-gnome
-
-%description swell-foop
-Remove groups of balls to try and clear the screen.
-
-%description swell-foop -l pl.UTF-8
-Gra, której celem jest oczyszczanie planszy poprzez usuwanie grup kul.
+GNOME Games to aplikacja GNOME 3 do przeglądania biblioteki gier wideo
+i łatwego wybierania gier i grania w nie. Celem jest, aby robić z
+grami to, co GNOME Music robi z biblioteką muzyczną.
 
 %prep
 %setup -q
 
 %build
-%{__glib_gettextize}
-%{__intltoolize}
-%{__libtoolize}
-%{__aclocal} -I m4
-%{__autoconf}
-%{__autoheader}
-%{__automake}
-%configure \
-	--enable-games=all \
-	--enable-staging \
-	--disable-silent-rules \
-	--disable-static
+%meson build \
+	-Dmame-plugin=true
 
-%{__make}
+%ninja_build -C build
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
-%{__make} install \
-	DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
-
-%py_postclean
+%ninja_install -C build
 
 %find_lang %{name}
-%find_lang gnect --with-gnome
-%find_lang gnomine --with-gnome
-%find_lang swell-foop --with-gnome
-%find_lang gnome-mahjongg --with-gnome
-%find_lang glchess --with-gnome
-%find_lang gtali --with-gnome
-%find_lang gnome-sudoku --with-gnome
-%find_lang gnotravex --with-gnome
-%find_lang gnotski --with-gnome
-%find_lang glines --with-gnome
-%find_lang iagno --with-gnome
-%find_lang gnobots2 --with-gnome
-%find_lang gnibbles --with-gnome
-%find_lang quadrapassel --with-gnome
-%find_lang lightsoff --with-gnome
 
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
@@ -406,365 +78,17 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %glib_compile_schemas
 %update_icon_cache hicolor
 
-%post glchess
-%update_icon_cache hicolor
-%update_desktop_database_post
-%glib_compile_schemas
-
-%postun glchess
-%update_icon_cache hicolor
-%update_desktop_database_postun
-%glib_compile_schemas
-
-%post glines
-%update_icon_cache hicolor
-%glib_compile_schemas
-
-if [ ! -f %{_gamesdir}/glines.scores ]; then
-	touch %{_gamesdir}/glines.scores
-	chown root:games %{_gamesdir}/glines.scores
-	chmod 664 %{_gamesdir}/glines.scores
-fi
-
-%postun glines
-%update_icon_cache hicolor
-%glib_compile_schemas
-
-%post gnect
-%update_icon_cache hicolor
-%glib_compile_schemas
-
-%postun gnect
-%update_icon_cache hicolor
-%glib_compile_schemas
-
-%post gnibbles
-%update_icon_cache hicolor
-%glib_compile_schemas
-
-for i in gnibbles.1.0 gnibbles.1.1 gnibbles.2.0 gnibbles.2.1 gnibbles.3.0 \
-	gnibbles.3.1 gnibbles.4.0 gnibbles.4.1; do
-	if [ ! -f %{_gamesdir}/$i.scores ]; then
-		touch %{_gamesdir}/$i.scores
-		chown root:games %{_gamesdir}/$i.scores
-		chmod 664 %{_gamesdir}/$i.scores
-	fi
-done
-
-%postun gnibbles
-%update_icon_cache hicolor
-%glib_compile_schemas
-
-%post gnobots2
-%glib_compile_schemas
-%update_icon_cache hicolor
-
-for i in gnobots2.classic_robots-safe gnobots2.classic_robots \
-	gnobots2.classic_robots-super-safe gnobots2.nightmare-safe \
-	gnobots2.nightmare gnobots2.nightmare-super-safe \
-	gnobots2.robots2_easy-safe gnobots2.robots2_easy \
-	gnobots2.robots2_easy-super-safe gnobots2.robots2-safe \
-	gnobots2.robots2 gnobots2.robots2-super-safe \
-	gnobots2.robots_with_safe_teleport-safe \
-	gnobots2.robots_with_safe_teleport \
-	gnobots2.robots_with_safe_teleport-super-safe; do
-	if [ ! -f %{_gamesdir}/$i.scores ]; then
-		touch %{_gamesdir}/$i.scores
-		chown root:games %{_gamesdir}/$i.scores
-		chmod 664 %{_gamesdir}/$i.scores
-	fi
-done
-
-%postun	gnobots2
-%glib_compile_schemas
-%update_icon_cache hicolor
-
-%post gnomine
-%glib_compile_schemas
-%update_icon_cache hicolor
-
-for i in gnomine.Custom gnomine.Large gnomine.Medium gnomine.Small; do
-	if [ ! -f %{_gamesdir}/$i.scores ]; then
-		touch %{_gamesdir}/$i.scores
-		chown root:games %{_gamesdir}/$i.scores
-		chmod 664 %{_gamesdir}/$i.scores
-	fi
-done
-
-%postun gnomine
-%update_icon_cache hicolor
-%glib_compile_schemas
-
-%post gnotravex
-%glib_compile_schemas
-%update_icon_cache hicolor
-
-for i in gnotravex.2x2 gnotravex.3x3 gnotravex.4x4 gnotravex.5x5 \
-	gnotravex.6x6; do
-	if [ ! -f %{_gamesdir}/$i.scores ]; then
-		touch %{_gamesdir}/$i.scores
-		chown root:games %{_gamesdir}/$i.scores
-		chmod 664 %{_gamesdir}/$i.scores
-	fi
-done
-
-%postun gnotravex
-%update_icon_cache hicolor
-%glib_compile_schemas
-
-%post gnotski
-%glib_compile_schemas
-%update_icon_cache hicolor
-
-for i in 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26; do
-	if [ ! -f %{_gamesdir}/gnotski.$i.scores ]; then
-	touch %{_gamesdir}/gnotski.$i.scores
-	chown root:games %{_gamesdir}/gnotski.$i.scores
-	chmod 664 %{_gamesdir}/gnotski.$i.scores
-	fi
-done
-
-%postun gnotski
-%glib_compile_schemas
-%update_icon_cache hicolor
-
-%post gtali
-%glib_compile_schemas
-%update_icon_cache hicolor
-
-if [ ! -f %{_gamesdir}/gtali.scores ]; then
-	touch %{_gamesdir}/gtali.scores
-	chown root:games %{_gamesdir}/gtali.scores
-	chmod 664 %{_gamesdir}/gtali.scores
-fi
-
-%postun gtali
-%glib_compile_schemas
-%update_icon_cache hicolor
-
-%post iagno
-%glib_compile_schemas
-%update_icon_cache hicolor
-
-%postun iagno
-%update_icon_cache hicolor
-%glib_compile_schemas
-
-%post lightsoff
-%update_icon_cache hicolor
-%glib_compile_schemas
-
-%postun lightsoff
-%update_icon_cache hicolor
-%glib_compile_schemas
-
-%post mahjongg
-%glib_compile_schemas
-%update_icon_cache hicolor
-
-for i in mahjongg.bridges mahjongg.cloud mahjongg.confounding \
-	mahjongg.difficult mahjongg.dragon mahjongg.easy \
-	mahjongg.pyramid mahjongg.tictactoe mahjongg.ziggurat; do
-	if [ -f %{_gamesdir}/$i.scores ]; then
-		mv %{_gamesdir}/$i.scores %{_gamesdir}/gnome-$i.scores
-	elif [ ! -f %{_gamesdir}/gnome-$i.scores ]; then
-		touch %{_gamesdir}/gnome-$i.scores
-		chown root:games %{_gamesdir}/gnome-$i.scores
-		chmod 664 %{_gamesdir}/gnome-$i.scores
-	fi
-done
-
-%postun mahjongg
-%update_icon_cache hicolor
-%glib_compile_schemas
-
-%post quadrapassel
-%update_icon_cache hicolor
-%glib_compile_schemas
-
-if [ ! -f %{_gamesdir}/quadrapassel.scores ]; then
-	touch %{_gamesdir}/quadrapassel.scores
-	chown root:games %{_gamesdir}/quadrapassel.scores
-	chmod 664 %{_gamesdir}/quadrapassel.scores
-fi
-
-%postun quadrapassel
-%update_icon_cache hicolor
-%glib_compile_schemas
-
-%post sudoku
-%update_icon_cache hicolor
-%glib_compile_schemas
-
-%postun sudoku
-%update_icon_cache hicolor
-%glib_compile_schemas
-
-%post swell-foop
-%update_icon_cache hicolor
-%glib_compile_schemas
-
-for i in large normal small; do
-	if [ ! -f %{_gamesdir}/swell-foop.$i.scores ]; then
-		touch %{_gamesdir}/swell-foop.$i.scores
-		chown root:games %{_gamesdir}/swell-foop.$i.scores
-		chmod 664 %{_gamesdir}/swell-foop.$i.scores
-	fi
-done
-
-%postun swell-foop
-%update_icon_cache hicolor
-%glib_compile_schemas
-
 %files -f %{name}.lang
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README
-
-%files glchess -f glchess.lang
-%defattr(644,root,root,755)
-%attr(755,root,root) %{_bindir}/glchess
-%{_desktopdir}/glchess.desktop
-%{_datadir}/glchess
-%{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.glchess.gschema.xml
-%{_iconsdir}/hicolor/*/*/glchess.*
-%{_mandir}/man6/glchess.6*
-
-%files glines -f glines.lang
-%defattr(644,root,root,755)
-%attr(2755,root,games) %{_bindir}/glines
-%{_datadir}/glines
-%{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.glines.gschema.xml
-%{_desktopdir}/glines.desktop
-%{_iconsdir}/hicolor/*/*/glines.*
-%attr(664,root,games) %ghost %{_gamesdir}/glines.*
-%{_mandir}/man6/glines.6*
-
-%files gnect -f gnect.lang
-%defattr(644,root,root,755)
-%attr(755,root,games) %{_bindir}/gnect
-%{_datadir}/gnect
-%{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.gnect.gschema.xml
-%{_desktopdir}/gnect.desktop
-%{_iconsdir}/hicolor/*/*/gnect.*
-%{_mandir}/man6/gnect.6*
-
-%files gnibbles -f gnibbles.lang
-%defattr(644,root,root,755)
-%attr(2755,root,games) %{_bindir}/gnibbles
-%{_datadir}/gnibbles
-%{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.gnibbles.gschema.xml
-%{_desktopdir}/gnibbles.desktop
-%{_iconsdir}/hicolor/*/*/gnibbles.*
-%attr(664,root,games) %ghost %{_gamesdir}/gnibbles.*
-%{_mandir}/man6/gnibbles.6*
-
-%files gnobots2 -f gnobots2.lang
-%defattr(644,root,root,755)
-%attr(2755,root,games) %{_bindir}/gnobots2
-%{_datadir}/gnobots2
-%{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.gnobots2.gschema.xml
-%{_desktopdir}/gnobots2.desktop
-%{_iconsdir}/hicolor/*/*/gnobots2.*
-%{_iconsdir}/hicolor/24x24/actions/teleport-random.png
-%{_iconsdir}/hicolor/24x24/actions/teleport.png
-%attr(664,root,games) %ghost %{_gamesdir}/gnobots2.*
-%{_mandir}/man6/gnobots2.6*
-
-%files gnomine -f gnomine.lang
-%defattr(644,root,root,755)
-%attr(2755,root,games) %{_bindir}/gnomine
-%{_datadir}/gnomine
-%{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.gnomine.gschema.xml
-%{_desktopdir}/gnomine.desktop
-%{_iconsdir}/hicolor/*/*/gnomine.*
-%attr(664,root,games) %ghost %{_gamesdir}/gnomine.*
-%{_mandir}/man6/gnomine.6*
-
-%files gnotravex -f gnotravex.lang
-%defattr(644,root,root,755)
-%attr(2755,root,games) %{_bindir}/gnotravex
-%{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.gnotravex.gschema.xml
-%{_desktopdir}/gnotravex.desktop
-%{_datadir}/gnotravex
-%{_iconsdir}/hicolor/*/*/gnotravex.*
-%attr(664,root,games) %ghost %{_gamesdir}/gnotravex.*
-%{_mandir}/man6/gnotravex.6*
-
-%files gnotski -f gnotski.lang
-%defattr(644,root,root,755)
-%attr(2755,root,games) %{_bindir}/gnotski
-%{_desktopdir}/gnotski.desktop
-%{_datadir}/gnotski
-%{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.gnotski.gschema.xml
-%{_iconsdir}/hicolor/*/*/gnotski.*
-%attr(664,root,games) %ghost %{_gamesdir}/gnotski.*
-%{_mandir}/man6/gnotski.6*
-
-%files gtali -f gtali.lang
-%defattr(644,root,root,755)
-%attr(2755,root,games) %{_bindir}/gtali
-%{_datadir}/gtali
-%{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.gtali.gschema.xml
-%{_desktopdir}/gtali.desktop
-%{_iconsdir}/hicolor/*/*/gtali.*
-%attr(664,root,games) %ghost %{_gamesdir}/gtali.*
-%{_mandir}/man6/gtali.6*
-
-%files iagno -f iagno.lang
-%defattr(644,root,root,755)
-%attr(755,root,root) %{_bindir}/iagno
-%{_datadir}/iagno
-%{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.iagno.gschema.xml
-%{_desktopdir}/iagno.desktop
-%{_iconsdir}/hicolor/*/*/iagno.*
-%{_mandir}/man6/iagno.6*
-
-%files lightsoff -f lightsoff.lang
-%defattr(644,root,root,755)
-%attr(755,root,games) %{_bindir}/lightsoff
-%{_datadir}/lightsoff
-%{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.lightsoff.gschema.xml
-%{_desktopdir}/lightsoff.desktop
-%{_iconsdir}/hicolor/*/*/lightsoff.*
-
-%files mahjongg -f gnome-mahjongg.lang
-%defattr(644,root,root,755)
-%attr(2755,root,games) %{_bindir}/gnome-mahjongg
-%{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.gnome-mahjongg.gschema.xml
-%{_desktopdir}/gnome-mahjongg.desktop
-%{_iconsdir}/hicolor/*/*/gnome-mahjongg.*
-%{_datadir}/gnome-mahjongg
-%attr(664,root,games) %ghost %{_gamesdir}/gnome-mahjongg.*
-%{_mandir}/man6/gnome-mahjongg.6*
-
-%files quadrapassel -f quadrapassel.lang
-%defattr(644,root,root,755)
-%attr(2755,root,games) %{_bindir}/quadrapassel
-%{_datadir}/quadrapassel
-%{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml
-%{_desktopdir}/quadrapassel.desktop
-%{_iconsdir}/hicolor/*/*/quadrapassel.*
-%attr(664,root,games) %ghost %{_gamesdir}/quadrapassel.*
-%{_mandir}/man6/quadrapassel.6*
-
-%files sudoku -f gnome-sudoku.lang
-%defattr(644,root,root,755)
-%attr(755,root,root) %{_bindir}/gnome-sudoku
-%{_desktopdir}/gnome-sudoku.desktop
-%dir %{py_sitescriptdir}/gnome_sudoku
-%{py_sitescriptdir}/gnome_sudoku/*.py[co]
-%dir %{py_sitescriptdir}/gnome_sudoku/gtk_goodies
-%{py_sitescriptdir}/gnome_sudoku/gtk_goodies/*.py[co]
-%{_datadir}/gnome-sudoku
-%{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml
-%{_iconsdir}/hicolor/*/*/gnome-sudoku.*
-%{_mandir}/man6/gnome-sudoku.6*
-
-%files swell-foop -f swell-foop.lang
-%defattr(644,root,root,755)
-%attr(755,root,games) %{_bindir}/swell-foop
-%{_desktopdir}/swell-foop.desktop
-%{_datadir}/swell-foop
-%{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.swell-foop.gschema.xml
-%{_iconsdir}/hicolor/*/*/swell-foop.*
-%attr(664,root,games) %ghost %{_gamesdir}/swell-foop.*
+%doc AUTHORS NEWS README.md
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/gnome-games
+%dir %{_libdir}/gnome-games
+%dir %{_libdir}/gnome-games/plugins
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/gnome-games/plugins/libgames-*-plugin.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/gnome-games/plugins/*.plugin
+%{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.Games.gschema.xml
+%{_datadir}/gnome-games
+%{_datadir}/metainfo/org.gnome.Games.appdata.xml
+%{_desktopdir}/org.gnome.Games.desktop
+%{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/org.gnome.Games.svg
+%{_iconsdir}/hicolor/symbolic/apps/org.gnome.Games-symbolic.svg
================================================================

---- gitweb:

http://git.pld-linux.org/gitweb.cgi/packages/gnome-games.git/commitdiff/a96b450ee6209b2ce5fda34ea361f248c5493876More information about the pld-cvs-commit mailing list