samba 2.2.0

Tomasz Kłoczko kloczek at rudy.mif.pg.gda.pl
Wed Apr 18 21:08:12 CEST 2001


On Wed, 18 Apr 2001, Grzegorz 'Dzikus' Sterniczuk wrote:
[..]
> PS. I czy przejście na readline 4.2 jest już w miare stabilne, przy
> założeniu ze upgrejdne lub przebuduje także:
> [grzegorz at linux grzegorz]$ rpm -q --whatrequires readline
> ftp-0.17-7
> bash-2.04-15
> bc-1.06-3
> samba-2.0.7-26
> tcl-8.3.2-50
> mysql-client-3.23.36-1

Z powyzszych już wszystkie są przebudowane.
Została jeszcze mamanda, cdecl z rzeczy które muszą być koniecznie
przebudowane, a reszta to rzeczy typu calc, pl i kilka innych mało
używanych i znanych (w sumie chyba pięć pakietów).

kloczek
-- 
-----------------------------------------------------------
*Ludzie nie mają problemów, tylko sobie sami je stwarzają*
-----------------------------------------------------------
Tomasz Kłoczko, sys adm @zie.pg.gda.pl|*e-mail: kloczek at rudy.mif.pg.gda.pl*More information about the pld-devel-en mailing list