minicom issue

Michal Margula alchemyx at uznam.net.pl
Fri Apr 26 14:56:28 CEST 2002


On Fri, 26 Apr 2002 14:59:26 +0200
Artur Skura <arturs at iidea.pl> wrote:

> so this would become
> 
>  if (system("which rb >/dev/null") ||
>  system("which rx >/dev/null") ||
>  system("which rz >/dev/null") ||
>  system("which sb >/dev/null") ||
>  system("which sx >/dev/null") ||
>  system("which sz >/dev/null")
>  ) {
>   werror(_("You need the lrzsz package to send/receive files"));
>   return;
>  }
> 
> ...but I doubt the maintainer of minicom would accept such a thing.

no way.

man 2 stat please

-- 
Michał Margula, alchemyx at uznam.net.pl, JID: alchemyx at jabber.uznam.net.pl, +)
http://alchemyx.uznam.net.pl/, administrator polskiej sekcji Linux Counter
"W życiu piękne są tylko chwile" [Ryszard Riedel]
<arekm> włączam icq: alchemyx, irca: alchemyx, aż boję się otworzyć lodówkęMore information about the pld-devel-en mailing list