dia

Tomasz Kłoczko kloczek at rudy.mif.pg.gda.pl
Sun Jun 23 14:20:49 CEST 2002


On Sun, 23 Jun 2002, wrobell wrote:
[..]
> Kloczek, do you test your fucking changes?

0.90 works for me and don't display *any* warnings on run tinme.
I'm using this.

kloczek
-- 
-----------------------------------------------------------
*Ludzie nie mają problemów, tylko sobie sami je stwarzają*
-----------------------------------------------------------
Tomasz Kłoczko, sys adm @zie.pg.gda.pl|*e-mail: kloczek at rudy.mif.pg.gda.pl*More information about the pld-devel-en mailing list