dia

Tomasz Kłoczko kloczek at rudy.mif.pg.gda.pl
Sun Jun 23 16:12:52 CEST 2002


On Sun, 23 Jun 2002, wrobell wrote:
[..]
> > > Does uml diagrams work for you?
> > 
> > Yes.
> 
> rpm -qR dia?

I sayd: I'm using serial dia from ftp :>

libxml >= 1.8.7
rpmlib(PayloadFilesHavePrefix) <= 4.0-1
libICE.so.6 
libIIOP.so.0 
libORBit.so.0 
libORBitCosNaming.so.0 
libORBitutil.so.0 
libSM.so.6 
libX11.so.6 
libXext.so.6 
libXi.so.6 
libart_lgpl.so.2 
libaudiofile.so.0 
libbonobo-print.so.2 
libbonobo.so.2 
libbonobox.so.2 
libc.so.6 
libc.so.6(GLIBC_2.0) 
libc.so.6(GLIBC_2.1) 
libdb-3.1.so 
libdl.so.2 
libesd.so.0 
libfreetype.so.6 
libgdk-1.2.so.0 
libgdk_imlib.so.1 
libgdk_pixbuf.so.2 
libglib-1.2.so.0 
libgmodule-1.2.so.0 
libgnome.so.32 
libgnomeprint.so.15 
libgnomesupport.so.0 
libgnomeui.so.32 
libgtk-1.2.so.0 
libm.so.6 
libm.so.6(GLIBC_2.0) 
liboaf.so.0 
libpng.so.2 
libpopt.so.0 
libunicode.so.0 
libwrap.so.0 
libxml.so.1 
libz.so.1 
ORBit 
XFree86-libs 
audiofile 
bonobo 
db3 
esound 
freetype 
gdk-pixbuf 
glib 
glibc 
gnome-libs 
gnome-print 
gtk+ 
imlib 
libpng 
libunicode 
libwrap 
libxml 
popt 
zlib 
rpmlib(CompressedFileNames) <= 3.0.4-1
rpmlib(PayloadIsBzip2) <= 3.0.5-1

kloczek
-- 
-----------------------------------------------------------
*Ludzie nie mają problemów, tylko sobie sami je stwarzają*
-----------------------------------------------------------
Tomasz Kłoczko, sys adm @zie.pg.gda.pl|*e-mail: kloczek at rudy.mif.pg.gda.pl*More information about the pld-devel-en mailing list