proftpd startup script

Mariusz Mazur mmazur at kernel.pl
Tue Feb 4 12:58:26 CET 2003


On Tuesday 04 February 2003 12:39, lubos klokner wrote:
> i don't know who is maintainer of proftpd package,

We don't have maintainers :)

> but
> i think, that should by nice to add next few lines into
> /etc/rc.d/init.d/proftpd:
>  reread)
>   if [ -f /var/lock/subsys/proftpd ]; then
>    msg_reloading ProFTPD
>    killproc proftpd -HUP
>   else
>    msg_not_running ProFTPD
>   fi
>  ;;
>
> msg_usage "$0 {start|stop|reread|restart|status}"

Afaik this functionality is always implemented as reload. If it really works 
I'll add it.

-- 
Każdy człowiek, który naprawdę żyje, nie ma charakteru, nie może go mieć.
Charakter jest zawsze martwy, otacza cię zgniła struktura przeniesiona z 
przeszłości. Jeżeli działasz zgodnie z charakterem wtedy nie działasz w ogóle
- jedynie mechanicznie reagujesz.         { Osho }More information about the pld-devel-en mailing list