SPECS: glibc.spec (HEAD)

Jarosław Kamper jack at jack.eu.org
Wed Jan 22 16:20:00 CET 2003


Dnia Wednesday 22 of January 2003 15:20, wrobell napisał:
> On Wed, Jan 22, 2003 at 02:50:22PM +0100, cieciwa wrote:
> > Module name:	SPECS
> > Changes by:	cieciwa	03/01/22 14:50:20
> > Modified files:
> > 	glibc.spec
> > Log message:
> > - added %%{_kernel_ver_str} to release.
> > +Release:	3@%{_kernel_ver_str}
> Why?

[jack at pldworkstation Pianista]$ poldek
Wczytywanie http://www.javart.com.pl/~mkochano/PLD/packages.dir.gz...
Wczytywanie 
ftp://ftp.pld.org.pl/people/jack/Ra+2.4.19/i686/packages.dir.gz...
Wczytywanie 
ftp://ftp.pld.org.pl/dists/ra/PLD/i686/PLD/RPMS/packages.dir.gz...
Wczytywanie 
ftp://ftp.pld.org.pl/dists/ra/updates/security/i686/packages.dir.gz...
Wczytywanie 
ftp://ftp.pld.org.pl/dists/ra/updates/general/i686/packages.dir.gz...
Przeczytano 5998 pakietów
Usunięto 25 zdublowanych pakietów z listy dostępnych
Wczytywanie /var/tmp/poldek-cache/packages.dir.dbcache.var.lib.rpm.gz...
Przeczytano 603 pakiety

Witaj w poldekowym trybie interaktywnym. Wpisz "help" aby otrzymać pomoc.

poldek> ls glibc
glibc-2.2.5-22
poldek> quit

[jack at pldworkstation Pianista]$ poldek -n Ra+2.4.19 --shcmd 'ls glibc'
Wczytywanie 
ftp://ftp.pld.org.pl/people/jack/Ra+2.4.19/i686/packages.dir.gz...
Przeczytano 126 pakietów
Wczytywanie /var/tmp/poldek-cache/packages.dir.dbcache.var.lib.rpm.gz...
Przeczytano 603 pakiety
glibc-2.2.5-22

[jack at pldworkstation Pianista]$ poldek -n ra --shcmd 'ls glibc'
Wczytywanie 
ftp://ftp.pld.org.pl/dists/ra/PLD/i686/PLD/RPMS/packages.dir.gz...
Przeczytano 5532 pakiety
Wczytywanie /var/tmp/poldek-cache/packages.dir.dbcache.var.lib.rpm.gz...
Przeczytano 603 pakiety
glibc-2.2.5-22

-- 
Jarosław Kamper <jack at jack.eu.org> http://jack.eu.org/More information about the pld-devel-en mailing list