SPECS: glibc.spec (HEAD)

Tomasz Kłoczko kloczek at rudy.mif.pg.gda.pl
Wed Jan 22 18:14:37 CET 2003


On Wed, 22 Jan 2003, Wojciech "Sas" Cieciwa wrote:

> On Wed, 22 Jan 2003, wrobell wrote:
> [...]
> > > +Release:	3@%{_kernel_ver_str}
> > 
> > Why?
> > 
> Zeby odroznic glibc budowanae na 2.2 od tego budowanego na 2.4 

Bez wygłupów może ..

kloczek
-- 
-----------------------------------------------------------
*Ludzie nie mają problemów, tylko sobie sami je stwarzają*
-----------------------------------------------------------
Tomasz Kłoczko, sys adm @zie.pg.gda.pl|*e-mail: kloczek at rudy.mif.pg.gda.pl*More information about the pld-devel-en mailing list