[rsyncd on cvs?]

Tomasz Kłoczko kloczek at rudy.mif.pg.gda.pl
Mon Mar 31 16:21:08 CEST 2003


On Mon, 31 Mar 2003, Sergiusz Pawlowicz wrote:

> i cannot rsync cvs sever from about two days - could you
> please check what is going on?

$ rsync -l cvs.pld.org.pl::

Admin contact: kloczek at pld.org.pl

bl       	PLD build logs
bl-ra     	PLD build logs (Ra)
bl-ra-i386   	PLD build logs (Ra) for i386
bl-ra-i586   	PLD build logs (Ra) for i586
bl-ra-i686   	PLD build logs (Ra) for i686
bl-ra-sparc  	PLD build logs (Ra) for sparc
bl-ra-alpha  	PLD build logs (Ra) for alpha
bl-ra-ppc   	PLD build logs (Ra) for ppc
bl-nest    	PLD build logs (nest)
worek     	Worek
cvs      	PLD CVS server all resources

kloczek
-- 
-----------------------------------------------------------
*Ludzie nie mają problemów, tylko sobie sami je stwarzają*
-----------------------------------------------------------
Tomasz Kłoczko, sys adm @zie.pg.gda.pl|*e-mail: kloczek at rudy.mif.pg.gda.pl*More information about the pld-devel-en mailing list