SPECS: snmptt.spec - add logs

Arkadiusz Miskiewicz arekm at pld-linux.org
Mon Jun 28 13:38:29 CEST 2004


On Monday 28 of June 2004 13:33, Andrzej Krzysztofowicz wrote:

> No wlasnie.
> A moze powinnismy sie zdecydowac, czy logi maja byc %config czy %ghost ?
> Bo na zazie jest miszmasz.
%config is fine. I don't want to loose any logs after rpm 
uninstallation/reinstallation.

-- 
Arkadiusz Miśkiewicz     CS at FoE, Wroclaw University of Technology
arekm.pld-linux.org, 1024/3DB19BBD, JID: arekm.jabber.org, PLD/Linux
More information about the pld-devel-en mailing list