SPECS: snmptt.spec - add logs

Andrzej Krzysztofowicz ankry at green.mif.pg.gda.pl
Mon Jun 28 17:30:49 CEST 2004


Tomasz Pala wrote:
> On Mon, Jun 28, 2004 at 16:44:34 +0200, Paweł Gołaszewski wrote:
> 
> > > Są też różnice między syslog a syslog-ng.
> > 
> > W sensie umiejscowienia logów czy czegoś innego?
> 
> W domyślnej konfiguracji: które xxx.yyy idą do jakich plików.

A jaki sens ma umieszczanie plikow logow w pakietach programow, ktore loguja
via syslog?
Bo o takich plikach chyba tu mowimy?

-- 
=======================================================================
  Andrzej M. Krzysztofowicz               ankry at mif.pg.gda.pl
  phone (48)(58) 347 14 61
Faculty of Applied Phys. & Math.,   Gdansk University of Technology
More information about the pld-devel-en mailing list