SPECS: kernel-extra-go7007.spec - port hotplug usermap to the new ...

Jakub Piotr Cłapa loc at toya.net.pl
Wed Oct 19 02:24:21 CEST 2005


jpc wrote:
> Author: jpc             Date: Wed Oct 19 00:02:54 2005 GMT
> Module: SPECS             Tag: HEAD
> ---- Log message:
> - port hotplug usermap to the new udev based mechanism
> - rel 3 && STBR

Może ktoś mógłby puścić do Ac? (działa zarówno ze starym hotplugiem, jak
i z udevem)

-- 
Regards,
Jakub Piotr Cłapa




More information about the pld-devel-en mailing list