[th] upgrading openssl

Piotr Skwarna spider at linux.pl
Fri May 5 10:14:34 CEST 2006


poldek:/all-avail> upgrade openssl-0.9.8a-2
Przetwarzanie zależności...
openssl-0.9.7i-1 zostanie zastąpiony przez openssl-0.9.8a-2
błąd: libcrypto.so.0.9.7 jest wymagany przez links-1.00-0.pre12.2
błąd: libssl.so.0.9.7 jest wymagany przez links-1.00-0.pre12.2
błąd: libcrypto.so.0.9.7 jest wymagany przez lynx-2.8.5rel.1-5
błąd: libssl.so.0.9.7 jest wymagany przez lynx-2.8.5rel.1-5
błąd: libcrypto.so.0.9.7 jest wymagany przez openssh-4.3p2-2
błąd: libcrypto.so.0.9.7 jest wymagany przez openssh-clients-4.3p2-2
błąd: libcrypto.so.0.9.7 jest wymagany przez openssh-server-4.3p2-2
błąd: libcrypto.so.0.9.7 jest wymagany przez wget-1.10.2-2
błąd: libssl.so.0.9.7 jest wymagany przez wget-1.10.2-2
błąd: libcrypto.so.0.9.7 jest wymagany przez heimdal-libs-0.7.2-2
błąd: libcrypto.so.0.9.7 jest wymagany przez elinks-0.11.0-1
błąd: libssl.so.0.9.7 jest wymagany przez elinks-0.11.0-1
[...]


any idea ?


More information about the pld-devel-en mailing list