pld-builder.new: client/make-request.sh - -C/--config-file command...

Mariusz Mazur mmazur at kernel.pl
Wed Jul 25 20:59:41 CEST 2007


Dnia środa, 25 lipca 2007, Adam Gołębiowski napisał:
> On Wed, Jul 25, 2007 at 05:14:26PM +0300, Elan Ruusamäe wrote:
> > however i use code from WORKING branch.
>
> And which do we prefer - HEAD or WORKING? Sources from which branch are
> used with Ac/Th builders?

WORKING stopped being used in ac a long time ago. Unless something has 
changed, both ac and th use head.


-- 
Oceniaj innych po zamiarach, a siebie po wynikach.
                                 Guy Kawasaki
Wykształcenie jest rzeczą godną podziwu, acz dobrze czasem
pamiętać, że niczego, co warto wiedzieć, nie da się kogoś nauczyć.
                                 Oscar Wilde


More information about the pld-devel-en mailing list