SPECS (AC-branch): samba.spec - adapter

Andrzej Krzysztofowicz ankry at green.mif.pg.gda.pl
Sat Nov 17 17:51:36 CET 2007


glen wrote:
> 
> Author: glen             Date: Sat Nov 17 16:37:26 2007 GMT
> Module: SPECS             Tag: AC-branch
> ---- Log message:
> - adapter
> 
> ---- Files affected:
> SPECS:
>  samba.spec (1.348.2.7.2.2 -> 1.348.2.7.2.3) 
> 
> ---- Diffs:
> 
> ================================================================
> Index: SPECS/samba.spec
> diff -u SPECS/samba.spec:1.348.2.7.2.2 SPECS/samba.spec:1.348.2.7.2.3
> --- SPECS/samba.spec:1.348.2.7.2.2	Sat Nov 17 17:36:05 2007
> +++ SPECS/samba.spec	Sat Nov 17 17:37:21 2007
> @@ -541,7 +541,7 @@
>  - podĹ‚Ä
czenie do/odĹ‚Ä
czenie od zasobu,
>  - otwarcie/utworzenie/zmiana nazwy katalogu,
>  - otwarcie/zamknięcie/zmiana nazwy/skasowanie/zmiana praw plików.
> -Zawiera moduły audit, extd_audit i full_audit.
> +  Zawiera moduły audit, extd_audit i full_audit.

adapter is wrong here.

-- 
=======================================================================
 Andrzej M. Krzysztofowicz         ankry at mif.pg.gda.pl
 phone (48)(58) 347 19 36
Faculty of Applied Phys. & Math.,  Gdansk University of Technology


More information about the pld-devel-en mailing list