Th: fixes needed / potrzebne poprawki

Arkadiusz Miskiewicz arekm at maven.pl
Mon Feb 15 16:10:12 CET 2010


Here is a list of currently needed fixes in Th repository, feel free to fix 
any package and commit or send patches here.

Oto lista aktualnie potrzebnych poprawek dla Th. Proszę śmiało naprawiać
paczki w postaci commita lub wysłania łatek tutaj.

http://ep09.pld-linux.org/~pldth/main.txt

-- 
Arkadiusz Miśkiewicz        PLD/Linux Team
arekm / maven.pl            http://ftp.pld-linux.org/


More information about the pld-devel-en mailing list