packages: nagios/nagios.spec - bcond embeded perl chsanged. [OOC] Glen nauc...

Patryk Zawadzki patrys at pld-linux.org
Tue Feb 7 17:16:37 CET 2012


W dniu 7 lutego 2012 17:04 użytkownik Marcin Rybak
<marcin.rybak at gmail.com> napisał:
> o tak - nasz bugtracker aż kipi od ticketów... a może dlatego ich brak, że
> to idealna dystrybucja w której wszystko działa po upgrade. Cieciwa znalazł
> błąd, więc go naprawił, podobnie było ostatnio z błędem związanym z
> logrotate, nikt nikogo nie pytał o to "czy to naprawiać"

Chodzi mi o to, że nie możesz wymagać od kogoś, żeby czytał śmieci z
IRC-a. Czy to na ircnecie, czy na freenode.

-- 
Patryk Zawadzki
I solve problems.


More information about the pld-devel-en mailing list